NRK Meny
Kronikk

Helseminister uten styring

Helseministeren har ikke gitt oss tryggheten norske pasienter fortjener. Jens Stoltenberg må derfor vurdere om hun er rett person til jobben, skriver leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen.

Strøm Erichsen helseminister

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen går for gull i NM i ansvarsfraskriving, men det er henne som har ansvaret for sykehusrotet, skriver Siv Jensen.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Norske helsevesen mangler en kraftfull ledelse som er sitt ansvar bevisst, det skaper utrygghet for pasientene.

Årlig dør 4500 mennesker av pasientskader på norske sykehus. Halvparten av disse kunne vært unngått. Samtidig får 16 % av pasientene som blir behandlet på sykehusene skader av sitt opphold. Det viser hvilken alvorlig situasjon norsk helsevesen er i.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook.

Ta tak i det grunnleggende

Jeg skal ikke late som om alle utfordringer forsvinner over natten dersom Fremskrittspartiet får ta over styringen av helsesektoren, men jeg kan love at de mest grunnleggende utfordringene ville blitt tatt tak i.

I 2002 overtok staten ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene. Intensjonen var en tydelig plassering av ansvaret under ett tak, nemlig i helse- og omsorgsdepartementet. Hos helseministeren.

Siden den gang har mye skjedd. For det første har dyktige fagmiljø og medisinsk utvikling sørget for at mange pasienter i dag får et langt bedre tilbud enn de gjorde for ti år siden.

Dernest har ansvaret for helsetjenesten blitt spredd for alle vinder.

Alle peker på alle

Noe ansvar ligger i Helsedirektoratet, noe annet i Helsedepartementet.
Helsedirektoratets oppgaver er fordelt slik at en rekke vurderinger er flyttet ut til egne råd og utvalg, eksempelvis vurdering av hvilke nye legemidler som skal tas i bruk.

Ansvaret for helsetjenesten har blitt spredd for alle vinder.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Helsedepartementet skulle få ansvaret for sykehusene. Realiteten er imidlertid at ansvaret har blitt skjøvet nedover til de regionale helseforetakene (RHF), som igjen har skjøvet ansvaret til de lokale helseforetakene (HF.) De lokale helseforetakene peker på det enkelte sykehus.

Det enkelte sykehus som til daglig merker mangelfulle IKT-systemer, dårlig tilgang til medisinsk- teknisk utstyr og knappe ressurser, peker naturlig nok oppover på nivåene over, som på sin side fraskriver seg ansvaret. I tillegg kommer kampen mellom sykehus og kommuner hva gjelder utskrivningsklare pasienter.

Styringen av helse- og omsorgssektoren er preget av et svarteperspill og ansvarskaos. Det hindrer en helhetlig tilnærming til det beste for norske pasienter.

Norgesmesterskap i ansvarsfraskrivelse

Styringen av helse- og omsorgssektoren er preget av et svarteperspill og ansvarskaos. Det hindrer en helhetlig tilnærming til det beste for norske pasienter.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Etter flere år med bråk rundt lokalsykehusene, omstillingen i Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (Ahus) er situasjonen den samme. Istedenfor å rydde opp handler diskusjonen mellom de involverte om hvem som har eller ikke har ansvar. Styringen av sykehusene fremstår som et norgesmesterskap i ansvarsfraskrivelse, hvor helseministeren har stukket av med gullmedaljen.

Frp vil rydde opp i både ledelseskultur og styringsmekanismer i helsevesenet. La meg peke på to konkrete områder.

Det er behov for en uavhengig kommisjon som snur hver stein, system og rutine i helsevesenet. Bare slik kan vi få en usminket vurdering og felles virkelighetsforståelse av tingenes tilstand. Dette vil skape et utgangspunkt for veien videre.

I tillegg vet vi at det er enkelte grep som må tas umiddelbart. Derfor vil jeg ha en tiltakspakke i forbindelse med statsbudsjettet som blant annet inneholder en egen investeringsplan for medisinskteknisk utstyr og IKT-systemer ved norske sykehus.

Ett helserike

I tillegg må vi bruke den ledige kapasitet som eksisterer hos offentlige, ideelle og private tilbydere slik at ventetidene og helsekøene kan reduseres. Vi må styrke pasientrettighetene og starte nedleggelsen av de byråkratiske regionale helseforetakene og samle Norge til ett helserike under ledelse av en handlekraftig helseminister.

Vi må styrke pasientrettighetene og starte nedleggelsen av de byråkratiske regionale helseforetakene og samle Norge til ett helserike under ledelse av en handlekraftig helseminister.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Disse tiltakene vil kunne bidra til å bedre kommunikasjon og ressursutnyttelse i helsevesenet. Samtidig vil bedre utstyr og moderne IKT- systemer øke pasientsikkerheten. Det er ikke holdbart at pasientjournaler sendes med taxi eller faksmaskiner i 2012.

Det aller viktigste tiltaket er likevel å slå fast hvor ansvaret ligger, slik at svarteperspillet opphører. Sykehusreformen plasserte ansvaret i departementet. Nå må helseministeren ta det.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Det er helseministerens ansvar

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har latt det utvikle seg en kultur der det blir akseptert at man skylder på hverandre. Det har medført en ukultur som har gitt seg utslag i mangelfull bemanning, dårlig organisering og mangelfull tillit til en hel sektor. Det er hennes ansvar.

Det aller viktigste tiltaket er likevel å slå fast hvor ansvaret ligger. Sykehusreformen plasserte ansvaret i departementet. Nå må helseministeren ta det.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Dagens styring i helsesektoren gjør at folk mister tilliten til en helsetjeneste bestående av hardt arbeidende og dyktige hjelpepleiere, sykepleiere og leger. Det er ufortjent og unødvendig. Flinke fagfolk fortjener ledere som er sitt ansvar bevisst.

Helsevesenet vårt er noe av det som betyr mest for hver enkelt av oss, det er noe vi bør være stolte av og ha tillit til. Det handler om vår felles trygghet i hverdagen.

Helseministeren har ikke gitt oss den tryggheten og dermed ikke gjort jobben sin. Derfor bør Jens Stoltenberg vurdere om hun er rett person til å fortsette.

Siv Jensen og Anne-Grete Strøm-Erichsen møtes i kveld i Debatten, der temaet er sykehusskandalen. Programmet starter kl 21:30 på NRK1 – se det live på NRKs nett-tv.