Replikk

Engelske tilstander og fantasifulle påstander

Å skremme med utenlandske tilstander er ingen ukjent teknikk. Det er den som brukes ved kunnskapsmangel.

pasientdata illutrasjon

Regjeringens lovforslag vil verken innebære frislipp eller salg av pasientdata, lover helseministeren.

Foto: Colourbox.com

Denne replikken er et svar til kronikken «Pasientdata til salg» av Jan Helge Solbakk (25. januar).

Professor Jan Helge Solbakk skremmer med engelske tilstander på NRK Ytring. Han har lest en artikkel i The Guardian der det visstnok står at engelske myndigheter åpner for å selge pasientopplysninger til hvem det måtte være. Solbakk hevder mye tyder på at norske helsemyndigheter akter å gjøre det samme. Dette medfører ikke riktighet. Professoren har åpenbart ikke lest Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat like grundig som den engelske avisartikkelen.

Etisk krav står ved lag

For å underbygge påstanden sin hevder Solbakk at høringsforslaget om nytt regelverk ikke opprettholder skillet mellom forskningsmessig bruk av helseregisteropplysninger og annen bruk av slike opplysninger. Han tar feil.

Jan Helge Solbakk tar feil.

Bent Høie

Et viktig grep i dette forslaget er nettopp å dele dagens helseregisterlov i to: En lov om pasientjournal som omhandler bruk av helseopplysninger i behandlingssituasjoner og en lov for helseregistre som skal omhandle annen bruk av opplysningene. Kravet om at den regionale etiske komité (REK) skal godkjenne alle forskningsprosjekter der det brukes pasientopplysninger står ved lag.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Verken frislipp eller salg

Solbakk feilinformerer også om samtykke ved bruk av pasientopplysninger til annet enn helsehjelp. Her er hovedregelen at det skal kreves samtykke fra den enkelte pasient hvis opplysninger om ham eller henne skal brukes til andre formål enn behandling. Hvis det ikke er mulig å innhente samtykke, skal det alltid vurderes å gi pasienter rett til å reservere seg mot at helseopplysninger skal kunne brukes til annet enn helsehjelp.

Et viktig mål er å gi pasientene bedre personvern og bedre oversikt over egen behandling.

Bent Høie

Vi vil ta i bruk digitale muligheter i arbeidet med å gjøre helsetjenesten bedre. Et viktig mål er å gi pasientene bedre personvern og bedre oversikt over egen behandling. For å få til dette må vi modernisere lovverket.

Når vi fremmer et lovforslag for Stortinget vil det verken innebære frislipp eller salg av pasientdata. Tvert i mot vil det gi tydeligere og sikrere rammer for når og hvordan pasientopplysninger kan brukes.

La oss gjerne kalle det norske tilstander.