Replikk

Fast er best

Den faste legen er den beste legen. Derfor skal vi beholde og bedre fastlegeordningen.

Bent Høie i juni 2018

Vi har en rekke tiltak på trappene for å forbedre fastlegeordningen, skriver helseminister Bent Høie.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

Det føles trygt å komme til fastlegen.

Hvis du bekymrer deg for smertene i ryggen eller minstemanns utslett betyr det mye å komme til en lege som kjenner både deg og minstemann. Hvis du har helseplager som ikke går over, er det godt å slippe å fortelle sykehistorien sin igjen og igjen hver gang du trenger legehjelp.

Den pensjonerte fastlegen Karsten Kehlet skriver på NRK Ytring at pasientene får bedre helse og mer mestringsfølelse hvis de har en lege som kjenner dem. Han har helt rett!

Nå frykter Kehlet at fastlegeordningen er i ferd med å rakne fordi arbeidsoppgavene har blitt for mange og arbeidspresset for stort. Han inviterer på måseegg og en prat om utfordringene.

Jeg er helt enig i at vi må ta grep for å styrke og bevare fastlegeordningen for fremtiden. Det er nettopp det vi gjør nå.

Vi må ta grep for å styrke og bevare fastlegeordningen.

Vi rekrutterer flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne rekrutteringstilskudd og egne tilskudd til utdanningsstillinger. Etter hvert som det kommer flere leger inn i ordningen, kan de etablerte fastlegene redusere pasientlistene sine.

I høst mottar vi en evaluering av fastlegeordningen som handler om rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor, hvilke oppgaver som har økt og hvorfor. Deretter vil vi vurdere hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på nye måter. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.

Vi ser på hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende og vi prøver ut ulike former for teamarbeid.

Målet med teamarbeid er først og fremst mer helhetlig behandling av pasientene, men det vil kunne innebære at fastlegene får avlastning fra noen arbeidsoppgaver.

Fastlegeordningen må forbedres og moderniseres i samarbeid med dem som kjenner hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om ordningen med Legeforeningen og KS. Det innebærer at vi diskuterer både utfordringer og løsninger sammen.

Fastlegeordningen må forbedres og moderniseres i samarbeid med dem som kjenner hvor skoen trykker.

Bedre samhandling mellom sykehusene og kommunene er et viktig tema i den nye sykehusplanen som legges fram til høsten. Dette er først og fremst viktig for pasientenes del, men det vil også kunne bedre arbeidsforholdene for fastlegene.

I fjor ga vi fastlegene 100 millioner kroner i normaltarifforhandlingene for oppgaver de ikke hadde fått kompensasjon for tidligere.

I årets budsjett har vi satt av 218,5 millioner kroner til å videreutvikle allmennlegetjenesten i kommunene. Årets forhandlinger finner sted i skrivende øyeblikk, og jeg håper og tror at vi kommer til enighet.

Jeg tar gjerne en prat med Karsten Kehlet neste gang jeg er på Senja. Jeg må innrømme at jeg nok ikke deler hans sans for måseegg.

Men jeg tror vi deler syn på at den faste legen er den aller beste.

Les Karsten Kehlets kronikk: