Kronikk

Fortier Israels angrep

Mediene er langt fra pro-palestinske aktivister slik Israels ambassadør hevder. Tvert om: Norske medier fortier Israels daglige angrep på Gaza.

Palestinere har støttemarkering på sjøen

Israelsk marine har angrepet Gazas fiskere mer enn 300 ganger siden våpenhvilen ble inngått 26. august 2014, skriver Torstein Dahle. Bildet viser en palestink støttemarkering for aktivister som vil bryte sjøblokkaden av Gaza.

Foto: MAHMUD HAMS / Afp

Vi har nettopp passert ettårsdagen for Israels voldsomme krigsoffensiv «Operation Protective Edge», og da har norske medier skrevet om drepte og sårede i Gaza. I en kronikk reagerer Israels ambassadør på det. Han mener at mediene oppfører seg som pro-palestinske aktivister. Det er faktisk svært langt fra sannheten.

Norske medier, med NRK i spissen, fortier at israelsk marine har angrepet Gazas fiskere mer enn 300 ganger siden våpenhvilen ble inngått 26. august 2014. I stedet gir mediene gjennomgående inntrykk av at det er Israel som blir angrepet og stadig må forsvare seg.

Ship to Gaza Norway har gjennomgått FN-organisasjonen OCHAs ukentlige rapporter fra 26. august til 29. juni. De beskriver Israels angrep på fredelige fiskere «on a daily basis» (OCHAs uttrykk). Også ved å summere tallene fra Gaza NGO Safety Office, får vi det samme: 311 angrep fra 3. september til 24. juni.

Ild mot fiskebåter

Beskrivelsene er rystende. Det følgende eksempelet fortalte OCHA om 12. desember i fjor:

«I en episode 6. desember i Access Restricted Areas (ARA) til vanns, åpnet israelske marinestyrker ild mot fem palestinske fiskebåter med 12 palestinske fiskere, som ifølge rapporter seilte innenfor 2-3 nautiske mil fra stranden, vest for Beit Lahia. Israelske marinestyrker omringet båtene og tvang fiskerne til å ta av seg klærne og svømme bort til de israelske marinefartøyene, hvor de ble satt i arrest. Fiskernes båter og fiskegarn ble konfiskert».

Beskrivelsene er rystende.

Torstein Dahle

Det tilsvarer at fiskebåter som går ut fra Honnørbrygga blir beskutt før de når Nesoddtangen. Rapportene forteller om et stort antall tilfeller av liknende type. Av og til blir fiskere såret og lemlestet. En fisker ble drept 7. mars.

Kontrast til virkeligheten

11 dager etter at OCHA fortalte om denne opprørende episoden, hadde NRK i Dagsnytt atten et hyggelig førjulsintervju med Israels ambassadør Raphael Schutz. Han sa da blant annet:

«There is one point that is very important for me to point out to the Norwegian public, which is that we are doing everything that we can in order to abstain from hurting innocent people. (...) We are really taking extreme measures in order to avoid that».

Dette utsagnet står i skjærende kontrast til virkeligheten. Men det møtte ingen motforestillinger eller kritiske spørsmål. På det tidspunkt hadde Israel angrepet fiskerne i Gaza 73 ganger etter våpenhvilen, uten at det var nevnt med ett ord av NRK.

Svært spesielt

Derimot hadde NRK nitid sørget for å melde om hver eneste granat og rakett som var blitt skutt fra Gaza inn i Israel. Det gjaldt en granat 16. september, en rakett 31. oktober og en rakett 19. desember. Ingen førte til skade på mennesker eller materiell.

Av og til blir fiskere såret og lemlestet. En fisker ble drept 7. mars.

Torstein Dahle

Vi i Ship to Gaza tar avstand fra å skyte raketter mot sivile. Men vi finner det svært spesielt at NRK fortier fullstendig okkupantens utallige angrep mot fredelige fiskere, mens hver eneste granat og rakett fra de okkupertes side får nyhetsdekning.

Diktert fiskegrense

Hvorfor angripes fiskerne? Israel begrunner det dels med påstander om at fiskerne smugler våpen. Dels påstås det at de går utenfor den grensen på 6 nautiske mil fra stranden som Israel har diktert for fiskerne (i lange perioder satt helt ned til 3 nautiske mil).

Påstandene faller på sin egen urimelighet. Gaza har verdens mest oversiktlige kystlinje: 42 kilometer med rett sandstrand. Ingen øyer, ingen viker. Ikke noe sted å gjemme seg. Israel er en av verdens mektigste og mest avanserte militærmakter, og israelsk marine har betinget seg rett til å patruljere på alle tre sider av fiskerisonen rett utenfor stranden.

Mangler troverdig dokumentasjon

Alle fiskere som måtte prøve seg på å smugle våpen, er tilnærmet garantert å bli tatt. Da venter det ingen nåde, og fiskebåten som er levebrødet deres, blir konfiskert. Jeg har hittil til gode å se noen troverdig dokumentasjon på at fiskere har drevet våpensmugling. Det var gjennom tunnelene at Hamas fikk inn sine våpen.

Det er heller ikke sant at fiskerne stadig går utenfor den fastsatte sonen. Øyenvitner benekter det, og utenlandske observatører forteller at fiskerne er livredde for å utfordre grensene i sonen, fordi de frykter å miste båten sin, som familien lever av. Dette vet vi både fra oppslag i internasjonale medier og egne samtaler med utenlandske observatører.

Jeg har til gode å se noen troverdig dokumentasjon på at fiskere har drevet våpensmugling.

Torstein Dahle

Israel skyter ikke på fiskerne for å drepe dem. Men Israel klarer effektivt å ødelegge fiskerinæringen. Antall registrerte fiskere er redusert fra 10 000 i 2000 til mindre enn 3500 nå. Et stort antall fiskebåter er konfiskert eller senket. Fiskerfamiliene er blitt fattige. Det er vanskelig å se det som annet enn ren terror. Angrepene er en del av det kvelertaket som skal gjøre det umulig for folk i Gaza å bygge og utvikle samfunnet sitt.

Den store skjevheten

Uttalelsen «Israel må ha rett fil å forsvare seg» snur saken på hodet. Selvsagt skal alle land ha rett til å forsvare seg, men anvendt på et land som daglig angriper, blir det en avsporing. Det blir som tyven som roper «Stopp tyven!».

Antall registrerte fiskere er redusert fra 10 000 i 2000 til mindre enn 3500 nå.

Torstein Dahle

Hver gang medier skriver noe som kan tolkes som ufordelaktig for Israel, møter de en orkan av protester fra kristenkonservative, fra MIFF og fra Israels ambassade. De som er engasjert i solidaritet med palestinerne, har ikke slike ressurser og vil ikke opptre slik.

Når NRK holder sannheten om Israels daglige angrep mot fiskere og bønder skjult, mister folk muligheten til å gjøre seg opp sin egen mening på basis av fakta. Når Israel bomber Gaza, framstilles det som at Israel «svarer» på angrep. Sannheten er at det er Israel som er okkupant og daglig angriper.

Det er fortielsen av dette som er den store skjevheten i den norske mediedekningen.

Les også: