Hopp til innhold
Kronikk

Grenser for politikk

Kjære Audun, Liv Signe og Jens, vi lever ikke i noe sosialistisk paradis der alle mennesker er like og behovene deres er de samme.

Rødgrønn

«Det bør settes grenser for hvor mye politikere skal bestemme», skriver Emilie Sverdrup. Her er lederne for de rødgrønne, Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Audun Lysbakken fotografert på Thorbjørnrud hotell i mars i år.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Frihet er en av de mest grunnleggende verdiene i et hvert samfunn, og er av de fleste definert som muligheten til å gjøre hva man måtte ønske, så lenge det ikke plager andre. Politikere bør i større grad enn nå, gir innbyggerne frihet. Frihet til å bestemme over egne liv, og til å ta valgene som er riktig for den enkelte. Det handler om grenser for politikk.

Mange norske politikere overvurderer seg selv. De overvurderer sin evne til å vite hva som er best for fem millioner mennesker. De skaper unødvendige hindringer i menneskers liv, fordi de mener at det er bra for oss.

LES OGSÅ SVAR FRA SU: Vi skaper vår egen frihet

Særdeles dårlig maktbruk

Det er svært sjelden at ett valg er riktig for alle menneskene i et land. Jeg lurer på hva politikere tenker når de sitter på sin høye stol og mener at de er bedre skikket til å vite hva slags fordeling av barselpermisjon som er best for familiene. Jeg mener det tas for lite hensyn til at det er like mange forskjellige ideelle løsninger, som det er familier. Mennesker strukturer livene sine på forskjellige måter, og jeg mener det er maktmisbruk når politikere kommer med pekefingeren og bruker virkemidlene de har for å innskrenke folks frihet til å ta valgene som er best for dem.

Jeg mener det er maktmisbruk når politikere kommer med pekefingeren og bruker virkemidlene de har for å innskrenke folks frihet til å ta valgene som er best for dem.

Emilie Sverdrup

Politikere har makt, men jeg mener det er et særdeles dårlig maktbruk å forby alt man måtte mislike. Det bør settes grenser for hvor mye politikere skal bestemme. Dersom politikere mener vi drikker for mye alkohol, er ikke løsningen å stenge vinmonopolet klokken tre på lørdager. Har man planlagt å kjøpe vin, så gjør man det uansett, men man burde få lov til å gjøre det klokken fem dersom det passer bedre. Man skal ikke trenge å legge opp dagen etter hva som passer best for Audun, Liv Signe og Jens.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Lener seg mot sikkerhetsnettet?

Hva slags forhold skapes til makt dersom vi ikke har grenser for politikk? Jo, når staten tar fra individet selvstendigheten og muligheten til å ta egne valg, vil individet i større grad lene seg til staten og slutte å ta ansvar for seg selv. Hos kommende generasjoner kan det skape en uønsket «hva kan staten gjøre for meg»-holdning. Når utviklingen i samfunnet er et resultat av menneskers frie valg, vil mennesker være tilpasningsdyktige når det kommer til samfunnsutvikling. Da vil også menneskene bidra til samfunnets vekst.

En gang var vi som bor i Skandinavia kjent for vår arbeidsmoral og vårt pågangsmot. Nå diskuterer vi sekstimers arbeidsdag.

Emilie Sverdrup

En gang var vi som bor i Skandinavia kjent for vår arbeidsmoral og vårt pågangsmot. Nå diskuterer vi sekstimers arbeidsdag. Velferdsstaten, selve sikkerhetsnettet i samfunnet vårt, er noe av det beste med å bo i Norge. Likevel mener jeg at vi trenger en debatt om hvorvidt mange lener seg litt vel mye til dette sikkerhetsnettet. Vi må ikke glemme verdien av selvstendighet, så langt det lar seg gjøre. Det må være lov til å stille spørsmål om hvorvidt noen av de velferdsordningene vi har i dag, syr puter under armene på enkelte, og spesielt ungdom. Når det blir legitimt blant ungdom å «nave», da har det oppstått en ukultur som det haster å kvitte seg med.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Det handler om troen på mennesket

Kjære politikere, glem ikke at dere ikke er foreldrene våre. Dere har ikke fem millioner treåringer som dere skal ta valg på vegne av. Det bør absolutt bekymre dere at de ungdommene dere syr puter under armene på i dag, er de samme menneskene som skal betale pensjonen deres. Vi lever ikke i noe sosialistisk paradis der alle mennesker er like og behovene deres er de samme. Da skal dere også være forsiktig med å mene at dere kan ta valg som i bunn og grunn fungerer som irriterende hindringer i menneskers liv.

Dere har ikke fem millioner treåringer som dere skal ta valg på vegne av.

Emilie Sverdrup

Det handler om å ha tro på at de fleste mennesker er i stand til å ta valg selv, det handler om å la politikere styre mindre av vår hverdag. Det handler om å begrense hvor mye maktkåte politikere skal få bestemme, det handler rett og slett om grenser for politikk.