Kronikk

Født fri, for faen

På selveste kvinnedagen skriver vi flerkulturell likestillingshistorie i Norge.

Møte mellom Sekulær Feministisk Front og norsk kvinnebevegelse i Oslo

Sekulær Feministisk Front møter norsk kvinnebevegelse. Bildet viser Ane Stø fra kvinnegruppa Ottar, forfatter Amal Aden, Shabana Rehman, samfunnsdebattant Maria Khan, Tonje Gjevjon fra Lesbisk Forbund og Helle Borgen fra Kvinnefronten.

I januar 2017 ble det antirasistiske rådet Sekulær Feministisk Front (SeFF) grunnlagt. SeFF er et uavhengig råd bestående av enkeltpersoner fra flere organisasjoner, som Amal Aden, LIM – nettverket, nettsiden Rasjonalitet, Hedningsamfunnet, Secular Forum og Senter for sekulær integrering.

Vi deltok i parolemøtet i regi av 8. mars-komiteen i Oslo hvor vi stemte inn paroler mot sosial kontroll og æresvold. Det resulterte i at hovedparolen i 8. mars-toget 2017 er «antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur».

Denne hovedparolen omfatter de mange kampene som feminister av alle kjønn, og særlig minoriteter kjemper imot.

Skriver likestillingshistorie

Altfor lenge har vi blitt fortalt at vest og øst ikke er i stand til å møtes i felles kvinnekamp. For vestlig kvinnesyn blir jo pådyttet Østen, og Østens kvinnesyn blir jo forstått i hjel av vestlige mennesker med berøringsangst.

Altfor lenge har vi blitt fortalt at vest og øst ikke er i stand til å møtes i felles kvinnekamp

Så klart er dette også sant, og de som vil kommer til å finne horrible eksempler på svik, sensur, rasisme og fanatisme på alle områder hvor kvinner raskere kunne ha oppnådd frigjøring.

Men i år har det skjedd noe som bryter med alt dette. SeFF har sammen med norsk kvinnebevegelse (både landets yngste og eldste kvinneorganisasjoner) satt i gang en dialog om nye strategier i kampen for frigjøring og likestilling.

Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten og Kurdisk Forening er bare noen av dem som har ledet an i dette arbeidet sammen med SeFF. 8. mars er vi sammen om å skrive norsk flerkulturell likestillingshistorie.

Vi vil invitere flere inn i dialogen.

Tiden er overmoden for å samle krefter på nye måter og dele kompetanse og kunnskap om kulturelle, rituelle og religiøse strukturer som hindrer kvinnefrigjøring.

Kampen for likestilling er global

Norge er et multikulturelt og verdipluralistisk samfunn. Det krever at individer har sosial og moralsk frihet til å forme egne liv og finne sin flokk uavhengig av hvilken familie de er født i, uten å bli diskriminert, tvunget eller sosialt kontrollert for den de er.

Alle kvinner skal kunne ta en utdannelse, søke jobber, finne bolig og – hvis familieliv er ønsket – stifte familie med en livsledsager valgt etter egen fri vilje. Dette kan kun skje når kvinners individuelle frihet og autonomi respekteres, med fravær av tvang og sosialt press.

Alle kvinner skal kunne ta en utdannelse, søke jobber, finne bolig og – hvis familieliv er ønsket – stifte familie med en livsledsager valgt etter egen fri vilje

Vi er en del av et globalt samfunn med migrasjon og demografiske endringer som unngåelige prosesser. Over hele verden kjempes det daglig for at jenter og kvinner skal bli likestilt med gutter og menn.

Derfor kommer vi til å bære disse parolene i morgendagens tog:

«Ingen ære i æresdrap»

Det er 15 år siden frihetskjemperen Fadime Şahindal ble drept av sin egen familie i Uppsala i Sverige. Hun ble skutt av sin egen far fordi hun ikke ville gifte seg med sin fetter, og rømte med sin svensk-iranske kjæreste. Hun ble et offer for et menneskesyn som dreper. )

Æreskravet gjør at jentebarn i realiteten risikerer å måtte leve på nåde fra den dagen de er født, fordi de er jenter. Oppfyller du æreskravene får du leve i fred. Gjør du det ikke må du i verste fall dø. I beste fall blir du «bare» fryst ut og drevet vekk fra alle dine kjære.

Æreskravet gjør at jentebarn i realiteten risikerer å måtte leve på nåde fra den dagen de er født, fordi de er jenter

I dag protesterer svært mange aktivister fra alle kjønn mot æresvold. Æresdrap skjer ikke uten at man gjennom hele livet blir utsatt for sosial kontroll. Fordi du er kvinne. Eller, som Kadra Yousef nylig skrev, umyndiggjort gjennom et helt liv.

«Ingen tvang i kjærlighet»

Vi må stå sammen for frihet, likeverd, og råderett over egen kropp og fremtid. Det betyr at kampen mot diskriminering, kulturell og religiøs undertrykking av kvinnen og intoleranse mot annerledestenkende går hånd i hånd.

Å bli presset til noe annet er vold.

Vi vet at kampen mot tvangsekteskap også handler om å ikke bli utsatt for sosialt stigma om man bryter ut. Sivil mobilisering må til for at familier i oppløsning kan finne støtte og aksept for frie valg.

«La klitoris og forhuden leve»

I Norge har flere minoritetskvinner stått på barrikadene i kampen mot kulturell kjønnslemlestelse. Rituell omskjæring på guttebarn kan heller ikke forsvares, sett ut fra individets frihet.

Derfor er dette en kamp og en debatt trossamfunnene er nødt til å ta i møtet med opplysning, rasjonalitet og medisin.

Rituell omskjæring på guttebarn kan heller ikke forsvares, sett ut fra individets frihet

«Nei til barnehijab»

Voksne, troende kvinner som bærer hijab kan fint debattere og føre sin egen sak. Barn kan ikke det. Å ikle barn hijab er å påføre jentebarn tildekning av hodehår som skal forme dem før de selv er i stand til ta et bevisst religiøst valg.

Argumentet som «de må vennes til å bruke hijab som barn fordi det da blir mer naturlig for dem å akseptere å bruke hijab i pubertetsalderen» er diskriminerende, og reduserer jentene til ufrie individer.

Vi gleder oss over at jentunger kan få til hva de vil og følge sine drømmer på lik linje med guttunger. Alle barn må få utfolde seg fritt uavhengig av kjønn, som å klatre i trær, drive med idrett, gå på ski eller svømme.

«Vi elsker frittalende kvinner»

Det er dagligdags for uavhengige kvinner som benytter seg av ytringsfriheten sin i flerkulturelle Norge å bli møtt med hatytringer, sexisme og trusler fra et innvandret patriarkat. Sammen med likesinnede, fremmedfiendtlige, innfødte norske menn som vil «eie» norske kvinner eller hater dem som «forrædere», spyr de ut sin kvinneforakt.

Demokratiet vårt er intet demokrati uten kvinner i offentligheten og kvinner i alle posisjoner. Derfor må vi vise solidaritet og stå opp for dem som blir skyteskive for slike hatytringer i mye større grad enn i dag. Vi må aldri akseptere å bli herdet, eller akseptere at «det er bare sånn det er».

Sekulær Feministisk Front ønsker å invitere kvinner og menn med all slags bakgrunn til å møte opp og vise solidaritet med ofrene for æresvold og sosial kontroll. Vær med å støtte antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold på Kvinnedagen.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook