NRK Meny
Kommentar

Hva nå, Entra?

Ansettelsesprosessen i Entra har vært uten sidestykke. Skikk og bruk har måttet vike for rå maktbruk uten gehør og dømmekraft, skriver Steinar Mediaas.

Postgirobygget

Det er stor forskjell på Nasjonalmuseet, Høyesterett - og Postgirobygget (avbildet her). Hvorfor skal Staten med den ene hånden selge ut sine egne juveler for med den andre hånden kjøpe opp Regent Street i London, spør Steinar Mediaas.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Entra har fått nytt styre – og snart får trolig Entra en ny konsernsjef. Med lavere lønn enn det Rune Olsø fikk fremforhandlet. Forhåpentligvis får vi nå en tilsetning som er forankret i et samlet styre. Det er grunn til å tro at dette blir en enstemmig avgjørelse , slik det bør være. Statsråd Bård Vegard Solhjell har uttrykt stor tillit til Siri Hatlens evne til å lede dette styret.

Tilsettingsprosessen i denne saken har vært så spesiell at professor Beate Sjåfjell, ved Det juridiske fakultet i Oslo og ekspert på selskapsrett mener at tilsettingen av Rune Olsø kunne være både ugyldig og ulovlig. Uttalelsen falt i Dagsnytt 18.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Olsø var ikke en gang aktuell

Men mandagenes styreutnevnelse var også en innrømmelse om at dette var en tilsettingsprosess og en tilsetting Regjeringen ikke kunne stille seg bak. Søndag kveld forsto også Rune Olsø dette. Det har aldri har vært aktuelt for ham å fortsette som toppleder dersom det eksisterer mistillit til ham i styret, sier han nå. Fikk han ikke med seg at styrelederen var imot denne tilsettingen? Som formann i Trondhjem Arbeiderpartiet er det også underlig at han ikke hadde fått med seg hva som var akseptabelt nivå på lederlønninger i Staten.

Det har aldri har vært aktuelt for Olsø å fortsette som toppleder dersom det eksisterer mistillit til ham i styret, sier han nå. Fikk han ikke med seg at styrelederen var imot denne tilsettingen?

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Den dagen Rune Olsø ble tilsatt sto han ikke en gang på styrelederens liste over aktuelle kandidater for denne toppjobben. Det er normalt i et styre å forsøke å komme til enighet om hvem som skal få en slik jobb. Det er enestående å få jobben som administrerende direktør i et heleid statlig selskap gjennom styrekupp.

Til tross for at nettverkskorrupsjon ikke er uvanlig i Norge – så er det uvanlig å kuppe seg til slike stillinger.

Rå maktbruk uten gehør

Det er med spenning vi ser frem mot fortsettelsen av saken. Kan det dukke opp krav om etterlønn og erstatning?

Ansettelsesprosessen i Entra har vært uten sidestykke. Denne saken er så grenseoverskridende at man må være forberedt på det meste. Skikk og bruk har måttet vike for rå maktbruk uten gehør og dømmekraft.

Ansettelsesprosessen i ENTRA har vært uten sidestykke. Denne saken er så grenseoverskridende at man må være forberedt på det meste.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Snart kan styret konsentrere seg om det som er viktig for styret. Det skal legges en strategi for selskapets videre drift. Når man skal definere fremtidens mål for det statlige eiendomsselskapet Entra må man spørre seg om hva som er hensikten med selskapet. Hva var grunnen til at Statens eiendommer skulle legges i aksjeselskap? Har vi behov for at Staten skal konkurrere med private eiendomsutviklere? Med gullkortet i baklommen og tilgang på billige lån?
Hvorfor skal statens eiendommer forvaltes av ledere med superlønninger og bonuser?

SE OGSÅ: Samleside om Entra

Selge Nasjonalmuseet og kjøpe Regent Street?

Det er stor forskjell på Nasjonalmuseet, Høyesterett - og Postgirobygget. Hvorfor skal Staten med den ene hånden selge ut sine egne juveler for med den andre hånden kjøpe opp Regent Street i London?

Statens eiendommer er noe ganske annet enn en samling Remabutikker.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Statens eiendommer er noe ganske annet enn en samling Remabutikker. For øvrig er ikke den norske stat i akutt pengemangel. Det hadde vært lettere å forstå privatisering av statlige eiendommer dersom Staten var pengelens og forgjeldet. Eller dersom den hadde for mange eiendommer. Har Entra for mange postgirobygg så er det bare å selge.

Før året er omme skal vi sannsynligvis se hva styret mener bør være fremtidens strategi for Entra. Selskapet opplyser at hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper, på linje med private aktører i bransjen. Det er noe ganske annet enn lønnsfest, bonusfest og utidig konkurranse i det norske eiendomsmarkedet.