Hopp til innhold
Kronikk

Forskjellsbehandling av asylsøkere

Forslaget om «matkuponger» for asylsøkere hindrer integrering og fratar dem en frihet resten av befolkningen har.

Sylvi Listhaug åpner Regjeringen sin nasjonale integreringskonferanse.

Regjeringen ved integreringsminister Sylvi Listhaug vil innføre såkalte «matkuponger» til asylsøkere for å hindre at penger går til andre formål enn livsopphold. Dette er negativt for integreringen, mener Hero Norge. Bildet er fra regjeringens integreringskonferanse.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Regjeringen varslet i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2017 at det fra neste år blir slutt på lommepenger for asylsøkere.

Det foreslås å innføre betalingskort uten mulighet for kontantuttak. I en pressemelding fra statsråd Sylvi Listhaug sies det at man ved det nye systemet vil innføre «matkuponger» for asylsøkere. I tillegg foreslås det å innføre en maksgrense på 10 000 kroner for en familie som bor i mottak, uavhengig av antall barn.

Begrunnelsen er at man ikke ønsker å gjøre Norge mer attraktivt for asylsøkere, og at man ønsker å sikre at pengene asylsøkerne får går til mat og ikke til å betale gjeld til menneskesmuglere. Listhaug er særlig bekymret for unge asylsøkere som sender penger hjem i stedet for å kjøpe sunn mat, og hvor resultatet for noen kan være at de blir underernært.

Listhaug er særlig bekymret for unge asylsøkere som sender penger hjem i stedet for å kjøpe sunn mat, og hvor resultatet for noen kan være at de blir underernært.

Vi i Hero jobber med asylsøkere på våre mottak daglig, og er bekymret for konsekvensene av disse forslagene. Både fordi kuttet til barnefamilier vil føre til ytterligere fattigdom og utenforskap for flere barn og barnefamilier. Og fordi forslaget som fratar asylsøkere muligheten for kontantuttak gir utilsiktede konsekvenser og at det vil gjøre livet enda vanskeligere for medmennesker som fra før er i en vanskelig livssituasjon.

Et absolutt tak på 10 000 kroner i støtte for en barnefamilie, uavhengig av antall barn, vil slå svært uheldig ut for dem som rammes. For en familie med to voksne og to barn vil det nye forslaget ikke innebære kutt. Om man er en familie med flere barn kan kuttet bli på flere tusen kroner i måneden.

Kan ikke låne penger til en syk venn

Forslaget om «matkuponger» ser heldigvis ikke ut til å være det i ordets rette forstand. Slik vi har forstått forslaget, vil man i praksis kunne handle nesten overalt med kort og kjøpe også andre varer som klær, men det vil ikke være mulig å ta ut kontanter.

Ved å frata asylsøkere muligheten til å ta ut kontanter, mister de likevel en frihet resten av samfunnet har. Det legges opp til en særegen detaljstyring og forskjellsbehandling av én gruppe mennesker.

Barn og barnefamilier er de som rammes i dette kuttet.

Det vil by på praktiske utfordringer å ikke kunne ha kontanter. Kortet vil ikke virke over alt. Til nå har det blitt løst ved kontanter. Man kan ikke låne penger til en syk venn som trenger penger til mat eller medisiner, noe som etter vår erfaring skjer ofte på asylmottakene.

Man vil kanskje ikke få handle på det lokale loppemarkedet – som er godt besøkt av asylsøkere med begrensede midler – eller på andre mindre arrangement ute i lokalsamfunnene. Dette kan igjen hindre integrering. Man vil ikke kunne gi barna sine noen kroner til å springe på butikken og handle småting som de trenger, ei heller en femtilapp til skoleturen.

Innskrenker friheten

Forslaget vil vanskeliggjøre integreringen og gjøre livet unødvendig vanskelig for folk. Mangel på kontanter reduserer friheten til å leve som andre innbyggere. For kontanter er fremdeles en del av samfunnet.

Forslaget legger opp til en praksis hvor asylsøkere ikke får ta del i de ordninger som finnes for alle andre, og kan presse asylsøkere til å finne kreative løsninger for å omgå det nye systemet. Resultatet kan derfor fort bli et annet enn det som var hensikten.

Mangel på kontanter reduserer friheten til å leve normalt som andre innbyggere.

For å omgå systemet vil man kanskje selge tjenester mot kontanter, eller kjøpe inn varer på butikken og selge dem videre mot kontanter. Noen vil kanskje ende opp i uheldige situasjoner og miljøer for å klare å skaffe seg kontanter. Dette igjen kan bidra til ytterligere stigmatisering av en allerede utsatt gruppe.

Negativt for integreringen

Vi stiller samtidig spørsmål ved om regjeringen tror dette forslaget vil sikre bedre ernæring for asylsøkere? Kunne man heller tatt fatt i problemet på en annen måte?

Vi stiller også spørsmål ved grunnlaget for å hevde at asylsøkere sender store pengebeløp til menneskesmuglere. I pressemeldingen sier rett nok Listhaug at dette gjelder «noen» asylsøkere. Likevel skal disse «matkupongene» tvangsinnføres for alle.

Inntrykket på våre mottak er at det ikke sendes store beløp til forskjellige hjemland og enda mindre til menneskesmuglere. Vi antar derfor at miljøer hvor dette er mer omfattende, ikke er tilknyttet asylmottak. Uansett vil nok de som ønsker å sende noen kroner fortsette å gjøre det. De vil bare måtte finne andre måter å skaffe kontanter på.

Frihet og råderett over egne liv og penger er viktig for egenverdet. Likeverd, personlig frihet og verdighet er viktig for oss alle. Forslaget om «matkuponger» vil være negativt for integreringen. Det vil heller ikke gi de resultat regjeringen ønsker, men har flere uheldige sider ved seg. Vi håper derfor at dette forslaget legges bort.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter