Hopp til innhold
Kronikk

Fødselssmerter er mestring

Å mestre smerte er en del av fødselsopplevelsen. Hvorfor skal da flere kvinner ha epidural?

NYTTÅRSBARN

Å føde med smerte er for mange kvinner en glede og lettelse etterpå, skriver kronikkforfatterne. Denne lille gutten var nyttårsbarn i 2008.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Professor Leiv Arne Rosseland ved Oslo universitetssykehus mener at flere kvinner bør få epiduralbedøvelse under fødselen. I et intervju med NRK 9.februar i år sammenlikner han fødselssmerter med nyresteinbehandling uten smertelindring. Det mener vi er helt feil retning å gå.

Mestring

Epidural er et godt hjelpemiddel for kvinner som virkelig trenger det. Vi er glade for at Rosseland tar kvinners fødselsopplevelse på alvor, men mener han har et for endimensjonalt syn på fødsel. Når Rosseland anbefaler at det bør være unødvendig å oppleve smerte i forbindelse med fødselen, så vet han ikke hva han kan frata kvinner.

Å føde med smerte er for mange en glede og lettelse etterpå.

Fødselssmertene er en del av en fysiologisk prosess og en del av fødselsopplevelsen. Smerten appellerer til støtte og omsorg fra omgivelsene, og det å klare smertene gir en følelse av mestring. Kvinner som har født ved egen hjelp og uten bruk av epidural viser som regel en enorm glede og lettelse etterpå.

FØLG DEBATTEN: Ytring på twitter

Den som føder naturlig er aktiv, epiduralen gjør den fødende passiv. Å mestre smerte er en del av jobben med å føde.

Når Rosseland anbefaler at det bør være unødvendig å oppleve smerte i forbindelse med fødselen, så vet han ikke hva han kan frata kvinner.

Ulemper med epidural

Rosseland sier lite om ulempene ved epidural: Kvinnene får oftere hormoner for at fødselen skal gå raskere, urinblæren tømt ved hjelp av kateter, sugekoppforløsning og det blir oftere feber hos mor.

Det er feil at friske kvinner, som helt sikkert vil klare en normal fødsel, skal anbefales epidural.

Barnet overvåkes elektronisk gjennom hele fødselen, noe som gjør det vanskeligere for mor å bevege seg fritt. Én av 100 kvinner får såkalt spinalhodepine. I verste fall går det et par dager hvor hun må ligge stille med smertebehandling, dette kan ha konsekvenser for ammestart og den første tilknytningen mellom mor og barn.

Det er ikke vist at kvinner som får epidural er mer fornøyd enn de som ikke gjør det. En stor artikkel fant at kvinner som ikke fikk epidural var like fornøyd med smertelindringen som de som fikk epidural. En svensk studie fant en sammenheng mellom epidural og negative fødselsopplevelser.

Vi må våge å snakke om triumfen, gleden og mestringsfølelsen mange kvinner opplever etter å ha født uten epidural.

Rosseland hevder at dersom flere hadde fått smertelindring under fødselen, ville færre be om planlagt keisersnitt ved seinere fødsler. Dette er en udokumentert påstand. Det er sant at kvinner med negative fødselsopplevelser oftere ønsker keisersnitt ved seinere fødsler, og det er viktig å sikre at alle kvinner får så gode fødselsopplevelser som mulig.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

En god fødselsopplevelse er knyttet til flere ting, blant annet om jordmor har mulighet til å være til stede på fødestuen under hele forløpet og at kvinnen føler seg trygg og ivaretatt. Vi kan ikke automatisk gå ut fra at dersom flere får epidural, vil færre be om keisersnitt.

Smertelindring et gode

Vår erfaring som jordmødre i 20 år er at mange klarer mer enn de tror. Anestesilegen kan også være opptatt og den gravide gjennomfører fødselen uten epidural. Men det finnes også kvinner som skulle hatt epidural som blir presset gjennom noe de ikke vil.

Epidural er et gode i fødselsomsorgen, og mange kvinner har god hjelp av denne type smertelindring. Men det som er bra for en gruppe av fødende – de med unormalt mye smerter – er ikke nødvendigvis bra for alle.

Det finnes også kvinner som skulle hatt epidural som blir presset gjennom noe de ikke vil.

Det er feil at friske kvinner, som helt sikkert vil klare en normal fødsel, skal anbefales epidural. Kvinner må få grundig informasjon om hva det kan medføre å velge denne bedøvelsen – på godt og vondt. Vi må også våge å snakke om triumfen, gleden og mestringsfølelsen mange kvinner opplever etter å ha gjennomført en fødsel uten epidural. Å føde med smerte er for mange en glede og lettelse etterpå.