Hopp til innhold
Kronikk

Frykten for det lille barnet

Vi har den alle i oss. Frykten for at noe skal skje med det lille nyfødte barnet.

Nyfødt baby (Modellklarert)

– Norge er blant landene i Europa med aller lavest spedbarnsdødelighet. Det er trygt å føde i landet vårt, skriver helseminister Bent Høie.

De fleste kjenner det hugge i hjertet når noen sier at nyfødte barn kan komme til å dø. Så også jeg. I de siste ukers debatt om norsk barselomsorg har både jeg og flere med meg kjent det hugge i hjertet flere ganger.

Det viktigste vi gjør i den norske helsetjenesten er jo å ta vare på de aller minste og mest sårbare. Derfor skal vi som samfunn og jeg som helseminister ønske debatter som dette velkommen.

Fakta, ikke frykt

Men når det blir slått fast som en uomtvistelig sannhet at omsorgen for nyfødte barn og mødrene deres blir stadig verre, at små barn kan komme til å dø og at sykehus vil sette mor og barn på gata rett etter fødselen, da er det ikke en debatt basert på fakta. Det er en debatt basert på frykt.

Norge er blant landene i Europa med aller lavest spedbarnsdødelighet. Det er trygt å føde i landet vårt.

Det er en debatt basert på frykt.

Når det er sagt – barselomsorgen vår skal bli bedre. Vi må sørge for at alle nybakte mødre og nyfødte barn får støtten de trenger når de reiser hjem fra sykehuset.

I mange kommuner får kvinnene tett oppfølging av jordmor eller fastlege. Etter fødselen følger helsesøstre og helsestasjonene opp, blant annet med hjemmebesøk. Men i flere kommuner er det mangel på jordmødre slik at kvinner som ønsker å gå til jordmor framfor helsesøster eller fastlege ikke får denne muligheten.

Jordmorkompetanse

Det er derfor vi er i ferd med å styrke barselomsorgen.

Det er derfor vi har økt bevilgningene til helsestasjonene og sørget for flere jordmødre og helsesøstre i kommunene.

Det er derfor vi har lovfestet at alle kommuner i Norge skal ha tilgang til jordmorkompetanse.

Det er trygt å føde i landet vårt.

Det er derfor vi har satt av 20 millioner kroner i øremerkede midler til jordmortjenester på årets budsjett.

Vi er ikke i mål. Men utviklingen går utvilsomt i riktig retning.

Behov blir møtt

Fødsler forløper forskjellig. Kvinner som har født har ulike behov. Trebarnsmoren som har vært gjennom en ukomplisert fødsel og er rutinert når det gjelder amming, kan dra hjem fra fødeavdelingen tidligere enn den førstegangsfødende som har hatt en komplisert fødsel og som sliter med å komme i gang med ammingen.

I de siste ukers debatt har den nye fødeklinikken som planlegges i Bergen blitt framstilt som et skrekkens eksempel der mor og barn skal bli kastet på dør rett etter fødselen. Det er en feil fremstilling.

Det stemmer at de i Bergen planlegger for at noen kvinner skal kunne reise hjem innen 24 timer etter en ukomplisert fødsel. Men de planlegger også for at kvinner som trenger litt oppfølging etter fødselen blir liggende på sykehuset i fire dager, og at kvinner med kompliserte fødsler som trenger medisinsk oppfølging blir liggende på sykehuset i seks dager.

I Bergen planlegger de ikke å redusere sengeplassene på det nye fødetilbudet sammenlignet med dagens.

Kvinner som har født har ulike behov.

Kort vei til hjelp

Regjeringen vil opprettholde et desentralisert fødetilbud i Norge. Det er et mål for oss at så mange kvinner som mulig har så kort reisevei som mulig når de skal føde. Til sammen fem fødesteder her i landet har blitt lagt ned de siste seks årene.

Dette er i hovedsak små fødestuer som hadde et svært lavt antall fødsler. Tre av dem ble lagt ned under Jens Stoltenbergs regjering. To av dem under Erna Solbergs.

Jeg tror vi som deltar i debatten om norsk barselomsorg deler en oppriktig frykt for at noe skal skje med de aller minste blant oss.

Jeg tror vi også deler et oppriktig ønske om trygghet for nyfødte barn og nybakte foreldre. Derfor må vi ta debatten basert på fakta. Ikke frykt.