Kronikk

Europa er eksportør av meslinger

Meslingsmitten starter ofte i Europa og sprer seg til andre verdensdeler. Det bør vi ikke akseptere.

MMR-sprøyte mot meslinger og røde hunder

'De viktigste tiltakene for å stoppe meslinger er lettere tilgang til vaksine og bedre oversikt over hvem som ikke er vaksinert,' skriver Hanne Nøkleby, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. På bildet blir en MMR-vaksine klargjort.

Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Et par hundre tilfeller av meslinger har skapt store overskrifter i USA. Det er ikke så rart: USA har i nesten 15 år trodd at de hadde utryddet meslinger. Men det er tankevekkende at det også skaper overskrifter hos oss, når vi vet at det hvert år er mange flere tilfeller i Europa.

LES: «Det er usolidarisk å ikkje vaksinere barna sine»

Gjennom de siste ti årene er det årlig registrert mellom 15.000 og 30.000 tilfeller av meslinger i Europa. De største utbruddene har vært i Bulgaria i 2010 (ca. 24.000 tilfeller) og i Frankrike i 2011 (ca. 15.000 tilfeller). I Italia er det registrert over 5000 tilfeller flere år på rad, og i tillegg har blant annet Spania, Storbritannia, Nederland, Irland, Tyskland og Romania hatt utbrudd med flere tusen syke. Flere land har rapportert om hjernebetennelse og dødsfall på grunn av meslinger.

Det aller viktigste vil være å øke forståelsen for at meslinger er en alvorlig sykdom, og at alle må bidra hvis vi skal bli kvitt den.

Hanne Nøkleby, fagdirektør i FHI

En alvorlig sykdom

Europa kommer ikke til å nå Verdens helseorganisasjons mål om å eliminere meslinger innen utgangen av 2015. Dessverre er det langt igjen. De viktigste tiltakene for å stoppe meslinger er lettere tilgang til vaksine og bedre oversikt over hvem som ikke er vaksinert. En slik oversikt gir grunnlag for målrettede tiltak og kan hindre utviklingen av uvaksinerte «lommer» hvor meslinger kan få fotfeste.

LES: Stort meslingutbrudd i Tyskland

Men det aller viktigste vil være å øke forståelsen for at meslinger er en alvorlig sykdom, og at alle må bidra hvis vi skal bli kvitt den.

Grupper som faller utenfor

Årsakene til at Europa aldri har klart å få meslingsituasjonen under kontroll varierer fra land til land.

  • Påstandene om en sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme minsket oppslutningen om vaksinasjon gjennom mange år, særlig i Storbritannia og Irland.
  • Deler av Mellom-Europa (særlig Tyskland, Sveits og Østerrike) har sterke naturmedisinske og antroposofiske miljøer, som generelt er skeptiske til vaksiner.
  • I flere land finnes svake grupper som mer eller mindre faller utenfor helsetilbudet. Dette gjelder for eksempel Bulgaria og Romania.
  • Noen land har religiøse grupper som ikke ønsker vaksiner (Nederland).
  • Frankrike og Italia har aldri oppnådd høy nok vaksinasjonsdekning til å stoppe meslingviruset, og mener det skyldes kombinasjoner av flere av årsakene over.

LES OGSÅ: Historia til meslingviruset

Vaksineskepsis

Generelt ser det ut til at vaksineskepsis særlig rammer meslingvaksinen. En årsak kan være at mange har vanskelig for å tro at meslinger virkelig er en alvorlig sykdom. Relativt få av dem som får meslinger får alvorlige skader, omtrent en av 1000. Samtidig er meslinger en av våre aller mest smittsomme sykdommer, og rammer i praksis alle i en uvaksinert befolkning. Derfor blir det totale antallet skadde likevel stort.

Meslinger er en av våre aller mest smittsomme sykdommer, og rammer i praksis alle i en uvaksinert befolkning.

Hanne Nøkleby, fagdirektør i FHI

Dobbelt så høy dødelighet

Meslingviruset angriper kroppens immunceller, slik at immunforsvaret svekkes også mot angrep fra andre virus og bakterier i flere uker etter meslinginfeksjonen. Så mange som 30 prosent av dem som har meslinger, får komplikasjoner senere. Disse komplikasjonene er enten forårsaket av selve meslingviruset, eller av en sekundær infeksjon med for eksempel bakterier. Typiske ettersykdommer er ørebetennelse, tarminfeksjon (diaré) eller lungebetennelse. Immunsvekkelsen man får av meslinger gjør at alvorlig lungebetennelse i forbindelse med en meslinginfeksjon har dobbelt så høy dødelighet som andre lungebetennelser. I tillegg får om lag en av 1000 hjernebetennelse i forbindelse med meslingsykdom.

Sykdommens alvorlighet blir ikke tydelig før vi går fra våre egne erfaringer under meslingutbrudd til de store tallene over syke, syke med komplikasjoner, syke med varige skader og dødsfall. Meslinger fører til hjerneskader og tar liv – helt unødvendig.

LES OGSÅ: Obama ber foreldre vaksinere barna

Frivillig i Norden

Norge og de andre nordiske landene ligger best an i kampen mot meslinger. Også her rapporteres det riktignok om enkelte tilfeller. Det skyldes som regel at personer som er smittet i andre land kommer til Norge og smitter en eller noen få andre. Takket være høy vaksinasjonsdekning fører importtilfellene ikke til en generell smittespredning i befolkningen. Derfor har vi heller ikke sett dødsfall eller alvorlige skader på mange år.

Meslinger fører til hjerneskader og tar liv – helt unødvendig.

Hanne Nøkleby, fagdirektør i FHI

Vaksinering er frivillig i de nordiske landene. Likevel er minst 95 prosent vaksinert mot meslinger i Norge, Sverige og Finland (selv om noen får vaksinen litt senere enn anbefalt i programmet). Det er nok til at vi kan si at meslinger er eliminert – spredning fra enkelttilfeller fører ikke til større utbrudd. Erfaring fra andre vesteuropeiske land har vist at påbud eller vaksinasjonskampanjer med veldig sterke virkemidler øker motstanden mot vaksinering, mens god informasjon fra egen lege eller helsesøster er det som har størst positiv effekt.

Europa, derimot, er i dag en eksportør av meslinger. Flere små utbrudd i forskjellige land i Nord- og Sør-Amerika har sannsynligvis startet med smitte fra europeere på besøk. Rollen som sykdomseksportør er en rolle vi ikke bør akseptere!

FØLG DEBATTEN: NRK Debatts Facebook-side