Hopp til innhold
Kronikk

Heldagsskole er ikke svaret

Konsekvensen av den rødgrønne heldagsskolen blir flere ufaglærte lærere og mindre kunnskap, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande.

Skole

'Aps modell ser ut som heldagsskolen, har samme innhold som heldagsskolen og har like lange dager som heldagsskolen', skriver Venstre-leder Trine Skei Grande i denne kronikken. (Illustrasjonsfoto)

Foto: PELAEZ Julio / PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

I norsk skole går mye bra. Det er ikke på grunn av den rødgrønne skolepolitikken. Det skyldes de mange dyktige lærerne som jobber i skolen. Men norsk skole både kan og må bli bedre. Da er ikke heldagsskolen svaret. Da er flere kunnskapsrike, engasjerte og faglærte lærere svaret.

SV har allerede lansert heldagsskolen som valgkampsak. Arbeiderpartiet bruker nødig begrepet heldagsskole om sin skolereform. «En mer helhetlig skoledag» er uttrykket statsministeren foretrekker fordi en intern fokusgruppe har gitt negativ tilbakemelding på heldagsskole-begrepet. Men Aps modell ser ut som heldagsskolen, har samme innhold som heldagsskolen og har like lange dager som heldagsskolen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Ufaglærte og lærermangel

For å parafrasere poeten James Whitcomb Riley : «If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.» Mens Ap plasker rundt i sin skoleretoriske andedam får vi andre konstatere at Stoltenberg ikke anser en spade for å være et hageredskap.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at i underkant av 9000 ansatte i grunnskolen i Norge underviser uten godkjent undervisningskompetanse. Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer vi til å mangle 11.000 lærere frem mot 2020. Det er derfor viktig at vi kvalifiserer disse 9000 ufaglærte lærerne. Dette er mennesker som åpenbart er motivert for å jobbe i skolen og som trives med å jobbe med barn og ungdom. De trengs i norsk skole. For lærermangelen kommer ikke til å bli mindre i årene som kommer.

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er selve grunnsteinen i skolen og den viktigste innsatsfaktoren for økt læring.

Trine Skei Grande, Venstre-leder

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er selve grunnsteinen i skolen og den viktigste innsatsfaktoren for økt læring. Derfor blir det uforståelig når SV og Ap vil utvide og utvanne skolen med flere timer med mer ufaglært arbeidskraft. Det er dette som blir konsekvensen av den rødgrønne heldagsskolen – flere ufaglærte og mindre kunnskap.

Lærersatsing foran timetall

Til nettstedet forskning.no beskriver professor Thomas Nordahl en studie han bidro til, som så på sammenhenger mellom PISA-rangering og antall timer i den obligatoriske skolen: «Her fant vi svært svake sammenhenger. Hva som foregår i timen er mer avgjørende, og kvaliteten på lærerne er langt viktigere enn antall timer. » Han sier videre studien ble utført på oppdrag fra og levert til Kunnskapsdepartementet. Til tross for det noe oppsiktsvekkende resultatet, var ikke departementet interessert i å offentliggjøre studien.

Det går et skille i norsk politikk ved den faktiske satsingen på kunnskap og kvalitet i skolen.

Trine Skei Grande, Venstre-leder

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Det går et skille i norsk politikk ved den faktiske satsingen på kunnskap og kvalitet i skolen. Det var den blågrønne regjeringen med kunnskapsminister Kristin Clemet i spissen som startet gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Helt siden da har det vært bred politisk enighet om å satse på lærernes kompetanseheving. Det har imidlertid vært svært varierende grad av vilje til å prioritere dette fra regjeringens side. Foregangslandet Finland har hatt suksess med femårig lærerutdanning, og flere undersøkelser viser at høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærerne gir tilsvarende gode læringsresultater hos elevene.

Borgerlig

Men Ap, SV og Sp stemmer ned alle forslag fra Venstre om satsing på lærerkompetanse og tiltak som har som formål å øke kompetansen i skolen og statusen på læreryrket. De andre borgerlige partiene stemmer for Venstres forslag. Det gjelder alt fra femårig lærerutdanning til rett og plikt til videreutdanning for lærerne. Når de rødgrønne i tillegg senest forrige uke stemmer ned vårt forslag om et kompetanseløft for ufaglærte lærere, går dette inn i rekken av skoleforslag der opposisjonen står samlet om å prioritere lærersatsing, kunnskap og kvalitet.

Med den rødgrønne regjeringens opplegg for videreutdanning, vil det ta mange tiår før alle ansatte som underviser i norsk skole har fått etterlengtet kompetanseheving gjennom videreutdanning. Det vil ta lang tid før en har sikret at ansatte som underviser norske elever har formell undervisningskompetanse.

Det vil ta lang tid før en har sikret at ansatte som underviser norske elever har formell undervisningskompetanse.

Trine Skei Grande, Venstre-leder

Gjenreis respekten for kunnskap

For å få fart på lærersatsingen og mer kunnskap i skolen, trenger vi en regjering som forstår at det å sette elevene først handler om å satse på lærerne. Å sørge for at vi har nok kvalifiserte lærere handler også om å gjenreise respekten for kunnskap og for lærerne som yrkesgruppe.

Valget står mellom rødgrønn heldagsskole, med mindre kunnskap og flere ufaglærte lærere, eller en skole for mer kunnskap og like muligheter med flere faglærte lærere. Det er et valg om kvalitet foran kvantitet. For Venstre er valget enkelt. Vi trenger ikke den rødgrønne heldagsskolen. Vi trenger et regjeringsskifte.