Replikk

Ett skritt av gangen – til kundens beste

Vi i Storebrand er opptatt av det samme som Fremtiden i våre hender. Men vi har en grunnleggende forskjellig tilnærming til problemet.

Kullkraftverk i Sør-Afrika

'Alt kan ikke skje samtidig', skriver bærekraftsansvarlige i Storebrand, og forklarer hvorfor de har en helt annen tilnærming enn Fremtiden i våre hender. Illustrasjonsbildet viser Matla Power Station, et kullkraftverk i Sør-Afrika.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Denne replikken er et svar på Fremtiden i våre henders kronikk «Kullsvarte norske sparefond».

I går kunne vi lese på NRK Ytring at Storebrands klimatroverdighet er svekket. Dette synes vi er leit å lese. Spesielt fordi Fremtiden i våre hender (FIVH) og Storebrand i bunn og grunn er opptatt av det samme, nemlig omstillingen til det grønne skiftet. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre hvordan vi jobber med bærekraftige investeringer.

FIVH trekker frem at to tredjedeler av alle fossile reserver må bli liggende igjen i bakken dersom verden skal klare 2-graders målet. Dette er et syn vi deler, og det er årsaken til at vi i sommer solgte oss ut av 13 kullselskaper.

Men alt kan ikke skje samtidig. Vi jobber aktivt for å redusere fossileksponeringen bransje for bransje, og startet med oljebransjen. I høst har vi jobbet med kraftselskapene, og denne våren jobber vi videre med gruvebransjen.

Forskjellig tilnærming

FIVH og Storebrand har grunnleggende forskjellig tilnærming til dette temaet. FIVH er mer opptatt av størrelsen på kullreservene, mens vi har valgt å starte med selskap som har hele forretningsmodellen sin innenfor kull. Her er det ikke én fasit, men det som er viktig for oss er at vi er konsistente og utelukker de verste fra alle bransjer.

Vår ambisjon er å være ledende på bærekraft, og vi mener det er viktig for kundenes avkastning at vi jobber systematisk med dette.

Christine Meisingset, Storebrand

Vi mener at det å forstå bærekraft er en forutsetning for å sikre god, langsiktig avkastning til kundene. De selskapene som er best forberedt på fremtiden, er de selskapene vi skal investere i. De bidrar til å sikre en bedre verden for kommende generasjoner. Derfor bygger vi analyser av ikke-finansielle temaer som miljø og klima inn i hele forvaltningen vår.

Viktig å jobbe systematisk

Som bekreftelse på at vi er langt fremme, har Verdensbanken og Financial Times kåret oss til Årets mest bærekraftige kapitaleier (2011), vi er i dag nummer seks på Global 100-listen over verdens mest bærekraftige selskaper, og vi har hatt en plass på Dow Jones Sustainability Index i over 15 år.

Vår ambisjon er å være ledende på bærekraft, og vi mener det er viktig for kundenes avkastning at vi jobber systematisk med dette. Av hensyn til kundenes risiko og avkastning er vår strategi å gradvis redusere våre investeringer i fossilt, fremfor å selge alt over natten.