NRK Meny
Replikk

Grenseløst naivt fra Virke

Skal du avdekke kritikkverdige forhold på arbeidsplassen må du snakke med folka på gølvet, ikke sjefen deres.

Arseniusz Hausmann og Bartosz Zuchowski

I Brennpunkt-dokumentaren «Prisen for en ren bil» avsløres kriminalitet i bilpleie-bransjen. Blant annet anmeldte Arseniusz Hausmann og Bartosz Zuchowsk sjefene sine for tvangsarbeid og drapstrusler. Arbeidstilsynet lukket saken basert på sjefenes innsendte skjemaer og lister, og politiet henla saken. «Å besøke hovedkontoret fremfor å snakke med ansatte har Arbeidstilsynet bedrevet i årtier, og med magert resultat når det gjelder å avdekke kriminalitet», skriver kronikkforfatteren.

Foto: Erlend Andersen Koppergård / NRK

I sin kronikk på NRK Ytring kommer administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen med tips til forbedringer i måten Arbeidstilsynet jobber på.

Jeg vil på det sterkeste be Arbeidstilsynet om å søke råd andre steder, da Hammer Madsen neppe kan ha satt seg inn i problematikken hun skriver om.

Holder ikke å besøke hovedkontoret

Et av hovedpoengene i Brennpunkts dokumentar var nettopp at Arbeidstilsynet hadde henlagt flere saker på bakgrunn av dokumentasjon de hadde mottatt fra ledelsen i virksomhetene, og med dette satt til side opplysningene de har fått fra ansatte.

Virkes første råd til Arbeidstilsynet er at de heller skal besøke virksomheters hovedkontor, fremfor hver enkelt underavdeling. Hvordan skal dette bedre belyse ansattes arbeidsvilkår?

Å besøke hovedkontoret fremfor å snakke med ansatte har Arbeidstilsynet bedrevet i årtier.

Å besøke hovedkontoret fremfor å snakke med ansatte har Arbeidstilsynet bedrevet i årtier, og med magert resultat når det gjelder å avdekke kriminalitet. Som dokumentaren tydelig viser er det ikke et problem for en virksomhet å «dokumentere» i papirs form at ting er i den skjønneste orden; det var nettopp på det grunnlaget sakene ble avsluttet. Er det dette Virke vil ha mer av?

Krever politisk vilje

Hammer Madsens andre råd er at de skal samarbeide mer med andre etater. Det er et godt forslag, men for å få det til kreves politisk vilje. Det fordrer endringer i lov og forskrift for at offentlige etater skal kunne dele informasjon og det kreves samarbeidsarenaer. Til det siste må det følge med midler slik at disse kan realiseres.

Det er siden 2014 opprettet syv A-krim sentre rundt om i landet, og i regi av disse samarbeider Arbeidstilsyn, Politi, Skatt, Kemneren og NAV. Det er bra, men det kreves mer.

Over regjeringens øvrige tiltak mot arbeidskriminalitet er det svært lite sus.

Over regjeringens øvrige tiltak mot arbeidskriminalitet er det svært lite sus. Det kan synes som om de i likhet med Virke ikke har tatt inn over seg hvilke utfordringer vi står overfor i norsk arbeidsliv.

Sertifiseringsordninger er ikke nok

Virkes tredje råd til Arbeidstilsynet er at de kan bruke dokumentasjon fra eksisterende sertifiseringsordninger. Sertifiseringer er så ymse. Det som skal til for å oppnå slike er å ha en tilstrekkelig mengde papirer som dokumenterer at ting er på stell.

Papirer som først og fremst inneholder opplysninger fremskaffet av virksomhetene selv, altså tilsvarende papirer lederne i de kontrollerte virksomhetene fremla for Arbeidstilsynet, og som dokumenterte at ting var i skjønneste orden. Og selv om noen av dem i prosessen skulle forhøre seg med noen av de ansatte, hjelper det lite dersom sjefen har truet med drap hvis de sier noe ufordelaktig om virksomheten.

Hammer Madsens tips fremstår som grenseløst naive.

Mener Virke at disse opplysningene har større validitet om de er fremskaffet gjennom en sertifiseringsordning enn når myndighetene etterspør dem selv?

Snakk med ansatte!

Hammer Madsens tips fremstår som grenseløst naive. Det er ikke et uomtvistelig tegn på seriøsitet at du er miljøsertifisert. Det er heller ikke et tegn på seriøsitet at virksomheten påstår at de er seriøse.

For å avdekke kritikkverdige forhold må man snakke med folka på gølvet, ikke sjefene på hovedkontoret.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook