Hopp til innhold
Kronikk

Grønn gavepakke

Utslippsskandalen i Volkswagen-konsernet gir EU og bilbransjen en historisk mulighet til å satse seriøst på utslippsfrie elbiler. Grunnlaget er allerede lagt i Norge.

Elbil til lading

«Snarere enn å forsøke å tette et synkende skip, nemlig dieselmotoren, bør både Volkswagen og øvrige bilprodusenter vende fokuset i enda større grad mot lav- og nullutslipp. Og særlig det siste,» skriver kronikkforfatteren.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Den amerikanske avsløringen av Volkswagens juks har fungert som en uvurderlig vekker som bør få historisk betydning for satsingen på nullutslippsteknologi. Bilbransjen og EU må ta seg sammen og gjøre utslippsfrie biler til en reell valgmulighet for mange flere enn bare norske kunder. Volkswagen-konsernet produserer nesten like mange biler på en dag som Tesla gjør på et helt år.

Helseskadelig eksos

De fleste tenker ikke så nøye over de skadelige stoffene fra eksos i det daglige. Eksosen bare er der. Men når du ferdes til fots eller på sykkel i bytrafikken, er den påfallende. Du kommer ikke utenom hvis du bor i sentrale strøk.

Stadig flere blir bevisste på dette, forsterket av nyhetsbildet den siste tiden. Dersom vi skal kunne beholde privatbilen i framtiden - til alt som gange, sykkel og kollektivt ikke dekker - er det kun ett praktisk og tilgjengelig svar i dag: Elbil.

Volkswagen-konsernet produserer nesten like mange biler på en dag som Tesla gjør på et helt år.

Christina Bu

De store bilprodusentene må rette utviklingsressursene sine inn mot teknologi som tar utslippene fra veitrafikken ned til null. I første omgang dreier det seg om å gjenreise tillit. I neste om å skape en bedre verden for alle.

Den norske elbilsuksessen

Den norske elbilsuksessen viser resten av verden at kundene ønsker og er svært fornøyde med sin elbil.

Jeg håper mange flere land i verden følger det norske eksempelet, og setter en høy pris på utslipp. Dette gir handlingsrom til å tilgodese det beste alternativet. I dag er det slik at store deler av verden tilgodeser nettopp eksosbilene økonomisk gjennom urealistiske utslippstall. Det er et paradoks at det har fått skje. Særlig siden det lenge har vært en skjult hemmelighet at eksosbiler bruker langt mer drivstoff enn produsentene oppgir.

Den norske elbilsuksessen viser resten av verden at kundene ønsker og er svært fornøyde med sin elbil.

Christina Bu

Forsåvidt gjelder det også elbiler som måles etter offisielle NEDC- og EPA-sykluser i henholdsvis Europa og USA. Forskjellen er at elbilen uansett har null utslipp av helseskadelig eksos, enkelt og greit fordi den ikke har eksosrør. Elbilen har også null utslipp av CO2 ved bruk, når energien kommer fra fornybare kilder som vannkraft i Norge. Den elektriske motoren er dessuten tre til fire ganger mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren. Elbil er ENØK på veiene.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Olje er ikke en fornybar ressurs. Den fører samtidig til store lokale utslipp. Faktisk flere titalls ganger mer enn oppgitt når det gjelder helseskadelige nitrogenoksider (NOx). Og da er ikke klimasiden av saken nevnt, selv om den er noe bedre for diesel enn bensin.

Jeg skal ikke gå dypt inn i denne problematikken, siden Elbilforeningens mål snarere er å framsnakke elbilen enn å baksnakke eksosbilen. Men det kan godt tenkes at mangel på videre effektiviseringsgrep for forbrenningsmotoren var en medvirkende grunn til å trikse med utslippstallene.

Positiv vekker

Det positive med saken er at Volkswagen-konsernet selv sitter med løsningen på problemet: Satse videre på nullutslipp. Konsernet har allerede to fullelektriske modeller på markedet, e-Golf og e-Up!, og har lagt grunnlaget for framtidig suksess. Begge disse har hatt stor suksess i det norske markedet, og dette blir lagt merke til ute i verden.

Snarere enn å forsøke å tette et synkende skip, nemlig dieselmotoren, bør både Volkswagen og øvrige bilprodusenter vende fokuset i enda større grad mot lav- og nullutslipp. Og særlig det siste.

Det positive med saken er at Volkswagen-konsernet selv sitter med løsningen på problemet: Satse videre på nullutslipp.

Christina Bu

For Volkswagens del tror jeg dette er det beste grepet for å snu en uheldig omdømmesituasjon til noe positivt. For de andre produsentene kan det være en måte å unngå problemene den tyske giganten har pådratt seg, selv om vi ikke kan se bort fra at de også har svin på skogen.

Framtiden er elektrisk

Den generelle utfordringen for bilindustrien har vært å få ned forbruket samtidig som moderne biler har blitt stadig tyngre. Det meste av forklaringen på vekttillegget ligger i aktivt og passivt sikkerhetsutstyr, samt mengder av utstyr, sammenlignet med tidligere tiders enkle biler. Det sier seg praktisk talt selv at de fysiske begrensningene gjør seg gjeldende: Massen skal flyttes, og med det følger forbruksutfordringer.

Skal bilprodusentene overleve på sikt, er det på tide å tenke nytt og rent.

Christina Bu

Mye av grunnen til at diesel er blitt foretrukket av mange, er at man får mer ut av hver liter enn med bensin. CO2-utslippet er av den grunn lavere, akkurat som drivstofføkonomien har sett bedre ut. Men NOx-siden av regnestykket er en helt annen, og den lar seg ikke lenger løpe fra.

Her vinner elbilen på alle mulige måter

Og når den også har den mest effektive motoren vi kjenner til i dag, med en brøkdel av driftskostnadene, burde det være ganske enkel matte.

Skal bilprodusentene overleve på sikt, er det på tide å tenke nytt og rent. Volkswagen har fått sin dyrekjøpte advarsel. Det trengs neppe flere for å skjønne tegningen.