NRK Meny
Normal

Gammelt, men godt

Nye og fine hus er ikke det viktigste for å skape god eldreomsorg.

St.Hallvardshjemmet

Selv om det nå nedlagte St. Halvardshjemmet var regnet som umoderne og utgått på dato bygningsmessig, hadde det kvaliteter som bidro til hjemlighet og bygde ned institusjonspreget. Slik skapes trivsel og kvalitet for beboerne, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra dokumentarfilmen.

Etter at filmen St. Halvardshjemmet ble sendt på NRK1 har vi i Kirkens Bymisjon mottatt utrolig mange flotte, sterke og opprørte tilbakemeldinger fra mennesker i hele landet. Det forstår vi. Kvalitet blir lagt merke til.

Vår ide med dette prosjektet var enkel: som ideell og diakonal drifter av sykehjem ønsket vi å sette et positivt søkelys på et område som sliter med lav status, store utfordringer, begrensede ressurser og generelt negativ publisitet i media. Vår ambisjon var å dele dette med hele landet.

De gode bildene av eldreomsorgen

Underveis i filmingen ble det klart at Oslo kommune ikke ville benytte seg av muligheten til å forlenge kontrakten om drift av sykehjemmet. For oss er filmen likevel først og fremst en film om kvalitet i eldreomsorgen.

Vi ønsket gjennom St. Halvardshjemmet å få frem den gode og verdige skildringen av det å bli gammel på sykehjem, og den betydelige jobben som gjøres av de ansatte. Vi ønsket å hylle det skjøre levde livet, ja rett og slett det å bli gammel på sykehjem.

Vi ønsket å sette et positivt søkelys på et område som sliter med lav status.

Vi ville fortelle en historie med utgangspunkt i beboerens eget perspektiv på livet i denne fasen – fra galgenhumor og skråblikk på tilværelsen, til sorg, sårbarhet og håp. Filmen skulle også være en dokumentasjon på at nye relasjoner, vennskap og fellesskap kan oppstå i livets siste fase og at sykehjemmet kan være et trygt og godt hjem helt inn i døden.

Vi ville vise betydningen av faglighet, personsentrert omsorg, kreativitet og dugnadsvilje, ja til og med lidenskap, dedikasjon og et så stort ord som kjærlighet

Vi mener filmskaperne har lyktes. De mange reaksjonene og kommentarene i sosiale medier og ellers tyder på at tiden var overmoden for en slik dokumentasjon.

Kvaliteten på St. Halvardshjemmet

Bruker-og pårørendeundersøkelser på sykehjem i Oslo de siste årene har dokumentert at et av de beste sykehjemmene i byen har vært St. Halvardshjemmet.

Les: Brukerundersøkelse 2014 Brukerundersøkelse 2016 (pdf-dokumenter)

Ved oppmerksomhet på hele mennesket, tydelig verdibasert ledelse, et kompetent, engasjert og stabilt personale, har man bygget et godt og trivelig hjem for de gamle på St. Halvardshjemmet. Ansatte har blitt systematisk og målrettet kurset og deltatt aktivt på Kirkens Bymisjons interne kompetansetilbud.

St. Halvardshjemmet drev etter Kirkens Bymisjons modell, Det åpne sykehjem, der lokalsamfunnets ulike aktører som skoler og barnehager ble invitert inn til gjensidig nytte og glede. Slik ble sykehjemmet systematisk integrert og en levende del av lokalsamfunnet i Gamlebyen, og ved et aktivt kulturarbeid og engasjement av frivillige en viktig institusjon i nærmiljøet.

St. Halvardshjemmet scorer bedre på kvalitetsundersøkelser enn topp moderne nybygde sykehjem.

Gammelt, men godt

Filmen om St. Halvardshjemmet løfter fram beboere og deres liv på sykehjemmet med verdighet, og gir konkret innhold og følelse av hva kvalitet og personsentrert omsorg handler om. Den viser bred og kompetent innsats som utføres av ansatte på sykehjem.

I vår drift av St. Halvardshjemmet har Kirkens Bymisjon erfart paradokset i at det som regnes for umoderne og gått ut på dato bygningsmessig, faktisk har kvaliteter som bidrar til hjemlighet og bygger ned institusjonspreg, og slik skaper trivsel og kvalitet for beboerne. Det interessante faglige perspektivet ved driften av St. Halvardshjemmet er at dette stedet scorer bedre på kvalitetsundersøkelser enn topp moderne nybygde sykehjem. Dette bør føre til at vi alle stiller oss spørsmål om hva som er de sentrale parameterne for at mennesker opplever livskvalitet, trivsel og trygghet på et sykehjem.

Flyttingen

Mange har blitt engasjert og opprørt over nedleggelsen og flyttingen. Det har vi forståelse for. Dette var beboernes hjem, de pårørende var svært fornøyde, og lederne og de ansatte driftet sykehjem med stort engasjement.

For ettertiden må slike prosesser planlegges og gjennomføres med en helt annen kvalitet.

Det er uheldig at eldre mennesker i livets siste fase i tillegg til å måtte flytte med den belastningen det innebærer, også skal miste relasjonen til de menneskene som har pleiet de, tatt seg av de og trygget de siden de kom til hjemmet.

Og det kan virke lite gjennomtenkt når et suksessfullt fagmiljø på et sykehjem brytes opp.

Dette må læres av. Og for ettertiden må slike prosesser planlegges og gjennomføres med en helt annen kvalitet, strategi og involvering. Vårt mål med filmen var å øke eldreomsorgens omdømme, og kanskje bidra til styrket rekruttering.

Vi håper vi har bidratt til dette, og til at kvalitet får fokus – både i drift av sykehjem og i endringsfaser.

Se filmen: St. Hallvardshjemmet

Norsk dokumentar. Er det mulig å bevare livsglede og verdighet på et sykehjem? St. Halvardshjemmet som drives av Kirkens Bymisjon har flere ganger blitt kåret til Oslos beste sykehjem av pårørende. Sommeren 2016 kommer sjokkbeskjeden: Oslo Kommune skal legge ned sykehjemmet. Alle beboerne skal flyttes og de ansatte mister jobben. Nære relasjoner og vennskap mellom beboere og pleiere brytes opp og avsluttes for godt.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter