Kronikk

Hjemmekontorets forbannelse

Hvis du klarer deg like godt uten sjefen, kan det være at sjefen ikke trenger deg heller.

Teams-møte på hjemmekontoret

Når kontorfellesskapene dør og erstattes med Skype, Teams og Zoom på hjemmekontorene, kan man jo i neste omgang ta steget helt ut. Da kan du bli erstattet av billigere arbeidskraft, skriver kronikkforfatteren.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Girts Ragelis / Shutterstock / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kanskje er jeg både gammeldags og moderne på samme tid. Gammeldags fordi jeg tror at veien til suksess går gjennom hardt arbeid. Moderne fordi jeg omfavner ny teknologi.

Likevel er jeg på nippet til å bannlyse hjemmekontor. Riktignok er det mange som mener at hjemmekontor utvikler seg til gjemmekontor over tid, med lavere produktivitet enn det vi har i kontorfellesskapet. Det kan nok være sant i enkelte tilfeller, mens andre arbeider best hjemme.

Hemmeligheten bak suksess forblir målrettet arbeid, uansett om arbeidet utføres hjemme eller i kontorfellesskap.

Det er helt andre bekymringer som gjør at jeg frykter hjemmekontorets inntreden i arbeidslivet. Vi mister nemlig noe viktig når vi sitter på hvert vårt kjøkkenbord og koordinerer arbeidsdagen.

Arbeidsgiveren kan bytte ut arbeidstokken med mennesker som sitter enda lengre unna, uten at man merker forskjellen.

Det er ikke bare det sosiale som kaffepauser, småprat og utveksling av ideer som forsvinner. Vi kan selvsagt kompensere mye med bruk av moderne hjelpemidler og kamera som får avstanden til nesten å forsvinne.

Likevel er skjermen en hinder som redigerer bort viktige sanseinntrykk.

Så har du rigget deg til hjemme. Du klarer å arbeide effektivt og greit, uten innblanding av kollegaer. Du har sjefen på passelig avstand, og det blir fristende å spørre: Hva skal jeg med sjefen? Hva bruker jeg henne til, egentlig? Dette går da strålende alene.

Kanskje noen til og med vil bli fristet til å prøve ut å jobbe helt uavhengig for å oppnå større frihet. Kanskje til og med mer lønn?

Når hjemmekontor heies frem som en velsignelse, glemmer vi at kostbar norsk arbeidskraft kan bli erstattet av billig utenlandsk arbeidskraft på mange områder.

Men hva om sjefen stiller det samme spørsmålet, når alle de ansatte likevel sitter på hvert sitt kjøkken, og vi ikke lenger snakker sammen.

Den kollektive følelsen om at vi jobber sammen, skulder ved skulder, forsvinner gradvis sammen med de menneskelige båndene, ikke bare mellom kollegaer, men også like mye mellom sjefene og de ansatte.

Når vi har blitt vant med å jobbe hver for oss, på hvert vårt kjøkken, betyr avstand ingen ting. Du kan sitte på hytten, i fjellet eller i båten på sjøen og likevel være tilknyttet kontoret. Fantastiske muligheter åpenbarer seg umiddelbart.

Men muligheter har noe annet iboende i seg, nemlig kostnadskutt.

Den kollektive følelsen om at vi jobber sammen, skulder ved skulder, forsvinner gradvis sammen med de menneskelige båndene.

Når du stiller spørsmålet, hva skal jeg egentlig med sjefen? Så spør hun seg, hva skal hun med deg? Når kontorfellesskapene dør og erstattes med Skype, Teams og Zoom på hjemmekontorer kan man jo i neste omgang ta steget helt ut.

Da kan arbeidsgiveren bytte ut arbeidsstokken med mennesker som sitter enda lenger unna, uten at man merker forskjellen. Den eneste forskjellen er at disse nye medarbeiderne jobber for en brøkdel av prisen når nærhet og sosialt samspill ikke betyr noe.

Når hjemmekontor heies frem som en velsignelse, glemmer vi at kostbar norsk arbeidskraft kan bli erstattet av billig utenlandsk arbeidskraft på mange områder. I første omgang innenfor bransjer der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Jeg er på nippet til å bannlyse hjemmekontor.

I neste omgang kan vi oppleve at disse nye medarbeiderne kan lære seg norsk like raskt som vi kan lære oss nye språk.

Vi kan neppe stoppe utviklingen, og ikke er det ønskelig heller. Men vi må kjenne fremtiden om vi skal være forberedt.

Utflagging av norske arbeidsplasser kommer neppe til å stoppe, og de som i dag arbeider like fint uten å være fysisk til stede på arbeidsplassen sin står i fare for å bli erstattet av en langt billigere medarbeider.

Status Norge

Sist oppdatert: 05.12.2020
2 255
Siste uke
131
Innlagt
354
Døde