Kronikk

Fuglenes kåtskap

Vi er inne i den tiden da kjærligheten blomstrer over hele landet. På strendene, ved vannkanten, på jordene, i liene og i fjellet.

Nattergal

Nattergalen flyr helt fra Øst-Afrika til de skandinaviske landene om våren. I mai/juni kan du være heldig å høre dens vakre og karakteristiske toner her i landet.

Foto: Claudio Divizia / ScanstockPhoto

Horder med fugler har tatt den lange flyturen opp til toppen av jordkloden for å synge, spille og pare seg. Det er nesten så de sprekker av forplantningslyst, en kåtskap som i løpet av noen uker går over i omsorg og bekymring.

Et av verdens vakreste syn er en andemor med sine mange små nøster ute på vandring.

Dersom du er mor eller far vet du hvordan det er. Å få barn gjør noe med deg, kanskje også med måten du opplever andre skapninger. Et av verdens vakreste syn er en andemor med sine mange små nøster ute på vandring eller stillferdig duppende langs fjæresteinene. Å se en slik familie i et utrygt miljø er derimot svært nervepirrende, som når andefamilien er på gåtur ved trafikkerte veier. Slikt får barske politifolk til å dirigere trafikken ivrig og med omsorg. Bilene må vente, det er en and i veien! Det handler jo om selve livet. Neste generasjon.

Naturmangfoldloven gir beskyttelse

Slike små heltegjerninger ligger latent i oss, men er også forankret i lovverket. Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009 sier det krystallklart: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås». Dersom man ferdes ute i naturen og opplever alt det fantastiske som utspiller seg der hver sommer, er det lett å skjønne at fuglene må ha beskyttelse og ro i hekketiden.

Å ha vært en del av en familie, enten den lille og sårbare, eller den sterke og beskyttende, gjør at vi gjenkjenner situasjonen. I opplevelsene mellom det sårbare og det trygge blir vi siviliserte mennesker og empatiske medskapninger.

Kjærligheten mellom fiskemåker varer ofte livet ut.

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av våren og sommeren. For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig. Forstyrrelser i hekketiden bør minimeres, noe vi alle kan bidra til.

Hovedgrunnen til at fuglebestandene går tilbake i Norge er at vi ødelegger miljøet de lever i. Da blir det vanskelig for dem å finne nok gode hekkeplasser og nok mat til å gjennomføre hekking og fø opp unger. Men også forstyrrelser og tankeløshet er mange steder en alvorlig tilleggsbelastning. Stressfaktorene dette medfører er trolig økende, og pressede bestander av blant annet våtmarksfugler og sjøfugler får nok en trussel å hanskes med. Summen kan være alvorlig, også på bestandsnivå.

Kunnskap gir forståelse

Neste gang du får øye på en fiskemåke bør du gripe sjansen og fortelle barnet ditt om en av våre mest utbredte måker: Om dens fascinerende trekk sørover om høsten, om kjærligheten mellom paret som ofte varer livet ut og om hvordan bestanden av arten og andre måker minker. Slike historier vil være vel interessante for barn, og gjøre dem i bedre stand til å forstå sammenhengene i naturen.

Hovedgrunnen til at fuglebestandene går tilbake i Norge er at vi ødelegger miljøet de lever i.

Fortell dem at måker noen ganger virker fiendtlige i hekketiden fordi de er bekymrede foreldre som er redd for sine små. En atferd som oppleves aggressiv er et tegn på at de har levende unger i nærheten. Selv om det kan oppleves ubehagelig, vil ikke måkene gå til fysisk angrep på mennesker. De foretar kun skinnangrep. Angrepene går over dersom man trekker seg vekk fra området. Det kan være greit for et barn å vite, og lære dem respekt for alle hekkende fugler.

Kort sommer – hektisk hekkesesong

For naturen har mye å lære oss, og kanskje aller mest nå i hekketiden. Etter en mørk og kald vinter, kommer våren. Naturen eksploderer i farger, lys og fruktbarhet. Fuglene setter sitt preg på dette. Noen synger vakkert, andre skriker mindre velklingende. Slik er det mangfoldige livet, det går i sykluser, i generasjoner, som gjentar og gjenskaper seg selv. Fuglenes hekketid skaper forutsigbarhet, trygghet og rytme for oss mennesker.

La oss nyte det og sørge for at det forblir slik i fremtiden.

Følg NRK debatt på Facebook