Kronikk

Hvorfor menn tror damer flørter

Vi har alle sett det, og mange har opplevd det: Etter en kort samtale, utveksling av blikk, et smil og litt latter, tror han at hun er interessert i noe mer.

16477120

Hypotesen er at seksuell overfortolkning øker sjansen for sex med flere kvinner og muligheten til å reprodusere seg, skriver artikkelforfatteren.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Han gjør et fremstøt for å finne ut om hun er interessert i sex. Han blir raskt avvist og skjønner at han tok feil av hennes intensjoner. Hun prøvde bare å være hyggelig og imøtekommende.

Han tar feil, gang på gang.

Hvordan har menn lært å overtolke kvinners smil og blikk?

Læring skjer vanligvis gjennom belønning av ønsket atferd og ved at man overser uønsket atferd. I noen tilfeller vil straff og smerte gjøre at vi ikke gjentar handlingen så ofte.

Hvorfor går menn da på den smertelige smellen ved å bli avvist gang på gang? At gutter blir sosialisert til å tro at kvinner vil ha sex når de er imøtekommende skaper hodebry for de fleste.

Forfedrene våre som tolket et vennlig blikk som en invitasjon til sex etterlot seg flere avkom.

mons bendixen, forsker sosialpsykologi

Det finnes ingen empiriske studier på at fedre oppmuntrer sønnene til å prøve seg på kvinner de er usikre på om er interessert. Det finnes heller ikke studier på at gutter ser at denne overfortolkningen lønner seg. All erfaring tyder derimot på at seksuelle fremstøt – når de mangler grunnlag – blir avvist.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Mulig gevinst: Sex og barn

Mest sannsynlig ligger løsningen provoserende nok i hvordan kvinner og menns sinn har evolert over det vi kaller 'dyp tid' (det vil si tusener av generasjoner).

Evolusjonspsykologene Martie Haselton og David Buss fremsatte i en artikkel i 2000 teorien om at menneskesinnet består av en rekke evolverte mekanismer for tolkning av spesifikk informasjon om muligheter og trusler i vårt fysiske og sosiale miljø. På områder der kvinner og menn har møtt på ulike tilpasningsproblemer over dyp tid, vil mekanismene operere ulikt for kvinner og menn.

HØR OGSÅ: Kronikkforfatteren intervjuet i «Ekko»

Dette gjelder spesielt problemer knyttet til pardannelse og sex, og disse mekanismene overføres genetisk.

Det finners ingen empiriske studier på at fedre oppmuntrer sønnene til å prøve seg på kvinner de er usikre på om er interessert.

Mons Bendixen, forsker sosialpsykologi

Hypotesen er at seksuell overfortolkning øker sjansen for sex med flere kvinner, og dermed også muligheten til å reprodusere seg. Seksuell avvisning er en relativt liten kostnad sammenlignet med den mulige gevinsten: sex og barn.

Hyppigere fremstøt, flere avkom

For kvinner er det ingen tilsvarende potensiell gevinst å ha sex med mange partnere. De av forfedrene våre som tolket et vennlig blikk som en invitasjon til sex, etterlot seg flere avkom. Dagens menn er etterkommere av menn som overfortolket oftere enn underfortolket. Når en slik bias fører til hyppigere seksuelle fremstøt, øker det sjansen for avkom.

Moderne kvinner er etterkommere av formødre som ikke overfortolket mer enn de underfortolket.

At gutter blir sosialisert til å tro at kvinner vil ha sex når de er imøtekommende skaper hodebry for de fleste.

mons bendixen, forsker sosialpsykologi

Bli smigret, men ikke spør om sex

Så kan menn unnskyldes? Dette er jo ingen del av en kalkulert plan. Vi kan forklare det, men ikke unnskylde det.

Når jeg handler i butikken og det sitter en søt dame som smiler bak kassa, kan jeg tenke at hun liker meg og bli smigret. Men å spørre om hun vil bli med meg hjem samtidig som jeg legger varene i posen, er å dra det langt. Enda verre, stå utenfor butikken og vente til hun er ferdig på jobb. Vi kan i langt mindre grad kontrollere følelser og tanker, enn vi kan kontrollere handlingene.

Er kvinner bakpå tross åpenbar interesse fra menn?

mons bendixen, forsker sosialpsykologi

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Er det en strategi?

Dersom den evolusjonspsykologiske modellen er korrekt, skal man finne seksuell overfortolkning hos menn på tvers av kulturer, samfunnslag og sosiale grupper.

Det er solid empirisk støtte for mannlig seksuell overfortolkning i studier gjennomført i USA. En norsk studie som jeg var med å utføre, nylig publisert i tidsskriftet Evolutionary Psychology (Bendixen, 2014), viser også at funnene er generaliserbare.

Resultatene fra studien viser at kvinner det siste året langt oftere enn menn rapporterte at deres vennlighet ble tolket som seksuell interesse, heller enn at deres seksuelle interesse ble tolket som vennlighet.

Hvorfor går menn da på den smertelige smellen ved å bli avvist gang på gang?

mons bendixen, forsker sosialpsykologi

Man kan stille spørsmålet: Er disse kjønnsforskjellene virkelig ubevisste feiltolkninger eller kan funnene forklares med at menn strategisk egler seg innpå damer? Eller er kvinner bakpå tross åpenbar interesse fra menn?

Det er til nå ikke gjennomført studier som kan avklare dette, men evidensen veier tyngst i retning av den evolusjonspsykologiske teorien om feiltolkning.