Hopp til innhold
Kommentar

Håpet er ute

Avgjørelsen fra Høyesterett setter et endelig punktum for Eirik Jensen-saken. Det er nå klart at den tidligere politimannen må sone den strenge straffen han ble idømt av lagmannsretten.

Eirik Jensen

Håpet er ute for Eirik Jensen, skriver Olav Rønneberg. Den tidlegere politimannen må sone dommen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det må ha vært en brutal beskjed å få for Eirik Jensen. Sittende på cella i Kongsvinger fengsel fikk han i formiddag konklusjonen. Og den kunne ikke ha vært mer nedslående. Landets øverste domstol har avvist alle delene av anken hans.

Høyesterett setter i stedet sitt godkjentstempel på den knusende dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Jensen og forsvarerne hans hadde flere ankegrunner. De mente lagmannsretten hadde gjort feil i både lovforståelsen og saksbehandlingen. Men de ble ikke hørt av Høyesterett. Tvert imot mener de tre dommerne i ankeutvalget at dommen fra Borgarting er både «velstrukturert» og «svært grundig».

Dessuten mener Høyesterett at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen. I tillegg mener de at det ikke er noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode.

Landets øverste domstol har avvist alle delene av anken.

Litt mer overraskende er det kanskje at ankeutvalget også avviser Jensens krav om å få straffen vurdert på nytt.

På grunn av sakens unike karakter trodde mange at denne delen av anken kunne slippe gjennom nåløyet. Det finnes jo ingen andre saker her i landet der en høyt betrodd politimann er dømt som en korrupt narkotikasmugler.

Men Høyesterett har ingen bemerkninger til at lagmannsretten har tatt i bruk lovens maksstraff. Og dommerne i ankeutvalget føyer til at den grove korrupsjonen alene tilsier en lang fengselsstraff.

Lite tyder på at Eirik Jensen har gitt opp kampen.

Dermed må Eirik Jensen belage seg på å sone to tredjedeler av straffen på 21 års fengsel. Det vil i praksis si 14–15 år bak murene, mange av dem trolig i et høysikkerhetsfengsel.

Kriminalomsorgen har ansvaret for å finne en egnet soningsplass, der også Jensens sikkerhet blir ivaretatt.

Da kan utlendingsfengselet på Kongsvinger fort bli den tidligere politimannens hjem i mange år fremover.

Lite tyder på at Eirik Jensen har gitt opp kampen. Allerede få dager etter dommen i lagmannsretten fikk han en PC levert på cella, og siden har han ifølge flere medier jobbet med saksdokumentene for å belyse det han mener er en rekke feil i behandlingen i saken.

Ifølge Jensen er han utsatt for stor urett, både av Spesialenheten for politisaker, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Sett utenfra kan det virke som at Eirik Jensen har fått en svært grundig behandling av saken sin.

Holdningen til Høyesteretts avgjørelse er ganske sikkert den samme. Det vil heller ikke være veldig overraskende om det en gang i fremtiden kommer en begjæring om gjenopptakelse av hele straffesaken.

Sett utenfra kan det likevel virke som at Eirik Jensen har fått en svært grundig behandling av saken sin. Det er nesten sju år siden han ble pågrepet, og siden den gang har saken vært massivt etterforsket og iretteført.

Høyesterett har nå satt to streker under svaret fra lagmannsretten.