Kronikk

Helsevesenet er ebolas siste offer

Liberia kan snart kalle seg ebolafritt. Men et kraftig svekket helsevesen byr på nye utfordringer. Særlig for barn.

En gutt sitter i landsbyen Meliandou, som var utgangspunktet for ebolaepidemien

En gutt i landsbyen Meliandou som var utgangspunktet for ebolaepidemien. Nå trues landet av sykdommer det er lett å forebygge som meslinger og kikhoste. Men med et svekket helsevesen er forebyggingen lettere sagt enn gjort.

Foto: Jerome Delay / Ap

Den verste delen av ebolaepidemien i Liberia ser ut til å være over. Fortsetter utviklingen kan landet erklæres ebolafritt om noen uker. Men konsekvensene av epidemien kommer til å kjennes lenge etter at landet er erklært ebolafritt. Før ebola var tettheten av helsearbeidere i Liberia blant de laveste i verden og helsevesenet generelt svakt. Under utbruddet av ebola har situasjonen gått fra vondt til verre. Tilbake står et helsevesen totalt ribbet for mannskap og ressurser til å tjene befolkningen på fire millioner mennesker.

Tilbake står et helsevesen totalt ribbet for mannskap og ressurser til å tjene befolkningen på fire millioner mennesker.

Helene Sandbu Ryeng

Liberia hiver etter pusten etter å ha kjempet mot ebola i over ett år men allerede bygger en ny storm seg opp. Det er registrert utbrudd av meslinger og kikhoste, sykdommer som kan forebygges, flere steder i landet. Med tanke på hvordan befolkningen forflytter seg er det fare for at smittsomme sykdommer kan spre seg med samme ødeleggende hastighet som ebola gjorde.

LES OGSÅ: -Over 10.000 smittet

14 år med borgerkrig

Før ebolaepidemien brøt ut var Liberia fortsatt under gjenoppbygging etter 14 år med borgerkrig. Krigen ødela ikke bare skole- og helsevesen, men rev også ned det som var av tillit i samfunnet. Selv om gjenoppbyggingsarbeidet gikk sakte var trenden positiv. Flere barn enn noensinne fikk vaksiner, vordende mødre gikk til svangerskapskontroll og fikk oppfølging etter at barnet var født. Hygienekampanjer reduserte antallet barn som fikk smittsomme sykdommer. Resultatet var at barnedødeligheten gikk betraktelig ned. I 1990 var barnedødeligheten 227 døde barn per 1000 levende fødte. Før ebola var Liberia nede i 76 per 1000. Dette står nå i fare for å bli reversert.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Lav vaksinasjonsrate

Vaksinasjonsraten i landet har gått signifikant ned som en følge av ebolautbruddet. Konsekvensen er flere utbrudd av meslinger og kikhoste rundt om i landet. Antallet underernærte barn har økt og snart setter regntiden inn noe som betyr høysesong for malaria. Men mange av disse barna vil ikke få den hjelpen de trenger fordi foreldrene fortsatt er redde for å oppsøke helsesentre i frykt for å få ebola.

Antallet underernærte barn har økt og snart setter regntiden inn noe som betyr høysesong for malaria.

Helene Sandbu Ryeng

Skulle foreldrene likevel velge å oppsøke hjelp er det betydelig færre som kan hjelpe. Ifølge det Liberiske helsedepartementet har 186 helsearbeidere dødd av ebola siden mars i fjor. Konsekvensen er at det er enda færre hender til å forebygge og behandle, noe som trolig vil ramme flere mennesker i Liberia enn det ebola har gjort. Og som det så ofte er, vil barna være de som rammes hardest av dette.

Helsevesenet må gjenreises

For å hindre at tusenvis av barneliv går tapt må det investeres i grunnleggende helsetjenester generelt og desentralisert helsetilbud spesielt. Både regjeringen i Liberia, men også dens utviklingspartnere må prioritere dette i tiden fremover. Gjennom forpliktende partnerskap må de bidra med økonomiske ressurser, kunnskap og teknologi.

Konsekvensen er at det er enda færre hender til å forebygge og behandle, noe som trolig vil ramme flere mennesker i Liberia enn det Ebola har gjort.

Helene Sandbu Ryeng

Å bygge klinikker og sykehus er den enkleste delen av å gjenreise helsevesenet. Å utdanne leger og andre helsearbeidere tar lengre tid, men det er der det brenner mest akkurat nå. Medisinsk erfaring vil komme bedre med, enn masse avansert utstyr uten kompetanse til å bruke det. For å få det til må vi se på alternative måter å få utdannet et større antall leger og sykepleiere på kort tid. Som president Ellen Johnson Sirleaf uttrykte det: Det må lages en Marshall plan for utdanning av helsearbeidere. Samtidig må det investeres i fremtidens leger. I dag går kun ett av tre barn i Liberia på skolen. Gjennom å få flere barn inn i skolen og heve kvaliteten på undervisningen vil landet få flere legekandidater. Dette er ett av mange områder UNICEF arbeider med.

Gjennom å få flere barn inn i skolen og heve kvaliteten på undervisningen vil landet få flere legekandidater.

Helene Sandbu Ryeng

Parallelt med dette må det investeres i grunnleggende infrastruktur som veier og strøm for å få økonomien på fote igjen så raskt som mulig gjennom å skape arbeidsplasser. Med jobb følger mer mat på bordet som igjen sørger for en friskere familie.

Ta lærdom av kampen mot ebola

Det er også viktig at vi lærer av kampen mot ebola når helsevesenet skal gjenreises. Vi må bygge på de lokale tilnærmingene og lederskapet for å skape den nødvendige tilliten for å øke etterspørselen etter helsetjenester. Vi må lære av de fleksible løsningene som tok inn over seg det kulturelle landskapet og skape et helsevesen på Liberias premisser.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Vi må dra nytte den dedikasjonen vi så blant lokale helsearbeidere, frivillige og overlevende som arbeidet ustanselig for å stanse epidemien. Vi skal heller ikke underkjenne de mange familiene som tok grep i egne liv, og vi må oppmuntre dem til å fortsette med enkle men svært effektive tiltak som for eksempel håndvask flere ganger om dagen.

Smittefaren ikke over

Selv om Liberia nærmer seg målstreken er ikke kampen mot ebola over før alle landene i regionen kan erklæres fri for ebola. Så lenge de har aktive smittekjeder kan viruset komme tilbake gjennom de porøse grensene. Derfor haster det å starte på gjenreisingsarbeidet. Både for å møte en potensiell oppblussing av ebola i Liberia, men også for å hindre at et helt tiår med fremgang på barn- og mødrehelse går tapt og blir ebolas neste offer- og videre true overlevelsen og utviklingen til en hel generasjon.

Nå må vi hindre at ebola røver framtiden fra Liberias barn

Helene Sandbu Ryeng

Ebola har tatt livet av mange nok. Nå må vi hindre at ebola røver framtiden fra Liberias barn