Hopp til innhold

Ferdig snakka!

Finnes det noen saker som er ferdigdebatterte, opp- og avgjort, ikke mer å diskutere?

Hvilke tema er ‘ferdig snakka’ i norsk offentlighet?

Se sendingen: Ytring TV: Ferdig snakka

På torsdag sendes ny utgave av Ytring TV. Spørsmålene vi vil diskutere der, er: Kan vi si at noen saker er ferdig snakka? At noen spørsmål er avklart, konklusjonen nådd og at diskusjonen nå kan gå videre?

LA Times forklarte i høst hvorfor de ikke vil trykke leserbrev fra de som mener det ikke finnes bevis for menneskeskapte klimaforandringer. «Å si ‘det er ingenting som tyder på menneskeskapte klimaforandringer’ er ikke å gi uttrykk for en mening, det er å fremme en faktafeil», skrev avisens ansvarlige for leserbrev, Paul Thornton.

Burde norske debattredaksjoner gjøre det samme? Og er det andre debatter som burde få samme behandling?

Noen som sier fra

Den humoristiske fanzinen Avsagd Hagle søkte i 2005 Fritt Ord om støtte til å opprette et «debatt-ombud», som «dersom en allerede avsluttet debatt gjenopptas, uten at nye argumenter er brakt på banen» skulle «ringe debattantene, forklare at debatten er avsluttet, og informere om hva som ble konklusjonen».

Kort sagt: Noen burde si fra at her er vi faktisk ferdig snakka.

«Den norske selvgodheten»

I verdispørsmål kan debattanter støte på «ferdig snakka» fra den andre siden. Ideen her er at en kan utvikle seg forbi noen problemstillinger, bli ferdig med dem. Omskjæring? Det er noe en driver med i mindre utviklede kulturer. Reservasjonsrett? Hvorfor skulle noen leger ønske det, har vi ikke alle blitt enige om at abort innen 12. uke er ok?

Vi publiserer i dag en kronikk der teolog Espen Ottosen forklarer hvorfor han noen ganger får «lyst til å forsvare dødsstraff. Eller fysisk avstraffelse av barn. Eller retten til å være mot abort.». Det handler for Ottosen ikke nødvendigvis om at han selv vil innføre dødsstraff i Norge. Men norsk debattklima kan, ifølge Ottosen, preges av det han kaller «en ekstrem norsk selvgodhet. Her på berget er mange ett hundre prosent sikre på at vår moral er overlegen».

LES KRONIKKEN: Den norske selvgodheten

Denne tenkningen er ikke så vanskelig å få øye på. For eksempel i en leserkommentar her på Ytring, i en diskusjon om reservasjonsretten: «Et viktig moment er også at alle synspunkter i denne debatten ikke er like mye verdt! Det er ikke like legitime synspunkter begge sider av saken fører! (…) Den ene sidas meninger er tuftet på religioner og galskap, mens den andre sidas synspunkter er resultat av århundrer med sivilisert debatt, nøktern tenkning, naturvitenskapelig forskning, innsikt i menneskets psykologi, filosofi, frihet og likestilling mellom kjønnene som grunnpillar.»

Ferdig snakka?

Hvilke problemstillinger mener du vi er ferdige med i Norge? Gi oss eksempler i kommentarfeltet nedenfor, og helst også en kort begrunnelse på hvorfor du mener vi burde være ferdige med dette temaet. Innspillene brukes i forberedelsene til Ytring TV på torsdag, og kan også bli diskutert under selve sendingen.

Ytring TV sendes 21.00 – 21.30 på nrk.no/ytring. Seere kan underveis sende inn spørsmål til NRKs debattredaktør Kyrre Nakkim, og til gjestene på programmet.

Her kan du lese spørsmålene og svarene som kom inn under programmet.

Ytring TV inviterer til debatt om PR-rådgiverne og politisk dressur. Med programleder Sigrid Sollund som ordstyrer, byr Ytring TV på debatt.

Her kan du se pilotsendingen av Ytring TV, som handlet om PR-rådgivere og politisk dressur.