Kronikk

Helseangstens profittører

Kiropraktorer spiller på foreldres angst og selger behandlinger som ikke virker. Likevel har de politikernes velsignelse.

Kiropraktor knar rygg

'Kiropraktorene er en av få grupper politikerne har gitt rett til offentlig refusjon, uten at andre enn de selv stiller diagnosen,' skriver Kristian Gundersen i denne kronikken. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox.com

«Foreldre lokkes ikke til kiropraktoren» er overskriften på en kronikk fra eieren av kiropraktorklinikken Bekken og barn, Elisabeth Aas-Jakobsen.

Hun har frekkhetens nådegave, for hun er selv en av dem som lokker, og hun skremmer også. Hun tjener penger på en helseangst hun skaper, eller i dette tilfellet, foreldres angst for at det er noe galt med deres barn. Aas-Jakobsen selger oss sykdommer som ikke finnes og behandlinger som ikke virker. Hun er autorisert av helsemyndighetene, og hun kan temmelig fritt forsyne seg av offentlige helsekroner.

LES TILSVAR: Elisabeth Aas-Jakobsen: – Forsvarlig å behandle disse

Skaper nye helsebehov

Helse er et enormt marked, der stadig flere autoriserte og ikke-autoriserte helsearbeidere jager etter offentlige og private helsekroner. Selv om markedet er stort, er konkurransen etter hvert blitt såpass skarp at markedet må utvides, og det gjør man ved å skape nye helsebehov folk ikke visste at de hadde, og som kanskje heller ikke finnes. Kapitalisme og helseinformasjon er en farlig blanding.

Aas-Jakobsen selger oss sykdommer som ikke finnes og behandlinger som ikke virker.

Kristian Gundersen, Professor i fysiologi, UIO

Når jeg holder foredrag om vitenskap og uvitenskapelighet i medisinen, bruker jeg Aas-Jakobsens nettsider som et negativt eksempel. Akkurat her er det ikke med kjølig distanse, for jeg er selv småbarnsfar og kjente på angsten da jeg for ett år siden leste klinikkens salgssider etter tips fra en småbarnsmor. For meg snudde det raskt til sinne, for jeg forsker på samspillet mellom nerver- og bevegelsesapparatet og har lært meg litt om uvitenskapelighet i kiropraktikken.

Vil behandle symptomfrie barn

«Det handler om å vokse opp på best mulig måte. For det er mange måter å komme litt skjevt ut på her i livet. Noen av dem er det heldigvis mulig å gjøre noe med på et tidlig stadium,» skriver klinikken på sine markedsføringssider, og fortsetter med skrekkscenarioer om skjevheter og låsninger i ledd. Vi hører ekkoet av kiropraktikkens grunnlegger, mystikeren David Palmer (1845–1913) som mente at «95 prosent av alle sykdommer skyldes forskyvinger av ryggvirvlene».

Klinikken hevder at noe av styggedommen endog er skjult i barnet, men vil kunne gi smerter senere i livet.

Kristian Gundersen, professor i fysiologi, UiO

Klinikken hevder at noe av styggedommen endog er skjult i barnet, men vil kunne gi smerter senere i livet. De vil derfor behandle både symptomfrie barn og barn som gråter mye. Alle bør betale for sjekk og forebyggende behandling, ser det ut til. Behandlingen består i manipulasjoner med en kraft som ikke er større «enn den man kan bruke på et lukket øye. Det er likevel nok til å forebygge eller få slutt på en rekke problemer barnet kan slite med,» skriver klinikken.

SE: NRKs Folkeopplysningen om kiropraktikk

Det rene tøv

Sannheten er at de låsninger, subluksasjoner eller forskyvninger kiropraktorer opererer med, ikke har latt seg påvise når man undersøker saken skikkelig, og de lar seg ikke reprodusere fra en kiropraktor til en annen. Tilstander kiropraktorer opererer med hos spedbarn har fantasifulle navn som KISS og KIDD, men er sykdommer som sannsynligvis ikke finnes. Det er slett ikke holdepunkter for at leddproblemer er relatert til de myriader av plager som kiropraktorene snakker om. Det er naturligvis også det rene tøv å hevde at lette berøringer som «på et lukket øye» skulle ha noen effekt på leddforskyvninger - dersom de altså fantes.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Aas-Jakobsen tar en såkalt Cochrane-review fra 2012 til inntekt for at kiropraktikk hjelper mot spedbarnskolikk, en markedsføring rettet mot en særlig utmattet og sårbar foreldregruppe. «En slik Cochrane-review regnes som gullstandarden innen all medisinsk klinisk forskning,» skriver hun. Det hun referer til viser imidlertid at den forskningen som er gjort, er av så dårlig kvalitet at det er umulig å konkludere om behandlingen har noen virkning, eller om den kan gi skader.

Misbruker fellesskapets penger

Markedsføringen til Bekken og barn er ikke enestående. I min bok« Snåsakoden – en kunnskapsbasert guide til alternativ medisin» gir jeg flere eksempler fra andre kiropraktorklinikker som også er så grove at jeg synes helsemyndighetene bør se på saken.

For høstens hardt prøvde budsjettpolitikere ville en innstramning her kunne gi betydelige innsparinger uten at noe går tapt.

Kristian Gundersen, professor i fysiologi, UiO

Kiropraktorene er en av få grupper politikerne har gitt rett til offentlig refusjon, uten at andre enn de selv stiller diagnosen. Selv om det er noen indikasjoner på at kiropraktikk kanskje virker omtrent like bra eller dårlig som annen behandling på akutte ryggplager hos voksne, har den ingen dokumentert effekt på noe annet.

LES OGSÅ: «Matintoleranse er et reelt problem»

Hovedregelen for offentlig refusjon er at behandlingen skal være dokumentert, til tross for dette er det ingen reelle sperrer på hva denne yrkesgruppen kan bruke av fellesskapets penger basert på sine egne teorier. For høstens hardt prøvde budsjettpolitikere ville en innstramning her kunne gi betydelige innsparinger uten at noe går tapt.

Vi kan uansett ikke gå inn i framtiden med stadig voksende helsebudsjetter og en yrkesgruppe som i beste fall famler når de bes dokumentere at hele grunnlaget for det de driver med ikke er bare tull.