Hopp til innhold
Kommentar

Har språk, søker stemme

Når jakten på ny direktør i Språkrådet nå blåses i gang, må man finne en person med gode retoriske evner som er språkpolitisk inspirerende og visjonær. Dessuten bør en bokmålsbruker få jobben.

Ordbok

Det er i alle fall på tide at en bokmålsbruker inntar rollen som Språkrådets direktør. Både Sylfest Lomheim og Arnfinn Muruvik Vonen er nynorskbrukere. Det samme er Ottar Grepstad, som altså både er styreleder i Språkrådet og direktør for Nynorsk Kultursentrum, skriver NRKs kommentator Agnes Moxnes.

Foto: Børge Sandnes / Scanstockphoto

Det er fortsatt mange som tror at Sylfest Lomheim er direktør for Språkrådet. Men det er han ikke. Han har ikke vært det på over fire år.

I 2011 overtok språkprofessor Arnfinn Muruvik Vonen jobben som direktør for Språkrådet. I årene som er gått har han jobbet entusiastisk for og med språk. Han er dyktig og tydelig begeistret for faget sitt. Dessuten har han vært flink til å gjøre Språkrådet til et velsmurt maskineri i språkets tjeneste. Et statlig organ for alt det nordmenn elsker å diskutere – fra kommaregler til spørsmål om engelsk dominans og målformer.

Hør også:- Språkrådet har mistet sin relevans

God innad og grå utad

Likevel er det plenty av folk som ikke aner hvem språkdirektøren er. Arnfinn Muruvik Vonen har vært god innad og grå utad.

Har styret vært misfornøyde med Vonen? Er han i det stille blitt bedt om å gå?

Agnes Moxnes

I januar forlot han jobben sin på dagen. To år før åremålstiden gikk ut. Torsdag 8. januar orienterte han en nokså overrasket stab i Språkrådet. Dagen etter kom en pressemelding fra Kulturdepartementet om at han trekker seg, etter eget ønske. Fordi han heller vil være språkprofessor enn språkdirektør. Etter det har det vært stille fra Vonen. Han vil ikke utdype hvorfor han slutter. Styret sier heller ikke stort. De ansatte har fått beskjed om ikke å kommentere avgangen hans.

Så hvorfor denne merkelige tausheten? Er det noe Språkrådet ønsker å holde skjult? Har styret vært misfornøyde med Vonen? Er han i det stille blitt bedt om å gå?

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

På vei ut i høst

I høst ble det kjent at han søkte en stilling på Universitetet i Oslo. For å sikre retretten når åremålstiden er over, forklarte Vonen til Kulturnytt. Men selv for et ustemt øre kunne dette bare tolkes på en måte; Vonen var på vei ut.

Styreleder Ottar Grepstad vil ikke kommentere om Arnfinn Muruvik Vonen den gangen ble oppfordret til å fortsette. Antageligvis ble han ikke det.

Jeg er helt sikker på at ordet utadvendt kommer på banen

Agnes Moxnes

Et styres viktigste suksessfaktor er å finne en drivende dyktig direktør. I over et år slet både dette og det forrige styret med å finne en skikkelig god match til utadvendte og utrettelige Sylfest Lomheim. Det ble en til dels pinlig prosess, som endte med at kulturminister Anniken Huitfeldt avviste det forrige styrets kandidat – professor Kjell Lars Berge.

Betydelig fallhøyde

Så da Vonen et halvt år senere ble utnevnt, var fallhøyden hans allerede betydelig. Ble han valgt fordi han var mindre synlig og mer politisk korrekt?

Mange stilte seg det spørsmålet, fordi Vonen til da aldri hadde markert seg i det offentlige ordskiftet. Men det var ham styret i Språkrådet ville ha. Det var ham de gikk for.

Nå må de finne en ny kandidat. I disse dager begynner jobben med å lete seg frem til en ønsket profil.

Jeg er helt sikker på at ordet utadvendt kommer på banen. Det gjør sikkert også formuleringen om at stillingen bør brukes som en fremskutt talerstol. For Arnfinn Muruvik Vonen må enhver slik karakteristikk oppleves som kritikk.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Trenger en eksplosiv retoriker

Språkrådet trenger en utadvendt person. Selvfølgelig er det det de ønsker seg også. En som viser seg å være en glitrende og eksplosiv retoriker. Som raskt blir identifisert med alt som har med språk å gjøre. Som innkalles til studio også når tema er ytringsfrihet, strømmetjenester og Amazons engelskspråklige fristelser.

Skal den nye direktøren være professor-smart og spisskompetent, eller mer allment språkkyndig?

Agnes Moxnes

Dermed må styret i Språkrådet nokså kjapt finne ut hvilke egenskaper de kan forhandle bort, som f. eks faglige kompetansen. Skal den nye direktøren være professor-smart og spisskompetent, eller mer allment språkkyndig?

Hvis svaret på det spørsmålet er allment språkkyndig – ja, da må vedkommende tåle noen kraftige doser hissig irritasjon fra dem som graver dypt i grammatikkens spissfindigheter. Og dem er det høylytt mange av.

På tide med en bokmålsbruker

Et annet spørsmål; er administrasjon av Språkrådet like viktig som å føre språkpolitiske kamper og å oppildne til debatt og kunnskap om språk – land og strand rundt?

Og dessuten, hva vil skje hvis statsråd Widvey fra Høyre utnevner en ny direktør med bakgrunn fra Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Språk og Litteratur? Hva sier målfolket da?

Det er i alle fall på tide at en bokmålsbruker inntar rollen som Språkrådets direktør. Både Sylfest Lomheim og Arnfinn Muruvik Vonen er nynorskbrukere. (Rettelse: Vonen er opprinnelig bokmålsbruker, men har valgt å bruke både bokmål og nynorsk i sitt virke som språkdirektør, red.anm.) Det samme er Ottar Grepstad, som altså både er styreleder i Språkrådet og direktør for Nynorsk Kultursentrum.

Men styrets aller første og største utfordring blir å finne søkere som skal sette Språkrådet og språket på kartet igjen.