NRK Meny
Replikk

Hvem tror på sin egen propaganda, sa du?

Det er ikke propaganda å hevde at vindkraft medfører helseskadelig støy og rasering av uerstattelig natur. Tvert imot.

Vindmølleparken Smøla

«'Alle forstår at vindkraft har noen negative sider', skriver Hesstvedt. Nei, ikke 'alle' forstår dette – aller minst Hesstvedt», skriver kronikkforfatterne. Her fra vindmølleparken på Smøla, som ble åpnet av kong Harald i 2002.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Denne replikken er et svar til kronikken «Når propaganda blir fakta» (13. juli) av Kalle Hesstvedt fra vindkraftselskapet Havgul Clean Energy AS.

At vindturbiner støyer, er et faktum som ikke kan bestrides. Tatt ut fra sammenhengen, kan påstanden «mennesker kan dø av vindkraftstøy» kanskje virke underlig. Men at støy er et helseproblem – uansett støykilde – er fakta. WHO rapporten Burden of Disease from Environmental Noise fra 2011, konkluderer med at miljøstøy ikke bare er et irritasjonsmoment, men også et meget alvorlig helseproblem. Tar WHO helt feil?

Propaganda versus kunnskap og fakta

Kalle Hesstvedt fastslår i sin kronikk bastant at vindkraft fra Norge vil redusere utslipp av CO2 i Europa. Han vet tydeligvis bedre enn en rekke forskere og eksperter.

Hesstvedt vet tydeligvis bedre enn en rekke forskere og eksperter.

Forsker Bjart Holtsmark ved Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver for eksempel følgende i Aftenposten 8. mai i år: «Forskere og eksperter er uenige om slik støtte bidrar til reduserte klimagassutslipp når man har et kvotemarked for klimagassutslipp som omfatter elektrisitetssektoren i Europa».

Holtsmark har samme konklusjon som blant andre professor Torstein Bye (SSB), professor Anders Skonhoft (NTNU) og professor Kjell Bendiksen (UiO). Vestlandsforsking kom også frem til samme konklusjon: «Vindkraft kjem til å kome i tillegg til gamal og forureinande energi».

Kan dette karakteriseres som propaganda uten forankring i kunnskap og fakta?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Naturinngrep

«Alle forstår at vindkraft har noen negative sider», skriver Hesstvedt. Nei, ikke «alle» forstår dette – aller minst Hesstvedt. Veier og at «noen fugler dør» er det eneste som nevnes i kronikken. Videre hevdes det at vindkraft er et reversibelt inngrep. Rett nok kan turbiner og tårn fjernes, men om det vil skje, er usikkert.

Vi mener det er rimelig belegg for formuleringen 'rasering av uerstattelig natur for all fremtid'.

Vi ønsker en nærmere forklaring på hvordan skjæringer – spesielt adkomstveiene i bratt terreng slik det er for vindkraftprosjektene i innlandet – kan tilbakeføres. Det samme gjelder «tilbakeføring» av drenerte myrer, inngrepsfrie (INON) og villmarkspregede naturområder.

Rapporten Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 591 viser at det er overveiende sannsynlig at nedmontering og tilbakeføring av vindkraftverk vil bli mer miljøskadelig enn å la anlegget bli stående. Derfor mener vi det er rimelig belegg for formuleringen «rasering av uerstattelig natur for all (overskuelig) fremtid».

Fornybar energi er mer enn vindkraft

Bransjen ser ut til å sette likhetstegn mellom fornybar energi og vindkraft. De ser bort fra det beste alternativet for å øke tilgangen på fornybar energi.

I rapporten til Energy indicators for electricity production (Raadal, Modahl & Bakken 2012) går det frem at vannkraft knuser den nest beste teknologien.

Dette er ikke løs propaganda – det er fakta.