Analyse

Fem spørsmål og svar om budkrigen om Oslo Børs

To utenlandske selskaper kjemper om kontrollen over Oslo Børs.

Oslo børs

To utenlandske aktører kjemper om Oslo Børs.

Oslo Børs kan bli solgt til utlandet.

Onsdag var budkrigen i gang, da amerikanske Nasdaq kastet seg inn i kampen om den norske markedsplassen med et høyere bud enn det Euronext la inn før jul.

Styret og ledelsen i Oslo Børs støtter budet fra Nasdaq, og mener de er den beste fremtidige eieren.

Hvorfor skal vi bry oss om hvem som eier Oslo Børs?

Oslo Børs en viktig samfunnsinstitusjon. Selv om mye av den aktiviteten som foregår i og rundt Oslo Børs ikke er så synlig for folk flest, så er det likevel veldig mye norsk næringsvirksomhet som er knyttet til det som skjer på børsen. Denne aktiviteten skaper mange arbeidsplasser, og det ligger også mye kompetanse i miljøene rundt Oslo Børs.

Oslo Børs er også viktig for handelen av norske aksjer. Handelen må skje i trygge og ordnede former, og det må skje i et system som aktørene har tillit til.

Hvem er i budkrig om Oslo Børs?

Det er to aktører.

Den ene aktøren er det nederlandske børskonsernet Euronext som la inn bud på Oslo Børs på julaften. Euronext eier en del andre børser i Nederland, Storbritannia, Belgia, Frankrike, Portugal og Irland. Euronext har sikret seg kontrollen litt mer enn halvparten av aksjene, hovedsakelig mindre eiere.

Den andre aktøren er amerikanske Nasdaq, som eier børser i Danmark, Sverige og Finland. De la enn et nytt og høyere bud på Oslo Børs 30. januar. Dette budet har de store eierne som sitter i styret og ledelsen ved Oslo Børs anbefalt. De har sikret seg kontroll
over 35,1 prosent av aksjene.

Hvem som står igjen som vinner til slutt, vet vi ikke.

Hvorfor foretrekker børs-ledelsen Nasdaq fremfor Euronext?

Det er det flere grunner til.

De to har hatt ulike fremgangsmåter, der Euronext la inn et bud uten å kontakte styret og ledelsen på Oslo Børs først. Det har blitt oppfattet som fiendtlig.

Nasdaq har hatt møter med styret og ledelsen på Oslo Børs først, og har blitt oppfattet som mer vennligsinnet. Oslo Børs mener at Nasdaq er den beste eieren til å ivareta den norske modellen og sørge for synlighet i de internasjonale markedene.

Er det negativt at Oslo Børs blir solgt til utlandet?

Oslo Børs selv har vært redde for at børsen skal bli mindre viktig dersom den blir kjøpt av en utenlandsk aktør. De er blant annet bekymret for hvordan det kan påvirke næringsvirksomheten og miljøet rundt børsen, for eksempel advokatfirmaer, banker og meglerhus.

Her i Norge har vi for eksempel verdens største sjømatbørs, og norsk kompetanse og innsikt rundt denne næringen er betydelig.

Begge selskapene som ønsker å kjøpe Oslo Børs, er klare på at de ønsker å styrke børsen, og ikke gjøre den mindre viktig.

Hva med børsbygningen, kan den bli solgt?

Det kan den.

Selve børsbygningen er ikke viktig som noe annet enn et symbol. Børsens aktiviteter kan jo i prinsippet skje i hvilket som helst bygg, og et salg vil kunne gi eventuelt nye eiere mulighet til å hente ut verdier.