Hopp til innhold
Replikk

Forebyggende forbud mot cannabis

Vi har allerede et stort rusproblem med alkohol. Vi trenger ikke skaffe oss flere.

politi akerselva

Akerselva ved Grønland i Oslo er et kjent sted for kjøp og salg av cannabis. Dette bildet er 2009, da politiet tok med politikere på selvsyn.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Denne replikken er et svar til professor Willy Pedersen kronikk «Hvordan redde norsk narkotikapolitikk?» (13. mars), som blant annet tok for seg Mina Gerhardsens kronikk «Dagens ruspolitikk virker» (11. mars).

Willy Pedersen mener jeg kjemper «Krigen mot narkotika». Dette er litt underlig når jeg nettopp fremhever at vi ikke ønsker å straffe, men å unngå videre problemer. Istedenfor å diskutere legalisering – som innebærer at vi ikke reagerer – bør vi diskutere alternative reaksjoner som rusbehandling, og ungdomskontrakter.

LES OGSÅ: «To historier om ruspolitikk» av Øystein Skjælaaen (7. mars)

Forbudet gir mandat

Målet for narkotikapolitikken er å bidra til at færrest mulig prøver og færrest mulig fortsetter å bruke narkotika. Når jeg sier at den virker, er det nettopp i dette perspektivet: målt mot andre land har langt færre av våre ungdommer prøvd narkotika – og langt færre bruker narkotika fast i Norge (5 prosent har prøvd, mot europasnitt på 16 prosent). I en debatt om cannabis mener jeg at omfang av bruk er et ganske relevant mål. Når vi vet at prøving og bruk er lavere og tendensen er nedadgående, må det være fordi vi gjør noe rett.

Det er ikke bare straffen som faller bort med forbudet, men også samfunnets verktøy til å gripe inn.

Mina Gerhardsen

Et forbud kan ikke virke alene. Det er som en del av tiltakskjeden, fra forebygging til behandling, at det får effekt. Forbudet gir nettopp mandat til å drive forebygging, som reaksjonene i Bergen, der reaksjonen for de involverte skoleelevene nettopp er kobling mot forebyggingsarbeid, ikke straffereaksjoner. Det er ikke bare straffen som faller bort med forbudet, men også samfunnets verktøy til å gripe inn.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

To argumenter mot legalisering

Når man diskuterer omkostninger ved forbudet pekes det på at en stor andel straffes for bruk og besittelse. Mindre enn én prosent sitter fengslet for cannabisforbrytelser i USA – og da ikke for bruk og besittelse. Det samme gjelder i Norge og i de fleste andre europeiske land.

Et strengt regulert cannabismarked vil fortsatt gi rom for et illegalt marked.

Mina Gerhardsen

Kriminelle mister ikke jobben om cannabis legaliseres. Kampen må tas med systematisk arbeid mot smugling, menneskehandel, hvitvasking og våpensalg. Et strengt regulert cannabismarked vil fortsatt gi rom for et illegalt marked.

Det er særlig to viktige argumenter mot legalisering:

1. Et forbud setter en sosial standard. Det er med å begrense sosial aksept, noe vi vet er viktig for bruk. Forbudet gir oss mulighet – og mandat – til å fange opp brukere og tilby hjelp.

2. Det viktigste argumentet mot legalisering er at det vil gi økt tilgang og alt vi vet om rusforskning tilsier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Cannabis er skadelig. Økt forbruk vil gi økt skadeomfang.

Vi har allerede et stort rusproblem med alkohol. Vi trenger ikke skaffe oss flere.