Kronikk

Hvem er overrasket?

Rumenske kriminelle skjuler seg bak tiggerfasaden. Nå er det på tide med et nasjonalt forbud mot tigging.

Fra Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» dokumenterte et velorganisert rumensk nettverk i Bergen som omfattet blant annet prostitusjon og tyverier. Mange av de involverte framsto også som tiggere. Nå må politikerne vedta et nasjonalt forbud mot tigging, skriver kronikkforfatterne. Bildet er hentet fra TV-programmet.

Foto: NRK / NRK

Over lengre tid har NRK dokumentert at rumenske «tiggere» i Norge er organiserte, kyniske og relativt velstående. Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg. Men hvem er egentlig overrasket?

Skjult kriminalitet

Fremskrittspartiet har i årevis argumentert for et nasjonalt tiggeforbud. Det viser seg at man av ulike årsaker ikke benytter seg av muligheten man har fått, til å innføre dette lokalt. Vi har påpekt at tiggingen fra utlandet er organisert, at den medfører kriminalitet og at tiggingen fra omreisende utlendinger i liten grad har med fattigdom å gjøre. Det har ikke vært ukjent at rumenske tiggere ofte er både ressurssterke og relativt velstående, sett der de kommer fra.

Tiggingen er et skalkeskjul for kriminell virksomhet. Dette skalkeskjulet fjernes ved et forbud mot tigging.

Tiggingen er et skalkeskjul for kriminell virksomhet.

Fjerner ikke fattigdommen

Politiet forteller til NRK om rumenske tiggerbander som er organiserte og smarte. Når de skjuler prostitusjon og narkosalg bak tiggerfasaden, opptrer de som en effektiv enhet. Samtidig spiller de på følelser og manipulerer den norske solidaritetsfølelsen, når de strekker frem en sliten kaffekopp etter mynt.

Naive politikere hevder at vi må tillate at folk kommer hit for å tigge, fordi det vil hjelpe dem ut av fattigdom. Samtidig forsøker man å bagatellisere sammenhengen mellom tigging og organisert kriminalitet.

Kripos-rapporten «Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten» fra 2014 dokumenterer at tigging og kriminalitet går hånd i hånd: «Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng mellom tigging og vinningskriminalitet. Personer som driver med tigging, er også siktet/dømt for vinningskriminalitet og/eller det har fremkommet at de bor eller oppholder seg på de samme stedene som personer som utøver vinningskriminalitet, og hvor det også oppbevares tyvgods. De samme miljøene knyttes til grove tyverier og ran av smykker fra eldre.»

Kunne vedtatt tiggerforbud

Det er i denne sammenheng på sin plass å minne om at Frp forhandlet frem et flertall for et nasjonalt tiggeforbud i 2015. Alt var klart for at politiet skulle få den hjemmelen de trenger for å kunne hanskes med dette problemet.

I tolvte time fikk Trygve Slagsvold Vedums parti kalde føtter og trakk seg fra flertallet. En pinlig affære for Senterpartiet, og sørgelig for landet. Mest trist er det kanskje for dem som presses til prostitusjon på norske gater.

Frp starter nå sonderinger igjen i Stortinget, og vil jobbe for å søke flertall slik at dette omsider kan vedtas. Det må være slutt på den politiske naiviteten om at bare vi tillater tigging er fattigdom en saga blott.

Det må være slutt på den politiske naiviteten om at bare vi tillater tigging er fattigdom en saga blott.

Naive politikere

Fremskrittspartiet vil ha på plass nasjonalt tiggeforbud. Sett i sammenheng med gjeldende lovverk, vil det gjøre politiets jobb med å avdekke og pågripe kriminelle utlendinger mye enklere.

Vi må også bruke EØS-midlene mer aktivt for å få redusert strømmen av rumenere og andre, som ikke har ærlige hensikter.

Det var for øvrig meget interessant å se hvordan de kriminelle bandene bruker bladet «Folk er folk» som en fasade til å drive kriminell virksomhet. Dette er noe vi må se nærmere på.

Rumenske «tiggere» har i lang tid lurt naive politikere og godtroende nordmenn. NRK har gjort en solid jobb i å avdekke hvor godt disse nettverkene er knyttet sammen, og hvor kynisk de oppfører seg.

Men ingen bør være for overrasket, for advarslene har det ikke skortet på.

Følg NRK Debatt: Facebook og Twitter