Replikk

Gode grunner til å velge en digital postkasse

Digital postkasse er en frivillig ordning. Skulle du av ulike grunner ønske å motta post på papir som i dag, er det mulig.

Isdekket postkasse

Hvor mye post du får i din digitale postkasse, er avhengig av hvilken livssituasjon du er i. Nesten 1,5 millioner innbyggere og mer enn 300 offentlige virksomheter bruker allerede digital postkasse til å sende deg viktige brev.

Foto: DAVE KAUP / REUTERS

Hogne Bø Pettersen spør i en kronikk 16. november om «en eneste god grunn til at han skal ha enda en onlinetjeneste å forholde seg til». At det offentlige kan sende deg viktig post digitalt på en sikker måte og at samfunnet sparer millioner av kroner på porto er to viktige grunner, men ikke de eneste.

Sikkerhet for deg

Vi forstår at mange lurer på om vi trenger enda en digital postkasse. De fleste av oss har mange kontaktpunkter med det offentlige. Ett av målene med digital postkasse er nettopp å gjøre det enklere for oss som innbyggere.

Vanlig e-post er ikke sikker nok

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som viktige vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Avsenderne kan være både statlige etater, kommunen og private selskaper som banker og forsikringsselskaper. Nesten 1,5 millioner innbyggere og mer enn 300 offentlige virksomheter bruker allerede digital postkasse til å sende deg viktige brev. Og tallet øker raskt. Det betyr at du vil få stadig flere viktige brev i den digitale postkassen.

Vandel og byggesak

Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende viktige brev. Vanlig e-post er ikke sikker nok. Derfor ønsker myndighetene at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Hvor mye post du får i din digitale postkasse, er avhengig av hvilken livssituasjon du er i. Noen vil kanskje få både politiattest, vedtak om bostøtte fra Husbanken og brev om foreldrepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV i postkassen. Andre vil ikke få noen av delene. Du kan også få vedtak i byggesaken din fra kommunen.

Altinn var ett av alternativene som ble grundig vurdert før dagens løsning for digital postkasse ble vedtatt for omtrent tre år siden

Når du bruker e-Boks eller Digipost, vil du som innbygger eie dokumentene du får, og du oppbevarer dem så lenge du vil. Det kan for eksempel være viktig om du er i tvist med kommunen eller en statlig etat. I offentlige portaler eier det offentlige dokumentene, og de kan slettes etter en viss tid.

Frivillig

Hogne Bø Petersen spør hvorfor vi må ha en ny løsning når vi allerede har Altinn. Altinn var ett av alternativene som ble grundig vurdert før dagens løsning for digital postkasse ble vedtatt for omtrent tre år siden. Det andre alternativet var å velge en løsning levert av markedet. Konklusjonen ble å la to private aktører, e-Boks og Postens Digipost – konkurrere om å tilby innbyggerne en best mulig digital postkasse. Det er altså den fellesløsningen politikerne har valgt.

Digital postkasse er en frivillig ordning. Skulle du av ulike grunner ønske å motta post på papir som i dag, er det altså mulig. De fleste av oss foretrekker å motta post fra det offentlige digitalt, og vi håper og tror at de som er digitalt aktive tar seg bryet med å velge en digital postkasse.

Følg debatten på Twitter og Facebook