Hopp til innhold
Replikk

Folk med makt må tåle gransking

NRK Brennpunkt har aldri omtalt verken organisasjonen BCC eller medlemmene som «hjernevasket».

Kåre Smith taler på Smiths venners påskestevne i 2019

Hvorfor benytter ikke heller lederne seg av muligheten til å svare på det som kommer frem i dokumentaren «Guds utvalde», spør NRK Brennpunkt i denne replikken. På bildet taler Kåre Smith under Smiths venners påskestevne i 2019.

Foto: BCC

NRK Brennpunkt setter pris på tilbakemeldinger – både positive og negative – på våre program. Det er imidlertid så mange ukorrekte påstander i Ole Gjems-Onstads ytring om første episode av NRK Brennpunkts dokumentarserie «Guds utvalde» at vi ser oss nødt til å komme med noen oppklaringer.

Målet med dokumentarserien «Guds utvalde» er å rette søkelys mot lukkede kristne miljøer som mottar statsstøtte, og som samtidig har ordninger eller en behandling av medlemmer som mange mener er problematiske jf. demokratiske prinsipper og storsamfunnet.

Vi forstår at både Gjems-Onstad og noen av medlemmene i BCC kan oppleve dokumentaren som invaderende når det stilles spørsmål om lederne.

NRK har dokumentert en sammenblanding av personlig økonomi og menighetsøkonomi.

Enkeltmedlemmer i trossamfunnet er imidlertid ikke målet. NRK skal avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser – et mål i tråd med NRKs oppdrag, og det journalistiske idealet i samfunnet.

Gjems-Onstad hevder NRK aldri ville utsatt muslimske organisasjoner for det samme kritiske blikket.

Da har han eksempelvis glatt valgt å overse NRKs avsløringer av norske muslimske foreldre og menigheter som sender barn og unge til koranskoler i utlandet, eller den omfattende NRK-journalistikken rundt manglende ytringsrom, kvinneopprør og økonomiske disponeringer i Tawfiiq-menigheten i Oslo.

Gjems-Onstad skriver «Den internasjonale kristne organisasjonen [ ...] ble omtalt som en hjernevasket gruppe skremt til lydig taushet av korrupte ledere».

NRK Brennpunkt har aldri omtalt hverken organisasjonen BCC eller medlemmene som «hjernevasket». Dette er et begrep de medvirkende BCC-medlemmene selv reflekterer rundt.

Når man er ledere for en relativt stor organisasjon som forvalter hundrevis av millioner kroner må man forvente å få spørsmål fra mediene.

NRK Brennpunkt beskylder ikke lederne i BCC for å ha brutt loven, som Gjems-Onstad antyder.

NRK har dokumentert en sammenblanding av personlig økonomi og menighetsøkonomi som ser ut til å være til fordel for personer i menighetens nåværende eller tidligere ledersjikt, og at denne økonomiske virksomheten har skjedd i strid med utlånsreglene for BCCs egen internbank på Kypros.

Ja, Økokrim har etterforsket de to topplederne for hvitvasking av penger i forbindelse med en konkret banktransaksjon. Denne saken ble henlagt, og det kommer tydelig frem i dokumentaren. De andre transaksjonene vi berører har fortsatt ikke vært etterforsket av Økokrim.

I «Brennpunkt: Guds utvalde» bruker vi hovedsak åpne kilder og dokumenterer med etterprøvbare fakta. To av medlemmene som er med gir et nyansert og reflektert bilde av trossamfunnet, mener vi.

Vi møtte en rekke mennesker som var livredde for å stille opp og kritisere menigheten i vår research. Alle som er med i dokumentaren filmes i sitt eget miljø. Bildene fra BCCs sendinger har de åpenbart filmet selv.

Gjems-Onstad skriver videre at ledelsen i BCC hadde vært dumme om de hadde stilt til intervju.

Når man er ledere for en relativt stor organisasjon som forvalter hundrevis av millioner kroner må man forvente å få spørsmål fra mediene. Hvorfor benytter ikke heller lederne seg av muligheten til å svare på det som kommer frem i dokumentaren, spesielt når de selv hevder at de står for åpenhet?

NRK Brennpunkt beskylder ikke lederne i BCC for å ha brutt loven.

Avslutningsvis uttrykker Gjems-Onstad bekymring rundt hvorvidt NRK kommer til å være «like ensidige i sin svartmaling» i de neste episodene av «Guds utvalde», og om NRK respekterer ytringsfrihet, religionsfrihet og minoritetsvern.

Ja, NRK støtter helhjertet både ytringsfrihet, religionsfrihet og minoritetsvern. Men også de med makt innenfor minoritetene må tåle å bli gransket.

NRK Brennpunkts journalistiske oppgave er verken å svartmale, eller å komme med ukritiske stemningsreportasjer. NRK Brennpunkt skal avdekke vesentlige misforhold i det norske samfunnet, som noen har forsøkt å skjule eller som er ukjente for offentligheten.

Det oppdraget skal redaksjonen fortsette å forsøke å løse balansert og menneskenært, med dokumenterte fakta, etterprøvbar og etisk forsvarlig journalistikk.

FØLG DEBATTEN: