Kommentar

Et voldsomt fall

Eirik Jensen var en av politiets spydspisser i kampen mot de kriminelle. Nå blir han selv stemplet som en hasjsmugler med millionfortjeneste.

Eirik Jensen

Eirik Jensen jobbet i flere tiår med å bekjempe narkotikakriminalitet. Han fikk også mye av æren for å ha stanset de kriminelle innvandrergjengene som herjet i hovedstadens gater. Derfor virker det også nesten for utrolig at han selv skal ha gjort seg til kriminell, skriver kommentator Olav Rønneberg.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tiltalen mot den tidligere polititoppen blir av mange sett på som enda mer alvorlig enn forventet. Innførsel av hele 14 tonn hasj er i seg selv historisk – at det hele skal ha blitt muliggjort av en høyt respektert og betrodd politimann er nesten ikke til å forstå. Samtidig er det viktig å huske på at Jensen fortsatt nekter all skyld. Det er Spesialenheten for politisaker som har bevisbyrden i saken og må overbevise retten om at han er skyldig.

Spesialenheten har tatt utgangspunkt i narkotikainvestor Gjermund Cappelens omfattende forklaringer. Han hevder at Eirik Jensen helt siden 2004 bidro med informasjon og opplysninger som gjorde det mulig å frakte tonnevis med hasj inn i Norge. Men dette alene var neppe nok for å reise tiltale mot Jensen.

Spesialenheten må i tillegg ha funnet bevis som underbygger Cappelens forklaring på sentrale punkter. Av bevisene som særlig trekkes frem er den omfattende sms-kontakten mellom Cappelen og Jensen. Tekstmeldinger som «kontroll her», «stille», «solskinn», «feriemodus over hele linja», «kontoret er tynt bemannet» og lignende, blir av påtalemyndigheten tolket som et kriminelt samarbeid.

At det hele skal ha blitt muliggjort av en høyt respektert og betrodd politimann er nesten ikke til å forstå.

Olav Rønneberg

Tiltalen er uansett et voldsomt fall for den tidligere så høyt respekterte politimannen. Eirik Jensen har i flere tiår jobbet spesielt med å bekjempe narkotikakriminalitet. Han har meglet mellom kriminelle MC-miljøer, og han fikk mye av æren for å ha stanset de kriminelle innvandrergjengene som herjet i hovedstadens gater.

Derfor virker det også nesten for utrolig at han selv skal ha gjort seg til kriminell. Attpåtil for "bare" to millioner kroner som ifølge påtalemyndigheten var utbyttet Jensen satt igjen med. Og kanskje har vi ikke fått alle svarene. Vi vet fortsatt ikke hvorfor Cappelen så til de grader har ivret for å trekke Jensen inn i nettverket sitt.

Dersom han skulle blir frifunnet vil det være en mye tydeligere renvaskelse enn hvis saken hadde blitt henlagt.

Olav Rønneberg

I august venter en nesten fire måneder lang rettssak i Oslo tingrett. Kanskje kan rettssaken faktisk være en fordel for Eirik Jensen. Dersom han skulle blir frifunnet vil det være en mye tydeligere renvaskelse enn hvis saken hadde blitt henlagt på bevisets stilling. Uansett vil det bli en rettssak der de begge vil kjempe for å bli trodd, og der retten selv må gjøre seg opp en mening om hvem av dem som er mest troverdig.

Er det den kriminelle narkobaronen eller politimannen som i alle år har gjort kriminalitetsbekjempelse til sitt varemerke?