Kommentar

Hva med et lengre læringsliv?

NHO vil heller rope ut dyre krav til regjeringen, enn å debattere hvilke løsninger de må finne for fremtidens læringsliv. Det burde vært rom for begge deler.

NHO årskonferanse 2014

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund på scenen under årskonferansen tidligere idag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Læringslivet (en fiffig tittel, forresten) er tema når næringslivstoppene nå er plassert i Operaen.

«Vår årskonferanse handler nettopp om livslang læring og kompetanse», sa Kristin Skogen Lund da hun gjestet Politisk Kvarter denne uken. Hun har virkelig brukt megafonen i pressen for å skape blest om arrangementet.

Kravene fra NHO

NHO vil ha:

  • Bedre lønn for bedre lærere
  • Obligatorisk barnehage for 5-åringer
  • Et nytt utdanningsløp som skal lede til fagbrev etter ungdomsskolen
  • Spisse utdanningssystemet og fjerne «rare utdanningsløp».
  • En lavere bedriftsbeskatning, for alle praktiske formål dermed også personbeskatning.

Fire-fem kostnadskrevende krav som NHO selv ikke klarer å konkretisere så imponerende. Samtlige i praksis skutt ned av regjeringen før det vakre sceneteppet på Operaen gikk opp i dag tidlig. Jeg forstår Kristin Skogen Lund som på et pressemøte mandag forklarte at det ikke er opp til NHO å ferdigdesigne utdanningspolitikken. At det er mange som kan mer enn dem om hvordan dette bør løses. Skogen Lunds rådgivere forteller at det å fokusere på utdanningsløpet frem til fylte 30 år, har vært et bevisst valg. NHO vil fremme forslag og starte debatt.

Regjeringen skjøt i praksis ned alle NHOs forslag før sceneteppet gikk opp i Operaen.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK


Ære være. Selvsagt skal de ha full anledning til det. Et aktivt næringsliv i samfunnsdebatten er et stort kvalitetstegn ved vårt samfunn. Det at arbeidsgivere ønsker seg mest mulig kompetente arbeidstagere er sunt og forståelig.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Dropper punkt hvor NHO kan gjøre en forskjell

Det er likevel vanskelig å forstå at NHO i løpet av sin store dag ikke finner et eneste rom i timeplanen til å diskutere det viktige punkt hvor de selv faktisk kan gjøre en forskjell, komme med løsninger og samtidig bidra til en viktig debatt om livslang læring i nærings- og arbeidsliv: Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?

Dette er et spørsmål vi som samfunn trenger svar på. Som så absolutt handler om livslang læring og læringsliv fordi næringslivet og arbeidsgivere er så sentrale i løsningen.

Et aktivt næringsliv i samfunnsdebatten er et stort kvalitetstegn ved vårt samfunn.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Hvilken kunnskap gjør den ansatte på 60+ til en ressurs? Hva gjør han/hun mindre kvalifisert? Hvordan holde på dem man vil holde på? Hvordan flytte eller omskolere dem man ikke vil beholde i sine nåværende jobber? Kort sagt: Hvilken kunnskap trengs mot slutten av læringslivet?

Når Kristin Skogen Lund snakker til organisasjonen sin vil salen være full av bedriftsledere som kan svare godt og dårlig på disse spørsmålene. Om hva de selv har gjort. Skogen Lund kunne løftet frem noen av sine beste. Invitert noen fra Island, som er flinkere enn oss. Hun kunne snakket til sine egne fremfor å kreve fra Regjeringen. NHO kunne sett seg selv i speilet. I det minste under deler av programmet.

Aldersgrensen må opp – før eller siden

«Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år» Det sier arbeidsmiljøloven. Tro ikke at debatten om å heve aldersgrensen blir lett, selv om all fornuftig bærekraftig økonomisk politikk for landet tilsier at den på lengre sikt blir det. Vi lever lenger, er friskere lenger og må jobbe lenger.

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb, handler også om et arbeidsliv med endringsbehov som ikke skal kaste sluttpakker etter de eldste først. Eller bør de det? Og vi alle må skjønne at de siste årene av arbeidslivet, kanskje ikke er de mest faglig relevante. Slik de første årene av karrieren ikke er det for alle i dag. At man skal få en senior-karriere til slutt, slik mange har en student/trainee-karriere allerede.

Dette er et spørsmål vi som samfunn trenger svar på.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Hvordan få til et arbeidsliv med mange eldre, handler også om å forstå en arbeidsgiver som trenger ung og/eller fersk kompetanse eller spirit inn i kollegiet. Det handler ikke bare om omskolering.

Debatten om eldre i arbeidslivet handler for noen om tilrettelegging, mer ferie, turnusfritak og høy lønn på grunn av høy ansennitet. Det handler ikke om å si at folk over 60 er en dyr og lite fleksibel arbeidskraft. Det er sterkt unyansert. Men også en del av bildet.

IA-målet nås ikke

Det er slike ting NHO kunne invitert til en løsningsorientert debatt om. Hvis de hadde villet.

Dette er nemlig så sentrale spørsmål for NHO at de allerede står som ett av tre mål i IA-avtalen fra 2010, avtalen om et inkluderende arbeidsliv, mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten.

NHO vil fremme forslag og starte debatt. Ære være.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

I evalueringen som kom i fjor heter det at utviklingen går «i den ønskede retningen, men den ser ikke ut til å gå raskt nok til at delmål 3 [i IA-avtalen] blir fullt innfridd denne avtaleperioden». Da hører det fortsatt med på en arbeidsgiverdag om livslang læring.

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb blir ikke tema for neste års NHO-konferanse heller. I år burde de sett temaet som naturlig når de først inviterer til heldagsseminar om læringslivet.

Da kunne de kommet med noen av sine svar.

LES MER: OECD mener Norge bør styrke insentivene for å få eldre arbeidstakere til å jobbe lenger.