NRK Meny
Replikk

Farvel, Europa

AP-lederens forsøk på å forklare Brexit med høyrepolitikk, er en analyse med svakheter.

Partileder Jonas Gahr Støre under Arbeiderpartiets halvårige pressekonferanse.

Partileder Jonas Gahr Støre under Aps halvårlige pressekonferanse i midten av juni. Partilederen må irettesettes på fire punkter i hans Brexit-analyse, ifølge kronikkforfatteren.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jonas Gahr Støres kronikk om at høyrepolitikk er årsaken til Brexit fremstår som et lite elegant forsøk på å skifte fokus vekk fra det faktum at Ap skal samarbeide med partier som ønsker å melde Norge ut av EØS dersom det blir regjeringsskifte.

Konsekvensene av å gå ut av vår viktigste tilknytning til Europa vil være katastrofale. Fremfor å avklare hva slags EØS-politikk Støre mener han kan stå inne for, bruker Støre Brexit som en mulighet til å karikere høyrepolitikk – før han bygger bro til å advare mot regjeringens politikk, som om den representerte karikaturene han beskriver.

At Støre heller vil diskutere mot et svensk skremmebilde enn norsk virkelighet har jeg forståelse for.

Fire svakheter

Støres analyser har noen svakheter ved seg, for å si det forsiktig. For det første hadde Storbritannia en AP-regjering fra 1997–2010. At lederen av Ap skylder på politikk ført av Thatcher på 80-tallet blir derfor litt snodig. I det britiske Arbeiderpartiet har parlamentsmedlemmene vedtatt mistillit mot partiets leder, blant annet for hans fravær i Brexit-debatten.

For det andre fremsettes det påstander om at høyrepolitikk er årsaken til økende forskjeller i Sverige. En liberal innvandringspolitikk og svak integreringspolitikk nevner han ikke som mulig årsak til økende forskjeller i Sverige.

For det tredje finner vi problemene Støre skisserer i mange europeiske land, uavhengig av om de er styrt av venstre- eller høyresiden. Land som har levd over evne og unnlatt å gjennomføre helt nødvendig reformer. Dette har ført til høy ledighet, svak økonomisk utvikling og økende sosiale forskjeller. I Norge stiller Støre seg altfor ofte på siden av regjeringens mange tiltak for å modernisere offentlig sektor og skape vekst og aktivitet i økonomien. Det er første steg på den samme ferden som mange europeiske land nå opplever.

Støres analyser har noen svakheter ved seg, for å si det forsiktig.

For det fjerde er det Støre som tar sikte på å lede en regjering som kan være avhengig av SV, Sp og Rødt. Alle disse partiene ønsker å melde Norge ut av EØS. Kan Støre styre på et slikt parlamentarisk grunnlag?

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Den norske virkeligheten

Det er riktig som Støre skriver, at «britenes farvel til EU er uttrykk for en tillitskrise». Da er det verdt å merke seg at tilliten mellom politikere og velgere i Norge er størst i Europa, og faktisk voksende ifølge en rapport fra SSB. Man kunne vært fristet til å følge Støres logikk og dermed si at det er et resultat av høyrepolitikk.

Kanskje derfor er den beste strategien for Arbeiderpartiet å tegne et elendighetsbilde av Norge, gjennom å snakke om andre land. For hvordan går det egentlig i Norge?

Norge er et av få land i Europa hvor den store migrasjonsbølgen og de økonomiske urolighetene ikke har ført til større politiske omveltninger. Noe av årsaken til det er at norske politikere har adressert bekymringene til befolkningen, blant annet knyttet til innvandring og arbeidsliv.

I Norge stiller Støre seg alt for ofte på siden av regjeringens mange tiltak for å modernisere offentlig sektor og skape vekst og aktivitet i økonomien.

Regjeringen satser på kunnskap, arbeid og integrering, som er det viktigste for å hindre utenforskap og økte forskjeller. Vi har gjort barnehager billigere for barn fra lavinntektsfamilier, vi har innført gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer for familier med dårlig råd, vi har gjeninnført gratis pc-er til elever med lese- og skrivevansker, vi har fått ros av LO for vår innsats mot arbeidslivskriminalitet, vi har styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd og vi har økt stipendandelen for elever fra lavinntektsfamilier.

At Støre heller vil diskutere mot et svensk skremmebilde enn norsk virkelighet har jeg forståelse for.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter