Hopp til innhold
Analyse

Genuint eller grønnvasking? Det spiller egentlig ingen rolle

LONDON (NRK): Spillereglene i oljebransjen er snudd opp ned på få år. Kappløpet om å være den grønneste nyansen av svart er i gang.

Offisiell åpning av Johan Sverdup.

Oversiktsbilde Johan Sverdrup feltsenter som ble åpnet i januar. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Torsdag morgen ble fjerdekvartalstallene fra det norske olje- og gasselskapet Equinor totalt overskygget av selskapets nye klimamål.

Et klimaveikart, der selskapet ikke bare skal kutte i utslippene fra selve oljeproduksjonen, men også har mål om å bidra til å kutte kundenes utslipp, ble lagt frem.

For første gang noensinne på selskapets kapitalmarkedsdag, var det fornybar energi og utslippskutt som ble løftet frem.

– Det er et sterkt signal, sa Equinors fornybardirektør Pål Eitrheim.

En endring uten sidestykke

Han leder et område hverken analytikere eller journalister var særlig opptatt av for bare år siden. I år er han andremann ut på talerstolen.

Et sterkt signal, men også drevet av en oppmerksomhetsendring uten sidestykke fra offentligheten.

2019 var året som endret spillereglene for oljebransjen.

Kappløp om ambisjoner

Det har ført til at oljeselskaper verden over kappes om å presentere de mest ambisiøse klimamålene.

Ingen av dem vil at bransjen skal bli den nye tobakksindustrien.

Equinor er langt fra alene om å ønske å gå fra svart til grønnere.

Spanske Repsol blir sett på som bransjeleder, foran Equinor, Shell og BP - der sistnevnte er ventet å legge frem en omfattende plan i løpet av året.

Viderefører klimalinjen

Planen Equinor legger frem torsdag er en videreføring av den linjen de annonserte i januar, der de har mål om nullutslipp i oljeproduksjonen på norsk sokkel innen 2050.

I den nye planen kan man skille mellom to konkrete klimamål:

  • Karbonnøytrale globalt innen 2030:

Her snakker vi om utslipp fra produksjon. Det er viktig å huske at 15 prosent av utslippene forbundet med olje kommer fra produksjonen, 85 prosent når man bruker den – for eksempel når man kjører en bensinbil.

Equinor skal klare å bli karbonnøytrale gjennom å fortsette å utvikle sin produksjonsteknologi, i tillegg til karbonfangst og -lagring. Globalt klarer de ikke å komme ned til nullutslipp, slik de skal i Norge. I Norge bruker man ren strøm fra vannkraft på land for å få opp oljen, det er ikke et alternativ for eksempel i Afrika.

Derfor skal det de slipper ut kompenseres gjennom kjøp av utslippskvoter og andre tiltak – for eksempel treplanting. Slik skal de få til klimanøytral produksjon.

  • Reduksjon av karbonintensiteten med minst 50 prosent innen 2050

Her snakker vi om utslipp fra produksjon og bruk - det man kaller «oljens livsløp». Da inkluderer man det man faktisk bruker – det vil si også utslippene fra kundene som bruker oljen og gassen til Equinor.

For å få til dette skal Equinor blant annet satse mer på fornybar energi, og har mål om å bli en global leder innen havvind. Når fornybar energi står for en større og større andel av det de driver med, klarer man også å trekke ned utslippssnittet per energienhet som produseres.

På den måten trekkes utslippene fra hele Equinors virksomhet ned.

Ønsket av investorer

Det er positivt at Equinor øker ambisjonen for utslippskutt.

Både investorer og eiere ønsker å se mer av dette fra oljeselskapene fremover.

At forretningsstrategien går i retning av å nå klimamål er helt nødvendig, ikke bare fra et klimaperspektiv, men også fra et forretningsmessig perspektiv.

Genuint eller grønnvasking?

Mange lurer på om oljeselskapenes fremstøt er genuine eller om det kun er såkalt grønnvasking – der selskapet fremstår mer miljøvennlig enn det er.

Alle oljeselskaper og oljeproduserende land har gode grunner til at nettopp deres olje er smartest å produsere.

  • I Norge er har vi en av verdens reneste oljeproduksjoner
  • I Midtøsten har den mest lønnsomme oljeproduksjonen
  • I Canada har de den reneste oljesandproduksjonen
  • I Afrika mener de at må få samme økonomiske muligheter som for eksempel Norge, ved å utvinne oljen

Resonnementet «Å stenge ned vår produksjon vil ha liten effekt på globale mål. Det kommer til å få motsatt effekt, der vår relativt renere energi vil bli erstattet av energi med høyere utslipp», brukes ikke bare i Norge, men også i Canada om oljesand og i Australia om kull.

Har fått fart på seg

Svaret på spørsmålet om oljeselskapenes genuinitet, spiller egentlig ingen rolle.

Gode hensikter eller ei; det viktigste er at veldig mange av dem nå virkelig har fått fart på seg.

På bare en måned har Equinor to ganger kommet med omfattende planer og mål om klimakutt.

Sannsynligvis vil målene blir mer ambisiøse med årene.

I forretningsverdenen er det om å gjøre å være best. Da er det bra at oljeselskapene nå konkurrerer om å være best på å være grønne, uansett hvor svarte de er.