Replikk

Hatet mot «de andre»

Sylvi Listhaug kan ikke holdes ansvarlig for det som skrives og sies om henne. Men hun kan velge å endre kommunikasjon dersom hun mener at hun oppfattes feil.

Giske og Listhaug i NRKs valgsending

Integreringsminister Sylvi Listhaugs Sverige-besøk var ett av temaene da hun møtte Arbeiderpartiets Trond Giske til debatt i NRKs valgsending Din stemme. «For Arbeiderpartiet er det et dypt alvor i budskapet «alle skal med». Inkludering, tillit, respekt og fellesskap skaper tryggere liv for alle», skriver Giske.

En av de viktigste oppgavene i et samfunn er å sørge for at vi kan leve sammen i fred og trygghet. Det er en grunnleggende rettighet å kunne leve uten frykt, også om vi har en annen hudfarge, religion eller etnisk tilhørighet enn flertallet.

For Arbeiderpartiet er det et dypt alvor i budskapet «alle skal med». Inkludering, tillit, respekt og fellesskap skaper tryggere liv for alle.

Det er dessverre lett å oppnå det motsatte. Fiendskap og mistenksomhet mellom grupper i samfunnet kan økes og stimuleres, og det kan gi stemmer ved valg og politisk makt. Det som begynner med ord kan bli til alvorlige handlinger. Vi trenger ikke å gå mange år tilbake i vår egen historie for å bli minnet på det.

Listhaug kan kommunikasjonsstrategi bedre enn noen, med karriere som godt betalt PR-rådgiver i Oslo.

Felles ansvar

Internett brukes til å spre splittelse og hat. Kommentarfeltene fylles av stigmatiserende påstander. Falske nyheter spres og gjentas. Åpne grupper på Facebook diskuterer hvordan ungdomspolitikere bør tas av dage. Hva som skjer i lukkede grupper kan vi bare forestille oss. Hatkriminalitet er tredoblet de siste årene.

Folk angripes for sin hudfarge og opplever vold og trusler. Utryggheten øker. Som en sa til meg: «du må være hvit for å tro at dette ikke skjer».

Alle har vi et ansvar for å bekjempe dette, særlig vi som lettest slipper til i mediene. Vi har ansvar for ordene vi velger, og for å justere dem dersom de blir oppfattet annerledes enn de var ment. Vi må gjøre vårt for at samfunnet blir tryggere og bedre, ikke mer hatefullt og splittet.

Det finnes god dokumentasjon for hvordan Listhaug blir oppfattet

Nå har også Kjell Lars Berge og Fillip-Andre Barøy engasjert seg. Men ikke for å stille opp for skolebarn som opplever hatretorikk i skolegården, innvandrerkvinner som hetses fordi de har feil klær eller samfunnsdebattanter som får kommentarfeltene fulle av hat. Nei, de angriper kritikken mot en av Norges mektigste politikere. På NRK Ytring kritiserer de Arbeiderpartiet for å påstå at Sylvi Listhaug driver med hatretorikk.

Men premisset er feil. Vi sier det motsatte. Listhaug kan kommunikasjonsstrategi bedre enn noen, med karriere som godt betalt PR-rådgiver i Oslo. Hun vet hvor grensen går og holder seg innenfor. Men hun vet også at det viktigste ikke er hva som sies, men hvordan det blir oppfattet.

Grundig oppgjør

Det finnes god dokumentasjon for hvordan Listhaug blir oppfattet. Lederen i den høyreekstreme gruppa Vigrid, Tore Tvedt, forteller i VG: «Hennes retorikk har flyttet grensen for hva som er akseptabelt å si. Hun flytter denne grensen nærmere meg, og det jeg selv står for. Derfor er jeg glad i henne.»

På Facebook-gruppa «Sylvi Listhuag som statsminister for nasjonen Norge», skriver noen av de 12.000 medlemmene at AUF-lederen burde få en kule i panna.

Sylvi Listhaug kan ikke holdes ansvarlig for det som skrives og sies om henne. Men hun kan velge å endre kommunikasjon dersom hun mener at hun oppfattes feil. Hvis noen hadde oppfattet meg på en slik måte, hadde jeg tatt et grundig oppgjør av min egen kommunikasjon. Hos statsrådene som Erna Solberg har utnevnt er det ingen vilje til det. Og de får gjøre som de vil uten at Erna Solberg setter foten ned.

Jeg tror Berge og Barøy deler oppfatningen av at ord har stor betydning. Og jeg er sikker på at de deler målet om at alle i Norge har rett til å være trygge. Likevel velger de å kanalisere sitt engasjement mot kritikerne av Listhaugs metode. Jeg håper de tar seg tid til også å engasjere seg i norske innbyggeres virkelige liv og deres trygghet. Det er det som haster. Og det er derfor vi må skifte regjering på mandag.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter