Hopp til innhold
Kronikk

Grønt skifte i luftfarten er mulig

Norwegian er ikke interessert i å bidra til å redusere klimautslippene, selv om veksten i flytrafikken kan bidra til en massiv økning av utslippene.

Et fly på vei inn til landing på Gardermoen flyplass

'Alle flyselskap bør stå sammen og være pådrivere for en overgang fra fossilt drivstoff til biodrivstoff', skriver kronikkforfatteren.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Flyindustrien står for 2,2 prosent av alt CO2-utslipp i verden. Utslippene fra luftfarten må ned! SAS, ekspertene og miljøorganisasjonen Zero mener satsingen på biodrivstoff er den klart viktigste løsningen for å få til et grønt skifte i luftfarten. Skal vi lykkes med dette kan ingen store aktører melde seg ut av klimadugnaden. Det er derfor uheldig når Bjørn Kjos på regjeringens transportkonferanse «Grønt skifte» i april snakket ned effekten av biodrivstoff, og gir biodrivstoffsatsingen karakteristikker som «symbolsk» og «lite viktig».

Denne uken har Norwegian gjentatt sin manglende interesse for å bidra til å redusere klimautslippene. For å få fart på overgangen til biodrivstoff foreslår SAS at CO2-avgiften fra luftfarten, eventuelt også den nye flyskatten, går inn i et fond for å stimulere produksjon av biodrivstoff i Norge.

Denne uken har Norwegian gjentatt sin manglende interesse for å bidra til å redusere klimautslippene.

Mediene er selvsagt opptatt av konflikt mellom SAS og Norwegian, men SAS ønsker å bidra til et langt sterkere faktabasert engasjement rundt hvordan vi reelt kan redusere CO2-utslippene fra luftfarten. Hvis ikke flyindustrien selv tar et aktivt ansvar for å foreta et grønt skifte, så vil den forventede veksten i flytrafikken bidra til en massiv økning i klimapåvirkende utslipp i årene fremover.

Mens Norwegian mener det holder å kjøpe nye fly, er SAS sitt svar: Nye fly og biodrivstoff; ja takk, begge deler! Det er ikke mulig å kutte utslippene fra luftfarten vesentlig uten å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff. Så er selvsagt ny og effektiv teknologi i flyene også viktig. Dette er noe alle flyselskap er opptatt av – og SAS har oppgradert våre fly og gjennom det kuttet drivstoff-forbruket betydelig.

Norwegian øker utslippene

Norwegian har flere ganger kommet med uriktige påstander om miljøkvalitetene til våre fly. Men dette er fakta: SAS har de siste ti årene redusert de totale utslippene med 14 prosent, samtidig som våre flyvninger har økt med 4,3 prosent. I 2020 vil SAS, til tross for ytterligere produksjonsøkning, ha nedgang i totalutslippene i perioden på cirka ti prosent. I SAS tar vi ansvar for egne utslipp. Men vi mener samtidig at alle aktørene i Norge har et stort ansvar. Og da blir det viktig å forholde seg til det faktum at Norwegians finansielle rapporter viser at selskapet har økt sine utslipp med nesten 1.000 prosent de siste ti årene.

Legger vi Norwegians annonserte produksjonsvekst frem til 2020 til grunn, så vil totalutslippene representere en økning på ca. 2.500 prosent. Norwegian er et meget godt eksempel på at satsing på nye fly alene ikke reduserer CO2-utslippene, så lenge antall flyvninger øker.

Mens Norwegian mener det holder å kjøpe nye fly, er SAS sitt svar: Nye fly og biodrivstoff; ja takk, begge deler!

Med en forventet fordobling i den globale flytrafikken i løpet av få år, er det åpenbart at fossilt drivstoff må byttes ut til fordel for biodrivstoff. Hvis ikke ser vi for oss at myndighetene tvinger flyselskapene til å redusere antallet flyginger for å få ned CO2-utslippene. Det vil ramme infrastruktur i samfunnet på en måte som ikke er ønskelig.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook og @NRKYtring på Twitter

Biodrivstoff er løsningen

Biodrivstoff er det eneste tiltaket som markant vil føre til reduserte CO2-utslipp fra verdens luftfart. Med en innblanding på 50 prosent biodrivstoff, vil utslippene reduseres med 40 prosent. Dette vil bidra til dramatisk lavere utslipp fra luftfarten. Biodrivstoff er foreløpig ikke tilgjengelig på markedet i store mengder, og i tillegg er dette drivstoffet over dobbelt så dyrt som vanlig drivstoff.

Det er her utfordringen ligger i dag. SAS har som eneste skandinaviske selskap investert i biofuel-prosjektet i regi av Avinor på Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette prosjektet innebærer at det skal blandes inn en andel biodrivstoff i drivstoffet, og dette er det første, viktige steget mot å fase inn biodrivstoff for fullt i Norge. Dette prosjektet har den andre store norske aktøren, Norwegian, valgt å ikke bidra til.

Med en forventet fordobling i den globale flytrafikken i løpet av få år, er det åpenbart at fossilt drivstoff må byttes ut til fordel for biodrivstoff.

Myndighetenes ansvar

Myndighetene må også se at de har et ansvar for å få til det grønne skiftet i luftfarten. I dag betaler flyselskapene i Norge 500 millioner kroner årlig i CO2-avgift til staten. Dette er penger som i dag ikke går til miljøtiltak. Vi har foreslått at disse pengene i stedet kunne gå inn i et fond som kan stimulere til produksjon av biodrivstoff i Norge. Dette vil sikre at Norge kan lede an i en grønn omlegging av transportsektoren. I tillegg ville det være en spennende industriell utnytting av råstoff fra skog, som også ville gi teknologiutvikling og arbeidsplasser innenfor bioøkonomien.

Vi skulle også gjerne nikket anerkjennende til den såkalte miljøskatten som innføres 1. juni, dersom de 1.500 millioner kronene hadde gått til klimatiltak i luftfarten i form av satsing på biodrivstoff. Nå vil denne tyngende avgiften virke kontraproduktivt i klimasammenheng. Vi setter oss gjerne ned sammen med politikerne for å sammen meisle ut den raskeste og mest effektive måten å få til et grønt skifte i luftfarten på.

Norwegians finansielle rapporter viser at selskapet har økt sine utslipp med nesten 1000 prosent de siste 10 årene.

SAS sin satsing på biodrivstoff bidrar til en nødvendig etterspørsel, som er en forutsetning for at det skal kunne produseres biodrivstoff. Derfor appellerer vi til en samlet bransje, inklusive Norwegian, til å anerkjenne de miljøutfordringer som luftfarten er ansvarlig for. Alle flyselskap bør stå sammen og være pådrivere for en overgang fra fossilt drivstoff til biodrivstoff. Det er den eneste farbare vei mot en bærekraftig luftfart.

Les Norwegian sitt svar til SAS her: "SAS sitt selvskryt om miljø når nye høyder"