NRK Meny
Replikk

Høyres arroganse

Når regjeringen ikke leverer, legger de skylden på opposisjonen.

Anniken Huitfeldt i Rena Leir

Høyre inviterer ikke til en bred avtale om hærens framtid, men til konflikt. Det er lite klokt, skriver leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap). Bildet er fra et besøk i Rena leir tidligere i år.

Foto: Lars Bilit Hagen

I NRKs «Politisk kvarter» den 23.10. sparte ikke Høyres nye forsvarspolitiske talsperson på karakteristikkene av Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartienes syn på Hærens helikopterkapasitet: «Falsk problemstilling», «avsporing» og «amatørsynspunkter».

Det er ikke særlig klokt å starte diskusjonen om Hærens framtid med negative karakteristikker av partiene man ønsker å inngå en avtale med. Hærsjefen, generalmajor Odin Johannessen, kan vanskelig avskrives som en «amatør». Han har slått fast at ingen moderne hær i 2017 opererer uten helikopter.

Høyre- og Frp-regjeringen leverte på forsommeren 2016 en forsinket og ufullstendig langtidsplan for Forsvaret. Landmakten ble satt på ny utredning. Planer for Hæren og Heimevernet skal først stortingsbehandles nå i høst.

I Ap var vi i fjor i tvil om vi skulle inngå en avtale med regjeringen om en plan som kun omfattet 2/3 av Forsvaret – med investeringer for Sjøforsvaret og Luftforsvaret, men ikke for Hæren og Heimevernet.

Problemet med å inngå forlik med Høyre er at de behandler sine forlikspartnere svært dårlig.

Grunnen til at vi likevel inngikk en avtale var at vi ville skape trygget for investeringer i kampfly, overvåkningsfly og ubåter. I tillegg fikk vi stanset nedleggingen av Kystjegerkommandoen utenfor Harstad, økt bevilgningene til hær og heimevern allerede i 2017, inkludert framskynding av eget luftvern til Hæren. Sist, men ikke minst: Vi fikk utsatt beslutningen om egne hærhelikoptre i påvente av Stortingets behandling av landmaktplanen.

Helt siden vi inngikk avtalen i fjor høst har Høyre visst at Ap vil ha egne helikoptre til Hæren. Argumentene for hærhelikoptre har blitt styrket nå som Hæren skal ha virksomhet på tre steder i Nord-Norge: I tillegg til Indre Troms og grensevakta i Sør-Varanger helt i øst, skal Hæren nå utvide sin tilstedeværelse på Porsangermoen ved Lakselv i Midt-Finnmark.

Det er en fordel for Forsvaret at det er bredest mulig politisk flertall bak de planer som vedtas. Problemet med å inngå forlik med Høyre er at de behandler sine forlikspartnere svært dårlig. I valgkampen hevdet statsministeren gjentatte ganger at Aps standpunkt om hærhelikoptre er brudd på inngåtte avtaler.

Det hagler med beskyldninger mot opposisjonen når regjeringen selv ikke klarer å levere.

Nå prøver Høyre seg igjen med at vi skal ha skrevet under på at vi ikke ønsker å bruke mer penger på hær og heimevern enn dem. Begge påstander er feil.

Parallellene til behandlingen av politireformen og asylforliket er slående: Det hagler med beskyldninger mot opposisjonen når regjeringen selv ikke klarer å levere i henhold til forlikene som er inngått.

For Ap er det viktig å få gjennomslag for en bedre hær enn hva regjeringen har lagt opp til i landmaktplanen. Det er en fordel at flest mulig partier slutter opp om dette.

I debatten i Poltisk Kvarter inviterte ikke Høyre til en bred avtale om hærens framtid, men til en konflikt gjennom karakteristikker av stortingsflertallet og opposisjonen.

Det er risikabelt i en tid der regjeringens parlamentariske grunnlag er svekket sammenliknet med situasjonen før valget i høst.