Replikk

Grip tak i integreringsutfordringene i Oslo

Når innvandringen går ned, trenger vi færre mottak. Men det er ingen mangel på utfordringer.

Fabian Stang (H) tiltrer som statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) onsdag.

Integreringsmottaket i Oslo er en suksess, men det er ikke lenger bruk for det, skriver statssekretær Fabian Stang, her sammen med Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug da han ble utnevnt i oktober i fjor.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har skrevet et langt innlegg om Oslo integreringsmottak som skal legges ned. Hun burde heller legge innsatsen i alle de integreringsutfordringene Oslo allerede har.

Innlegget gir en god beskrivelse av hvor viktig det har vært at regjeringen har etablert effektive integreringsmottak for å få flest mulig asylsøkere ut av passivitet og raskt inn i det norske samfunn.

Hun burde heller legge innsatsen i alle de integreringsutfordringene Oslo allerede har.

Byråd Torkildsens beskrivelse av mottaket, som en ubetinget suksess, er en fortjent oppmuntring for alle som har gjennomført regjeringens politikk.

Som kjent har det skjedd en dramatisk nedgang i antallet asylankomster i den senere tid. Det gjør at vi nå må avvikle mange asylmottak over hele landet, også gode mottak. Dette på samme måte som byråd Torkildsen avvikler sykehjem når antallet gamle og syke reduseres.

Ingen av oss kan forsvare tomme institusjoner. Det er også et godt tegn at vi har fått kontroll med innvandringen til Norge, for vi vet veldig godt hvilke store integreringsutfordringer vi ser, og spesielt i Oslo.

At Oslo mister et velfungerende mottak er det forståelig at smerter. Men integrerings­utfordringene rundt i byen er også enorme, så her finnes fortsatt store uløste oppgaver.

Ingen av oss kan forsvare tomme institusjoner.

Omtrent 56 prosent av alle innvandrerbarn trenger særskilt norskopplæring i skolen. Altfor mange faller utenfor både arbeid og utdanning. Vi ser en utvikling i utenforskap, og spesielt ungdomskriminaliteten gir grunn til bekymring. Her er det mer enn nok å ta tak i for byråden.

Jeg håper byråden, fremfor å forsvare tomme institusjoner, heller bruker innsatsen på å løse de mange og store integreringsutfordringene alle ser i Oslo.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter