Hopp til innhold
Kronikk

Hvor blir det av «Tech Woman»?

Kvinner må ta større del i den teknologiske utviklingen. Hvis ikke kan mye av likestillingskampen i næringslivet ha vært forgjeves.

Isabelle Ringnes og Lene Diesen

Kvinner er sterkt underrepresentert i teknologibransjen. Og de som styrer teknologien, styrer fremtiden. Her må jentene på banen, skriver kronikkforfatterne Isabelle Ringnes (t.v.) og Lene Diesen.

Teknologi er i ferd med å bli ryggraden i alt vi driver med. Å forstå teknologi er en viktig del av det å forstå samfunnet. De som styrer teknologien, styrer fremtiden.

Se bare hvilken innflytelse teknologiske pionerer som Steve Jobs, Bill Gates og Mark Zuckerberg har hatt på livene våre og næringslivet.

Men hvor er de kvinnelige heltene? Vi trenger noen teknologiske Wonder Women. En Techwoman, noen å se opp til. Både i butikkhyllene og i det virkelige liv.

Overalt i hele verden, også i likestillingslandet Norge, er kvinner sterkt underrepresentert i teknologibransjen. Det er få kvinnelige gründere, få kvinner i IT-stillinger og enda færre kvinner i ledende teknologiroller.

Ikke tillat deg å bli stående på sidelinjen av fremtidens næringsliv.

Under 10 prosent av tekniske utviklere er kvinner, og andelen som fullfører teknologistudier er under 20 prosent. Hvorfor lar kvinnene egentlig denne muligheten gå fra seg?

Denne trenden må snus. Lykkes vi ikke med det, er det igjen menn som vil styre samfunnet, og mye av likestillingskampen som er blitt kjempet i norsk næringsliv kan ha vært forgjeves.

Født sånn eller blitt sånn?

Som to kvinner innen tech-bransjen har vi personlig sett og erfart noe av utfordringen. Den vanligste forklaringen på hvorfor kvinner ikke velger teknologi er at kvinner ikke er interessert.

Det er jo noe riktig i det. Få av våre venninner deler vår lidenskap for digitalisering og koding.

Hvor mange unge jenter ønsker seg egentlig tekniske dingser og duppeditter til jul? Men er dette en sannhet som ikke kan endres? Er det ikke viktigere å stille spørsmålet: hvorfor er teknologiinteressen blant mange kvinner så lav?

«Gutteromskulturen» i IKT-bransjen bidrar til at kvinner ikke føler seg inkludert.

Teknologisk interesse er ikke noe man er født med, den skapes gjennom kultur og eksponering. At samfunnet forteller oss at vi passer inn.

Vi interesserer oss for det rollemodeller og venner interesserer seg for, og det menneskene rundt oss forteller oss at vi skal interesse oss for.

Vi var begge interessert i teknologi som barn, men vi ble aldri oppfordret til å gå den veien. «Gutteromskulturen» i IKT-bransjen og forestillingen vi har om hvordan en IKT-ekspert ser ut bidrar til at kvinner ikke føler seg inkludert.

Det påvirker ikke bare jentene selv – det påvirker hele samfunnet – lærere, arbeidsgivere, foreldre, som ubevisst påvirker unge jenter til å velge bort teknologi fra ung alder.

Teknologien styrer fremtiden

Vi oppfører oss som om kvinner ikke er interessert i teknologi – men er likevel overrasket over at få velger det som levevei.

Hvordan kan vi forvente at jenter og kvinner skal uttrykke interesse for IKT når samfunnet ellers ikke oppfatter IKT som et naturlig valg for dem?

Teknologisk interesse er ikke noe man er født med, den skapes.

Vi vet ikke hvordan verden vil se ut om ti år, men vi vet at teknologi kommer til å være den avgjørende faktoren. For at Norge skal kunne ha en bærekraftig økonomi må hele arbeidsstokken ta del i mulighetene teknologi gir.

Vi vil se en betydelig utvikling innen viktige samfunnsområder som helse, utdanning, klima, og landbruk, men også innen konvensjonelle næringer som mote, media, underholdning, og reiseliv vil teknologiske ferdigheter være høyt etterspurt.

Norge har ikke råd til å gå glipp av halve arbeidsstokken.

Alle har et ansvar

Vi må alle bidra til at teknologi blir et naturlig interessefelt for kvinner i alle aldre, at små jenter kan ønske seg «Tech Woman» til jul, og at uttrykk som «damer og dingser» ikke først og fremst vekker assosiasjoner med humoristiske undertoner.

Du som forelder må oppfordre datteren din til å interessere seg for teknologi. Ikke vær redde for at barna bruker verktøy som PC, tablets eller smarttelefoner fra ung alder – vær heller påpasselige på hva de bruker dem til. Man får sannsynligvis mer utbytte senere i livet av å kunne bruke PC enn å kunne fekte med pinner.

Vi må alle bidra til at teknologi blir et naturlig interessefelt for kvinner i alle aldre.

Du som lærer må gi et realistisk bilde av hva det betyr å jobbe innenfor tech. Vi vet at mange jenter skremmes av ideen om at teknologi innebærer å sitte alene foran en datamaskin og kode.

Teknologi er langt mer enn det. Teknologi handler først og fremst om kreativitet, løse problemer og hjelpe mennesker.

Du som myndighetsperson må bidra gjennom å styrke rådgivningstjenesten, realfagssatsing, flere IKT-studieplasser og insentiver for videreutdanning.

Og du som bedriftsleder, du kan bidra gjennom å synliggjøre alle de forskjellige områdene og produktene man kan bevege seg innenfor, løfte frem kvinnelige rollemodeller og demonstrere at rekruttering av kvinner er en prioritet i selskapet.

Det er få kvinnelige grundere, få kvinner i IT-stillinger og enda færre kvinner i ledende teknologiroller.

Jenter: Velg tech

Men viktigst av alt, det ligger et ansvar på deg som skal velge studieretning og yrke 15. april. Fremtiden er teknologisk.

Velger du å studere teknologi åpnes dører innenfor alle bransjer du kan tenke deg. Du er fra den første generasjonen som har vokst opp med tech som morsmål. Du besitter allerede ubevisst helt unike egenskaper som dine foreldre bare kan drømme om.

De som styrer teknologien, styrer fremtiden.

Ikke vær fornøyd med bare å være en bruker av digitale løsninger. Vær med på å skape dem. Og ikke tillat deg å bli stående på sidelinjen av fremtidens næringsliv. Det har ikke Norge råd til.

Interesser er heldigvis ikke noe vi er født med. De formes av menneskene rundt oss.

Og først og fremst av oss selv.