Hopp til innhold
Replikk

Helgheims metode

Frps innvandringspolitiske talsmann legitimerer og sprer høyreekstreme ideer.

Lisa Esohel Knudsen,  rådgiver i Minotenk

Det er ikke tvil om at ytrings- og religionsfriheten er under press når ens religiøse identitet blir angrepet med våpen, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Ellen Reiss / Minotenk

Ikke en uke har gått siden terrorangrepet i Bærum. Ikke en uke siden en høyreekstremist drepte sin adopterte stesøster, angivelig fordi hun ikke var hvit nordmann, før han gikk inn i Al-Noor moskeen for å drepe muslimer. Ikke en uke har gått siden dette rasistisk motiverte angrepet.

Likevel skriver Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, i en kronikk på NRK Ytring 15. august at «ingenting tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe, hverken for terror eller hatefulle holdninger».

Han vil heller snakke om hvor viktig det er å «beskytte ytringsfriheten».

Ja, det er ikke tvil om at ytrings- og religionsfriheten er under press når ens religiøse identitet blir angrepet med våpen.

Det er ingen motsetning mellom å ta hat mot en minoritet på alvor, og ivareta ytringsfriheten. Tvert imot er essensen av ytringsfrihet å kunne ytre seg uten fare.

Farlig konspirasjonsteori

I Helgheims kronikk står det at islamofobi ikke er et reelt problem i Norge. Han mener at det er en hersketeknikk brukt av venstresiden for å kneble islamkritikk.

Helgheim beskylder videre venstresiden og sosialister for å ha alliert seg med ytterliggående muslimer i «kampen mot ytringsfrihet».

I tillegg til å være en utbredt og beviselig livsfarlig konspirasjonsteori, er det feil. Det betyr altså at Frps innvandringspolitiske talsmann sprer farlige konspirasjonsteorier.

Det er feil at alle som kritiserer islam blir kneblet. Venstresiden, samt politisk uavhengige organisasjoner som Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank) har lenge jobbet med blant annet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og radikalisering.

Vi må skille mellom legitim religionskritikk, og retorikk som legitimerer og sprer høyreekstremt tankegods.

Minotenk har siden oppstarten i 2009 tatt til orde mot fundamentalistiske islamtolkninger og organisasjoner.

Det er ingen motsetning – det er fullt mulig å ha flere tanker i hodet samtidig.

Hatkriminalitet mot muslimer har økt

Det er urovekkende at Helgheim avviser at hat mot muslimer og muslimfiendtlige holdninger er et stort problem. Gjentatte befolkningsundersøkelser viser det motsatte.

HL-senterets omfattende undersøkelse fra 2017 finner at flere enn hver tredje nordmenn, altså 34 prosent av befolkningen, har utpregede fordommer mot muslimer.

Helgheim legitimerer og sprer høyreekstreme ideer.

Hele 47 prosent av respondentene støtter påstanden «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets»; påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent; 39 prosent støtter at «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 30 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».

Det er ikke rart at PST i sommer skjerpet sin vurdering av truslene fra høyreekstreme.

Dokumentasjon lett tilgjengelig

I 2017 tok Minotenk initiativ til et utvalg bestående av forskere og eksperter på rasisme og diskriminering, og representer fra ulike organisasjoner, for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om muslimfiendtlige holdninger i Norge.

Funnene ligger lett tilgjengelig slik at Jon Helgheim og andre som lurer på om man trenger en egen handlingsplan mot holdningene kan lese. Et av hovedproblemene med islamofobi og muslimfiendtlighet er nettopp at mange ikke engang vil anerkjenne at det er et problem.

Folk som Helgheim avsporer debatten ved å konstruere stråmenn.

For hat mot muslimer og mørkhudede som antas å være muslimer er et alvorlig demokratisk problem som ikke må reduseres til falske motsetninger.

Vi må skille mellom legitim religionskritikk, og retorikk som legitimerer og sprer høyreekstremt tankegods.

Det Helgheim gjør, er med andre ord å legitimere og spre høyreekstreme ideer.

Både han og Frp er en del av problemet.