Kronikk

Grunnskolen skal være nøytral – for alle

Jeg er for offentlig skole, men vrange og prinsippløse Oslo-politikere har nesten fått meg til å støtte en muslimsk skole på trass.

Urtehagen

Frem til 2004 hadde Oslo en muslimsk skole. Da ble Urtehagen skole på Grønland lagt ned etter uro og kritikk fra Fylkesmannen.

Foto: NRK

De siste ukene har det vært en massiv debatt rundt Utdanningsdirektoratets avgjørelse om å tillate oppstarten av en muslimsk skole i Oslo som blant annet skal ha koranen og arabiskundervisning på læreplanen.

I hovedstaden er de borgerlige partiene med Frp og Høyre i harnisk og har bestemt seg for å klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet. Arbeiderpartiet og venstresiden mener det er galt å åpne for religiøse grunnskoler på generelt grunnlag og er i så måte også i mot opprettelsen av en muslimsk skole i hovedstaden. KrF er det eneste partiet som helhjertet støtter fremveksten av religiøse skoler med basis i ulike livssyn og religioner.

Det handler om å fungere sammen

Selv har jeg i mange år vært tydelig på at det beste for alle barn er å ha en grunnskole som er sekulær og nøytral der man lærer om livssyn generelt uten teologisk misjonering. Det er viktig hovedsakelig for å kunne utøve toleranse og forståelse for annerledestroende og ha en grunnleggende kunnskap om de ulike store verdigrunnlagene som mennesker bekjenner seg til.

Jeg er motstander av alle livssynsskoler enten den er human-etisk, kristen, muslimsk eller jødisk.

Yousef Bartho Assidiq

Jeg syntes det er flott at skoler arrangerer turer til moskéer, synagoger, kirker og templer der man ser hvordan de ulike gudshusene ser ut og får et innblikk i hvordan ting fungerer på innsiden. Det fjerner mystikken og stikker hull på typiske fordommer. Å ha ekstra oppmerksomhet på enkelte religioner når det nærmer seg en stor religiøs høytid er også koselig. Da lærer man litt om hvordan den enkelte religion og troende feirer viktige hendelser i sin tro. Samtidig er jeg enig med Human-Etisk Forbund i at skolen ikke bør være en arena for utøvelse av tro ved for eksempel en gudstjeneste i kirken eller en bønn i moskéen.

Jeg er motstander av alle livssynsskoler enten den er human-etisk, kristen, muslimsk eller jødisk. Hva gjør det med samfunnet vårt om vi tar bort en av allerede veldig få arenaer der vi møtes og blir eksponert for hverandres ulikheter? Det er en grunn til at barn som vokser opp i et mangfoldig miljø får mindre fordommer enn de som blir eksponert for en monokulturell oppvekst. Å være integrert handler om å fungere i samfunnet – da må man også klare å fungere sammen.

Én by, 150 nasjonaliteter

I Oslo er det folk fra over 150 forskjellige land og med så mange ulike kulturer, livssyn og verdigrunnlag blir det viktig å lære om dialog og toleranse for å motkjempe fordommer og legge et best mulig grunnlag for at alle skal føle seg inkluderte og en del av samfunnet.

Det er viktig at alle barn får bygget opp et solid og trygt fundament som best gis gjennom en offentlig styrt grunnskole.

Yousef Bartho Assidiq

Når det kommer til videregående utdanning og høyere utdanning så har jeg større forståelse for at det kan og bør åpnes for at skoler i større grad kan være preget av livssyn og ulike pedagogiske tilnærminger til kunnskap og opplæring. Det er spesielt i grunnskolen jeg mener det er viktig at alle barn får bygget opp et solid og trygt fundament som best gis gjennom en offentlig styrt grunnskole.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Muslimsk undervisning

Det er nok mange muslimske foreldre som ville foretrukket å sende barna sine til en muslimsk skole – dels fordi de selv kanskje har gått på en slik skole i hjemlandet og dels også fordi man tenker at det tar bort litt av det ekstraansvaret man har som forelder å sørge for at barna lærer seg arabisk og får kvalitetssikret grunnutdannelse i islam.

Noen har kanskje dårlig erfaring med koranskoler.

Yousef Bartho Assidiq

Noen har kanskje dårlig erfaring med koranskoler eller har hørt om hendelser som gjør at man blir skeptisk til seriøsiteten til de enkelte og tenker at en offentlig regulert muslimsk skole vil gi et trygt og kvalitetssikret alternativ til å leie inn en privatlærer eller benytte seg av initiativ igjennom sin lokale moské. Det er i så fall et argument som taler for nytteverdien av en slik skole.

Jeg mener det heller burde bevilges penger til å formalisere islamundervisningen som blir gitt i moskéer og private initiativ med et overordnet organ under for eksempel Islamsk Råd Norge, som sertifiserer og følger opp den enkelte koranlærer og sørger for at kvaliteten og innholdet i utdanningen er god nok og innenfor aksepterte rammer av menneskerettigheter og norske verdier.

Hvor er ordførerens joviale folkelighet?

Det er én ting som har provosert meg grenseløst og nesten fått meg til å støtte en muslimsk skole på trass. Det er vrange og prinsippløse lokalpolitikere i hovedstaden. Det er noe som skurrer når de borgerlige partiene hyller oppstarten av en kristen skole i Groruddalen mens de i neste åndedrag fordømmer og advarer mot en muslimsk skole som har fått tillatelse på nøyaktig samme grunnlag i utdanningsloven.

Det er én ting som har provosert meg grenseløst og nesten fått meg til å støtte en muslimsk skole på trass.

Yousef Bartho Assidiq

Det oppleves ikke særlig tillitsvekkende for meg når sentrale politikere i byrådet argumenterer for at lovverket kan tolkes ulikt fra sak til sak når sakene er identiske bare med to forskjellige livssyn. Enten så får man være mot særreligiøse grunnskoler på generelt grunnlag eller så får man bare finne seg i at å åpne for noen betyr at man også må forholde seg til andre.

I Oslo er vi så heldig å ha en jovial og folkelig ordfører som er kjent for å sette sin rettferdighetssans og kjærlighet til byens borgere høyt. Slik jeg kjenner Fabian Stang så har jeg vanskelig for å tro at han finner seg i at eget byråd går inn for å behandle politiske saker ulikt etter religion. Oslo er en flerkulturell by og alle byens borgere bør kunne forvente at politikere klarer å forvalte den makten borgerne har gitt dem igjennom demokratiske valg på en nøytral og tilfredsstillende måte.