Replikk

Feilslått grønn optimisme

Det grønne skiftet er i gang, mener miljøorganisasjonen Zero. Om 400 år, kanskje.

Solcellepanel i Tyskland

Utrullingen av solenergien går så langsomt at det tar cirka 400 år å nå tallet som trengs for å dekke halvparten av totalforbruket på slutten av århundret, skriver kronikkforfatteren. Her ser vi et solcellepanel på toppen av en boligblokk i Tyskland.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Leder av miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm, brukte ikke lang tid på å rykke ut mot min kronikk om den lave hastigheten på det såkalte grønne skiftet. Det går så langsomt at jeg valgte å omtale det som et eventyr, mens for Holm er det grønne skiftet en «fundamental realitet». Han mener det gir grunnlag for optimisme på vegne av klimaet.

Når virkelige problemer skal løses, er det alltid best å ha en realistisk beskrivelse av hva som kreves. Dette burde ikke forveksles med å snakke det grønne skiftet ned, som statssekretær Lars Andreas Lunde hevdet i en debatt med meg i Søndagsavisa. Tvert imot kan optimistiske, men feilaktige virkelighetsoppfatninger, føre helt galt av sted. Det var sikkert fint for passasjerene å tro at Titanic var et skip som ikke kunne synke i det hun la ut fra Southampton i 1912. I Bergen har det hver vår de siste årene vært snakket om seriegull til Brann.

Feilslått optimisme

Den dresskledde delen av miljøbevegelsen viser til forveksling ofte samme grad av realisme i forhold til det grønne skiftet. Det kan føre både folk og politikere bak lyset og det kan bidra til at norske fellesskapsresurser misbrukes i den gode hensikts tjeneste.

Det var sikkert fint for passasjerene å tro at Titanic var et skip som ikke kunne synke i det hun la ut fra Southampton i 1912.

Jan Petter Hansen, professor ved UiB

Mitt utgangspunkt er at verdens samlede energiforbruk per år vil stige, til tross for at det er gode muligheter for energieffektivisering og lavere forbruk i noen deler av verden. Med et folketall på 10 til 12 milliarder mennesker på slutten av århundret er 40 TW et rimelig anslag av totalforbruket. Skal utelukkende ikke-nukleære fornybare energikilder dekke dette, må solen ta brorparten, i alle fall omtrent 20 TW.

Tar tid

Dagens hastighet for utrulling av solenergi er imidlertid så liten at det tar cirka 400 år å nå dette tallet. Holm trekker frem at økningen i installasjonshastighet er så stor at ”om markedet for solceller og vindturbiner fortsetter å vokse i samme fart i ti år til, for så å flate ut, vil fornybar fortrenge all fossil kraft omkring 2040”.

Når virkelige problemer skal løses, er det alltid best å ha en realistisk beskrivelse av hva som kreves.

Jan Petter Hansen, professor ved UiB

Til sammenlikning sier foreningen for den europeiske solcelleindustrien (EPIA) at uten store politiske forandringer vil bidraget til verdens elektrisitetsforsyning i 2030 fra solceller være mellom syv og elleve prosent. Med andre ord bare to til tre prosent av verdens samlede energiforbruk.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Feil virkelighetsbeskrivelse

Figuren under viser historiske data (grønne stolper) fra 2008 etter at solceller endelig tok av som energikilde og EPIA sin framskriving av solenergimarkedet for perioden 2014 til 2018. Det som vises er installert kapasitet, mens reell produsert elektrisitet er betydelig lavere.

Zero diagram

Den røde linjen er Zeros kurve. De grønne stolpene viser global installert solcellekapasitet i Gigawatt de siste årene (Kilde: Renewables 2013, global status report. REN 21 Secretariat (2013)). De gule stolpene viser en framskriving av installert kapasitet for perioden 2014til 2015 (Kilde ”Global marked outlook for photovoltaics 2014-2018, European Photovoltaic Industry Association, EPIA).

Foto: Jan Petter Hansen

For eksempel var installert kapasitet i 2009 omtrent 23 GW, mens strømmen som solcellene faktisk produserte dette året, tilsvarer en effekt på kun 3 GW. Den stiplede blå linjen gjennom stolpene er en konstant hastighetstilpasning, mens den heltrukne også tar hensyn til en viss hastighetsøkning.

Dagens hastighet for utrulling av solenergi er imidlertid så liten at det tar cirka 400 år å nå dette tallet.

Jan Petter Hansen, professor ved UiB

Grov overdrivelse

Det tar da henholdsvis 400 og 140 år å nå 20 TW i de to tilfellene! Skulle Holm sine optimistiske påstander være riktige, måtte installasjonen av solceller følge den røde «Zero-kurven», en kurve som med utgangspunkt i år 2011 er en grov overdrivelse bare to år seinere. Dessverre blir Holm sin virkelighetsbeskrivelse ikke riktigere om man inkluderer andre nye fornybare energikilder som vindkraft.

Men Holm og Zero tar ikke feil i alt: Jeg tror vi deler en ambisjon om en helelektrifisert transportsektor til lands i Norge. En realisering av en slik ambisjon ville vært et viktig nasjonalt bidrag til energiomstilling som kan få betydelige konsekvenser langt utover våre egne landegrenser.