Replikk

Fordeling av tid er ikke viktigst

«Jeg trives ikke med å bo i en bag» og «jeg lever et liv på besøk» sier skilsmissebarn. Det er viktig å høre på dem, for dette er det mange barn som føler på.

Skolebarn

Tilgang på steder som skole, venners hjem og steder hvor fritidsaktiviteter skjer er viktig for barn med delt bosted.

Foto: ScanstockPhoto

Red.anm: Denne teksten følger opp kronikken «Livet som skilsmissebarn»

I Norge i dag er det rundt 270 000 barn som har foreldre i to hushold og hele 25 prosent av disse barna har delt bosted. Og stadig flere barn har samvær med den forelderen de ikke bor fast hos.

Samværsordningene har stor innvirkning på barns organisering av hverdagslivet og deres opplevelse av hjem.

At de ikke kan delta på en bursdag i familien fordi bursdagen feires i «feil» uke er et eksempel som viser at tilgangen til familien går gjennom den av foreldrene de er hos.

Tonje Lauritzen, Sosiolog og forsker i Østlandsforskning

Det er likevel ikke fordelingen av tiden som i seg selv er avgjørende for hvor de føler seg hjemme. Det viktigste er innholdet i den tiden de er hos foreldrene.

Hvem er de sammen med, hvor er de og hva gjør de? Hvem barna er sammen med, handler ikke bare om å ha tid sammen med foreldrene, men også hvem av venner og familie de har tilgang på og ikke.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

At de ikke kan delta på en bursdag i familien fordi bursdagen feires i «feil» uke er et eksempel som viser at tilgangen til familien går gjennom den av foreldrene de er hos.

Tilgang viktig

Hvor de er handler om hvilke steder de har tilgang på eller ikke, i løpet av dagene de er hos hver av foreldrene. Det gjelder steder som skole, venners hjem og steder hvor fritidsaktiviteter skjer.

Barn hindres stadig, på ulike måter tilgang til personer og steder, aktiviteter og hendelser. Dette gir liten mulighet til å skape egne rutiner og rom for egentid.

Tonje Lauritzen, Sosiolog og forsker i Østlandsforskning

Hva barna gjør i hvert av husholdene er også av betydning for hvor de føler seg hjemme. Er de en del av husholdets rutiner når det gjelder daglige gjøremål og aktiviteter? For eksempel om det er en del av rutine at de skal på trening hver tirsdag uavhengig av hvem av foreldrene de er hos.

FØLG SKILSMISSEUKA: SKiLT på NRK Super

Eller at de har det de har behov for, for å gjøre det som er viktig for dem i hvert av husene, for eksempel å høre på den musikken de vil eller gjøre lekser i fred og ro.

Livet på besøk

At noen barn sitter med følelsen av å leve et liv på besøk, kan tyde på at ikke barnas perspektiv er ivaretatt i fordelingen mellom foreldrenes hushold.

Barn hindres stadig, på ulike måter tilgang til personer og steder, aktiviteter og hendelser. Dette gir liten mulighet til å skape egne rutiner og rom for egentid.

Det skapes et skille mellom de to husholdene, ikke bare fysisk mellom to hus, eller relasjonelt mellom to familier, men også sosialt, mellom ulike nærmiljø og sosiale nettverk. Midt i mellom står barna.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Å føle seg hjemme handler om rom og tid til å veksle mellom å være med familien og alene eller på sine egne hverdagsarenaer. Ikke om hvor mye tid de er hos hvem.