Hopp til innhold
Replikk

Høy pris

Den internasjonale legemiddelindustrien har priser som noen ganger er helt urimelig høye. Derfor er det vanskelig å redde alle med kreft, selv om medisinene som hjelper dem finnes.

Bent Høie

Det er lederne for sykehusene våre som har ansvaret for at pengene blir brukt best mulig og fordelt mest rettferdig mellom ulike behandlinger, skriver Helseministeren.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kjære Selma,

Jeg forstår at det er utrolig vanskelig for deg at faren din er alvorlig syk med lungekreft. Jeg er enig med deg i at det er urettferdig at noen blir alvorlig syke, mens andre ikke blir det.

Derfor har vi laget et system i Norge for å sikre at så mange som mulig får den hjelpen de trenger når de blir syke. Det skal ikke være tilfeldig hvem som får hjelp.

Jeg forstår at det er utrolig vanskelig for deg at faren din er alvorlig syk

Heldigvis er det flere som overlever kreftsykdom nå enn før. Det skyldes at kreften oppdages tidligere, og at medisinene er blitt bedre.

Alle de nye medisinene blir grundig vurdert. Deretter bestemmer det vi kaller Beslutningsforum om de skal tas i bruk. Det er ikke politikere som sitter i Beslutningsforum. Det er lederne for sykehusene våre som har ansvaret for at pengene blir brukt best mulig og fordelt mest rettferdig mellom ulike behandlinger.

De vurderer de nye medisinene på flere måter. Men det viktigste de må vite er om medisinen virker, og hvor alvorlig sykdommen er. Deretter hvor mye medisinen koster. Jo mer alvorlig sykdommen er, jo mer penger er vi villige til å bruke. Her strekker vi oss langt.

Hadde Norge og andre land akseptert disse prisene ville det gått ut over mange andre pasienter

Men den internasjonale legemiddelindustrien har noen priser som ofte settes veldig høyt, og noen ganger helt urimelig høyt. Hadde Norge og andre land akseptert disse prisene ville det gått ut over mange andre pasienter som da ikke kunne fått hjelpen de har behov for, og industrien hadde tjent urimelig mye penger. Det ville vært urettferdig.

Norge stiller derfor krav om at industrien må gi oss rabatter, slik som de også gir andre land. Det blir vi ofte enige om, men i noen tilfeller tar det dessverre tid før industrien er villig til å redusere prisen.

Den altfor høye prisen var grunnen til at Beslutningsforum sa nei til Tagrisso. Medisinen som din lungekreftsyke far ikke får. Jeg forstår veldig godt at dette er skuffende. For deg, for faren din og for andre lungekreftpasienter som ikke får denne medisinen.

Jeg ser at systemet som skaper en mer rettferdig helsetjeneste for flertallet, kan oppleves som urettferdig for dem som ikke får behandlingen de håper skal gi dem et litt lengre liv.

Jeg forstår veldig godt at dette er skuffende.

Jeg håper at AstraZeneca, som er selskapet som selger denne medisinen, raskt vil komme med et nytt tilbud, slik at Tagrisso kan tas i bruk.

Kjære Selma. Jeg kommer til å fortsette å kjempe for et rettferdig system som fordeler pengene riktig. Jeg skal fortsette å presse på for at prisen legemiddelselskapene tilbyr på dyre medisiner er mer fornuftig enn den er i dag.

På den måten kan vi klare å hjelpe så mange mødre og fedre som mulig.

Les Selmas kronikk: