Hopp til innhold
Replikk

Feil tallbruk fra NRK

NRKs oppgave er å løfte frem problemstillinger, og å belyse saker ut fra et godt faktagrunnlag.

Lillo studenthus i Oslo

Samskipnadene prioriterer utvekslingsstudenter og gradsstudenter fra utlandet i tillegg til førsteårsstudenter fra andre steder i Norge, skriver rektor ved UiO i replikken. Bildet er fra Lillo studenthus i Oslo.

Foto: Andreas Sundby / NRK

NRK ved reportasje-redaktør Anders Børringbo svarer på min kritikk av saken «Utlendingene tar studentboligene» i Ytring 9. november.

Tilgang til høyere utdanning bør ikke avgjøres av geografi eller økonomi. Dette tjener samfunnet på, og dette tjener universitetet på. Dette er en viktig grunn til at vi har studentboliger. Debatten bør dreie seg om behovet for flere studentboliger, heller enn hvor mange av hyblene som tildeles internasjonale studenter.

Anders Børringbo skriver at NRK opprinnelig ønsket å lage en sak om boligsituasjonen for studenter ved semesterstart, og at de derfor vektla andelen på 70 prosent boligtildelinger til internasjonale studenter per 1. august.

Denne vinklingen kom ikke tydelig frem i artikkelen på nrk.no eller i Dagsnytt 18, der programleder og panelet var innom tildelinger av studentbolig, beboere i boligene, gratisprinsippet og norske utenlandsstudenter.

En tydelig, men dessverre feilaktig slutning i den opprinnelige saken og i Dagsnytt 18-innslaget var at nye studentboliger i hovedsak vil komme de utenlandske studentene til gode.

Ikke representativt

NRK valgte i Dagsnytt 18 å bringe tall fra et tidspunkt som ikke er representativt for fordelingen av studentboligene gjennom året. Det er lenge siden semesterstart, og jeg har fått bekreftet at NRK og programleder for Dagsnytt 18 fikk det mest aktuelle tallet tilsendt fra SiO: 39 prosent. Dette er andelen av utenlandske beboere i SiOs (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) boliger per 20. oktober 2016.

Jeg er glad for at NRK er enig i at de «overdrev» da de i Dagsnytt 18 den 28. oktober sa at utenlandsstudenter har boliggaranti. Gruppen utenlandske studenter (studenter med utenlandsk statsborgerskap) er vesentlig større enn gruppen av internasjonale studenter (utvekslingsstudenter og gradsstudenter som har boliggaranti i henhold til regelverket). Dette har jeg påpekt i min blogg.

I dag er regelene for tildeling av studentboliger slik at de som har størst problemer med å skaffe seg bolig selv, prioriteres.

Det er avgjørende å kunne skille mellom disse to kategoriene av studenter dersom vi skal kunne diskutere denne saken på seriøst grunnlag. Antallet internasjonale studenter er stabilt, slik jeg har påpekt. Antallet internasjonale studenter er per definisjon knyttet til opptak til studieprogram og utvekslingsavtaler. Her bestemmer lærestedene hvor mange studenter de tar opp.

Antallet boliggarantier stabilt

At antallet utenlandske studenter øker, skyldes vel heller at stadig flere med et annet statsborgerskap bor i Norge og søker høyere utdanning. SiO påpeker også at antallet som får studentbolig gjennom boliggaranti er stabilt: «Antallet internasjonale studenter som får SiO-bolig etter avtale med lærestedene har ligget stabilt på rundt 2100 i fire år. Det er ingen økning.»

Jeg var, ganske riktig, invitert til debatten i Dagsnytt 18. Som NRK vet, satt jeg på tidspunktet for sendingen i et fly på vei hjem fra utlandet. Dette kommer også tydelig fram i tittelen på bloggen der jeg omtalte sendingen. Mine medarbeidere ga beskjed om at jeg gjerne ville delta dersom den kunne tas en annen dag. NRK valgte å kjøre sendingen 28. oktober. Det er altså feil at jeg nektet å delta i debatten, slik det blir fremstilt. Faktum er at jeg ikke kunne delta på det tidspunktet NRK valgte.

I dag er reglene for tildeling av studentboliger slik at de som har størst problemer med å skaffe seg bolig selv, prioriteres. Det betyr at samskipnadene prioriterer utvekslingsstudenter og gradsstudenter fra utlandet i tillegg til førsteårsstudenter fra andre steder i Norge.

NRKs oppgave – slik jeg ser det – er å løfte frem problemstillinger, og å belyse saker ut fra et godt faktagrunnlag.

NRK vet at internasjonale studenter kun har tildeling av studentbolig med garanti to ganger i året; 1. august og 1. januar. Resten av året er det løpende tildelinger. Med andre ord er det kun på tidspunktet 1. august eller 1. januar at tildelinger til internasjonale studenter vil være så høy som det NRK skriver. Dette forklarer at utenlandske studenter (altså både utenlandske og internasjonale) utgjør 39 prosent av boligmassen per 20. oktober i år – for øvrig et tidspunkt av året hvor andelen er på det høyeste, ifølge SiO.

Debatt på feil premisser

Siden fremstillingen i den opprinnelige saken er at «Utlendingene tar studentboligene» burde det være høyst relevant at det i SiOs boliger er 39 prosent utenlandske beboere per 20. oktober. Som nevnt: Dette tallet har vært kjent for NRK og burde ha blitt tatt med i saken.

Anders Børringbo forklarer at NRK valgte å legge tallene utenlandske studenter oppå antallet hybelenheter, og at de var åpne om sin fremgangsmåte. Konsekvensene av dette regnestykket er en debatt ført på feilaktige premisser, som verken UiO eller SiO kjenner seg igjen i: At utenlandske studenter tar studentboligene og at de vil gjøre dette i stadig større grad. NRK skaper med dette uriktige oppfatninger.

Tallene NRK har søkt, kan lett finnes. En henvendelse fra NRK til utdanningsinstitusjonene ville ha gitt svar på hvor mange internasjonale studenter med boliggaranti lærestedene melder inn til samskipnadene. At tallene ikke er enkelt tilgjengelig i offentlige databaser burde ikke hindre NRK i å kontakte landets største utdanningsinstitusjoner for å få denne informasjonen. NRKs oppgave – slik jeg ser det – er å løfte frem problemstillinger, og å belyse saker ut fra et godt faktagrunnlag.

FØLG DEBATTEN PÅ Facebook og Twitter