Replikk

Frykten for uklok politikk

Ikke dytt nyfødte liv foran politikken din, Bent Høie!

Ung kvinne med nyfødt barn

En forventning om å skulle dra hjem bare noen timer etter at det absolutt største i livet har skjedd, er en skikkelig dårlig ide, mener replikkforfatteren.

Foto: LOSEVICH.COM

Et av resultatene av regjeringens helsepolitikk er at mødre som har født sendes stadig tidligere hjem, og en rekke sykehus planlegger å kutte enda mer ned. Når kvinneklinikken i Bergen står klar, er planen at 40 prosent av kvinnene skal hjem 6 til 8 timer etter fødselen.

En skikkelig dårlig ide

Vi er jo mange i Norge som har født barn. Selv har jeg gjort det tre ganger. Fødslene har gått greit, barna har vært friske og barseltiden har vært fin. Jeg lå ikke lenge på sykehus etter fødslene, og var fornøyd med å komme hjem.

Likevel mener jeg at en forventning om å skulle dra hjem bare noen timer etter at det absolutt største i livet har skjedd, er en skikkelig dårlig ide. Det er ikke fordi jeg tror det ville vært livsfarlig for barnet. Men det er uklokt og samfunnsøkonomisk lite lønnsomt i lengden, å kutte tilbudet.

Vi vet at stadig flere kvinner opplever fødselsdepresjoner. Mye tyder på at kortere liggetid på sykehus kan ha en sammenheng med dette. Ammeproblemer gjør det som kunne vært en god tid, til en veldig vanskelig periode for mange nybakte familier.

Marit Bjørgen sleit også under fødsel

Å føde et barn er en stor ting. Selv når det går akkurat som det skal, er det en enorm påkjenning for kroppen. En helt normal fødsel fikk til og med Marit Bjørgen til å vurdere å gi opp. Da kan man jo tenke seg hvordan det er for oss andre. Forventningene til det som kommer etterpå er også enorme.

En dag eller to ekstra på sykehus er en god investering.

Helseministeren skriver, for å rettferdiggjøre en dårlig politikk: «I mange kommuner får kvinnene tett oppfølging av jordmor eller fastlege. Etter fødselen følger helsesøstre og helsestasjonene opp, blant annet med hjemmebesøk.»

Men i veldig mange tilfeller er det ikke akkurat sånn. Ofte blir hjemmebesøket utsatt eller avlyst, fordi det ikke er kapasitet. Og mange barselkvinner orker ikke å gå på helsestasjonen selv de første dagene.

Barseltid på sykehus er god investering

Helseministeren innrømmer at det er mangel på jordmødre, og lover å ruste opp dette. Men kan det erstatte barseltid på sykehus?

Det å være på sykehus den første tiden etter fødsel, handler om å få en god og trygg start på det aller viktigste vi foreldre gjør her i livet. Her blir vi sett av helsepersonell og har noen å spørre, om igjen og om igjen. For pussig nok glemmer man lett i denne tiden.

Det handler om å få i gang amming. Og for førstegangsfødende handler det om å takle den største omveltningen vi skal gjennom her i livet. Det blir stadig tydeligere at hva vi gjør mot barna den aller første tiden, er noe de bærer med seg hele livet. En dag eller to ekstra på sykehus er ikke en dårlig, men en god investering av penger.

En helt normal fødsel fikk til og med Marit Bjørgen til å få lyst til å gi opp.

Noen få kvinner ønsker seg hjem veldig raskt. Det skal de få lov til. Men de skal ikke føle seg presset til det. Alle vil vi være flinke, så når signalet er at det beste er å dra hjem fra sykehuset så fort som mulig, så vil mange gjør det. Selv om de egentlig ikke er klare for det.

Bent Høie er ikke noe offer

Det er en hårfin grense mellom valgfrihet og utilbørlig press når man er i sårbare situasjoner, som de første timene etter en fødsel er.

Helseministeren forsøker å framstille seg som et slags offer for skrekkpropaganda og dårlig fundert frykt. Og det kan godt være at noen har tatt litt hardt i. Men poenget står seg, helt uavhengig av hvor sterkt det hugger i hjertet til Bent Høie når han tenker på nyfødte barn: Norske kvinner betaler for seg hver dag, nyfødte er en dårlig salderingspost, og det er smart å gi kvinner som akkurat har født, litt tid på sykehus.

Det er en hårfin grense mellom valgfrihet og utilbørlig press når man er i sårbare situasjoner.

Det er fint at helseministeren bryr seg om små barns liv og helse. Men Bent Høie bør vite bedre enn å gjøre seg til offer når han møter rettmessig og kunnskapsbasert kritikk.

Følge debatten på Facebook eller på Twitter