Kronikk

Hvordan ta idretten videre

Høyre er svært skuffet over kulturminister Tajik (Ap), og vil ha en debatt om hvordan man kan sikre et godt idrettstilbud i hele landet, skriver Linda Hofstad Helleland, leder av Høyres idrettsutvalg.

100 meter, friidrett

Idretten er en av de mest naturlige bidragsyterne vi har til å ta tak i de store samfunnsutfordringene innen folkehelse, sosial utjevning, integrering og inkludering av funksjonshemmede, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Da Høyres idrettsutvalg gjennomførte en egen idrettshøring i Stortinget forrige uke, hadde idretten flere spørsmål.

Hvordan skal skolen og kommunen samarbeide med idretten for å sørge for at jenter med minoritetsbakgrunn blir med på trening? Hvordan skal alle foreldre, uavhengig av kulturbakgrunn, få forståelsen av at idretten er avhengig av felles dugnadsinnsats? Hvilke virkemidler har det offentlige for å forhindre at frafallet blant unge skaper en massiv folkehelseutfordring? Hva gjør man for å forhindre at idrettens folk må løpe frem og tilbake mellom kulturministeren, helseministeren, arbeidsministeren og barne- og inkluderingsministeren, uten at noen vil ta opp ballen?

Dette gir ikke regjeringens idrettsmelding gode svar på.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ikke bra med sterke statlige bindinger

Høyre mener at idretten er en grasrotbevegelse som bygges best nedenfra og opp. Som politikere er vår rolle å bidra til gode rammebetingelser for idretten, slik at idrettsbevegelsen selv kan finne de gode løsningene.

Høyre mener at idretten er en grasrotbevegelse som bygges best nedenfra og opp.

Linda Hofstad Helleland, leder av Høyres idrettsutvalg

Suksess forutsetter at idrett og frivillighet er uavhengige og at norsk idrettspolitikk er forankret i idrettens lokale miljøer. For sterke statlige bindinger er ikke et gode for idretten.

Det engasjementet som driver alle frivillige må ikke kveles av statlige bindinger og et snikende byråkrati som følger av direkte offentlig støtte.

Høyres forslag

Derfor har Høyre konsekvent foreslått å gi idrett og frivillighet bedre muligheter til egenfinansiering:

  • Mindre skatt på gaver til frivillige organisasjoner.
  • For å gjøre det enklere for frivilligheten, har vi foreslått at flere skal kunne bidra mer før staten skal ha lønnsoppgaver og krever skatt på innsats gjennom arbeidsgiveravgiften.
  • Høyre foreslo full momsrefusjon da idretten selv valgte en annen modell.

Idretten bra for utfordringene vi har

Idretten er en av de mest naturlige bidragsyterne vi har til å ta tak i de store samfunnsutfordringene innen folkehelse, sosial utjevning, integrering og inkludering av funksjonshemmede.

Vi vet at idretten fungerer godt til integrering og inkludering, nettopp fordi det ikke er statlige direktiver som styrer aktiviteter og treninger.

Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres idrettsutvalg

Det er ikke uten grunn at Høyre mener idretten må stimuleres på en måte som gir større uavhengighet fra staten. Vi vet for eksempel at idretten fungerer godt til integrering og inkludering, nettopp fordi det ikke er statlige direktiver som styrer aktiviteter og treninger.

Brutte løfter fra regjeringen

«Nå er det også idrettens tur», varslet daværende kulturminister Huitfeldt i fjor. Idrettens tippenøkkelandel skulle økes kraftig. «Vi trenger idretten mer enn noen gang», sa hun til dem da hun la frem idrettsmeldingen i juni i år. Statsråden syntes de var smålåtne med sitt krav om 60 prosent, og ville med egne ord klinke til med 64. I idrettsmeldingen lover regjeringen 18,5 prosent økning, og statsbudsjettet fastsetter tidsrammen til tre år. Det vil øke inntektene med anslagsvis 600 millioner og snu den nedgangen idretten har opplevd under de rødgrønne.

Flotte løfter er bra, men gjennomføringsevne er bedre. Det er ikke rart at idretten er skuffet når regjeringen bare følger opp med 2,4 prosents økning i statsbudsjettet.

Høyre følger opp idrettsmeldingen og vil øke tippenøkkelandelen med 6,2 prosentpoeng allerede neste år. Forslaget øker idrettens inntekter med rundt 200 millioner kroner, i tråd med deres ønsker. Kulturlivet taper ikke med Høyres forslag. Deres nedgang i spillemidler kompenseres krone for krone over statsbudsjettet.

Skuffende fra Tajik

Den nye idrettsministeren burde være fornøyd med alle initiativ som bidrar til å styrke norsk idrett. I stedet møter hun Høyres forslag med svartmaling og usannheter om partiets idrettsengasjement. Det er svært skuffende at Tajik prøver seg med hersketeknikker for å sverte Høyres idrettsengasjement, fremfor å bidra til en god debatt om hvordan vi kan sikre et bedre idrettstilbud i hele landet.

Det er svært skuffende at Tajik prøver seg med hersketeknikker for å sverte Høyres idrettsengasjement, fremfor å bidra til en god debatt om hvordan vi kan sikre et bedre idrettstilbud i hele landet.

Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres idrettsutvalg

I forrige periode utviklet Høyres idrettsutvalg nye ideer og bedre løsninger for idrettspolitikken. Resultatet ble klare prioriteringer om moms og midler til anlegg, og Høyre var pådrivere da ekstramillionene til idrettsanlegg kom på plass under finanskrisen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Håper på gjennomføringskraft

«Raushet er en sentral verdi i idretten», sa idrettsministeren på idrettstinget i fjor. Jeg er helt enig i det. Når regjeringen snubler i gjennomføringen av egne idrettsløfter strekker Høyre ut en hånd. At vi da anklages for dårlig sportsånd er svært overraskende.

Høyre innser at løfter må følges av handling. Vi kan ikke forvente at idretten leverer uten å få tilført nødvendige midler. Vi håper Arbeiderpartiet viser gjennomføringskraft nå slik at vi kan følge opp idrettsmeldingen og sammen løfte norsk idrett.