Hopp til innhold
Kronikk

Ferdigscora miss

Storhamar Jentehockey har sendt en spennende pasning til Norges Ishockeyforbund. Forbundet må ikke la en glimrende mulighet glippe.

Jentehockey

Jentene i Storhamar Ishockey vil gjerne få takle når de spiller. «Takk til jentene i Storhamar som hever stemmen og ønsker likestilling på isen,» skriver kronikkforfatteren.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Storhamars hockeyjenter har bedt Norges Ishockeyforbund om å få lov til å takle. Dagens regler tillater hockeyspillere å begynne å takle når de fyller 12 år, men det gjelder bare for gutter, eller når jenter spiller på guttelag.

Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund griper ikke muligheten til spennende utvikling. Forbundet forholder seg passivt til gjeldede regler og har ikke tenkt å gjøre noe mer med saken. Istedenfor å skylde på internasjonalt regelverk, kunne Norges Ishockeyforbund spilt på lag med de jentene som ber om å få takle.

Ikke veldig mange jenter spiller hockey, men de kan bli mange flere gjennom satsing på jentehockey i de fleste klubbene. Satsinga er bortkasta hvis de ikke lyttes til. Vi kan ikke risikere at jenter legger opp fordi de ikke får spille på lik linje som gutta. Når jentene opplever forskjellsbehandling og sier fra, får forbundet en ferdigscora puck. Det enkleste svaret burde være å gå bort fra diskriminerende regelverk.

Biologisk begrunnet

Ishockeyforbundet skylder på internasjonalt regelverk og at det er vanskelig for landslag å forholde seg til ulike regler. Ulike regler finnes allerede i dag, og de som møter det i hverdagen er for tolvåringene som veksler mellom å spille med gutter og jenter. Spillerne i Storhamar Jentehockey glemmer seg innimellom, og takler når de bare spiller med jenter. Hvis Ishockeyforbundet tenker etter, tror jeg de er enige, det er enklere for eldre utøvere å forholde seg til ulikt regelverk.

Istedenfor å skylde på internasjonalt regelverk, kunne Norges Ishockeyforbund spilt på lag med de jentene som ber om å få takle.

Ulikheter i regelverk gjelder også for eldre utøvere. Når du fyller 18 år trenger du ikke lenger fullt gitter foran ansiktet, det holder å spille med halvvisir. Riktignok bare hvis du er mann og spiller med menn, eller hvis du er kvinne og spiller med menn. Spiller du derimot på rene kvinnelag, er det ikke lenger nok med halvvisir, da må kvinnene ha gitter «for ikke å ødelegge de pene ansiktene sine.

Begrunnelsen for å forskjellsbehandle kvinner og menn har vært biologi, og at kvinnekroppen historisk har blitt oppfatta som mindre robust og sterk. Professor ved Universitetet i Trondheim Jorid Hovden har forsket på kjønn og kjønnsforskjeller i idretten i mer enn 30 år og tilbakeviser dette. Fortsatt ulike regler er rett og slett diskriminerende.

Lang vei å gå

Likestillingssenteret jobber for å utvide barns handlingsrom og valgmuligheter, og ønsker at alle skal ha mulighet til å velge fritidsaktiviteter uavhengig av hvilke kjønn eller kjønnsidentiteter de har. Ulikheter i regelverk innen ishockey er nok et eksempel på at likestillingen har en lang vei å gå for gi barn like muligheter.

Idrettslag og -forbund med skjev kjønnsbalanse blant sine medlemmer bør gripe muligheten og benytte det som en strategi for å øke rekrutteringa til idretten. Da trengs det tilrettelegging og satsing. Utøverne som opplever kjønnsdiskriminering må lyttes til.

Fortsatt ulike regler er rett og slett diskriminerende.

Det gjelder ikke bare i ishockey. Idrettsforbundet bør gå inn for å utvide rekrutteringsgrunnlaget og utjevne kjønnsubalansen flere steder. Vi har sett tilsvarende utfordringer i hoppsporten, og det er kun kort tid siden styret i sjakkforbundet valgte å avvise gode forslag fra sine landslagsutøvere. Det har ikke idretten råd til, og det har ikke likestillinga i landet godt av.

Takk til jentene i Storhamar som hever stemmen og ønsker likestilling på isen. Hvis Ishockeyforbundet virkelig ønsker jentesatsing i alle klubber, får de være litt rause og ikke la sjansen gå fra dem.