Hopp til innhold
Kronikk

Et nytt samlende OL

Et OL og Paralympics vil kunne stimulere hele Norge til økt aktivitet og interesse for idrett.

Lillehammer-OL

Vettene danser under åpningsseremonien til Lillehammer-OL i 1994. Får vi se noe lignende i Oslo i 2022?

Foto: Greve, Jan / NTB scanpix

Utredninger og vurderinger som nå er utført skal gi bystyret, regjeringen, Stortinget og idretten et godt grunnlag for å beslutte om Norge skal være med i en OL-søkerprosess – med Oslo som vertskapsby. I tillegg får Oslos befolkning et ord med i laget gjennom en folkeavstemning.

Hvorfor er OL viktig for et land? Og hvorfor er OL viktig for en by – som må ta et enormt ansvar? Tidligere debatter viser at det er entusiasme og engasjement over det ganske land for muligheten til å kunne arrangere et OL og Paralympics, og det er bra. Et samlet Idretts-Norge har pekt på Oslo som den beste kandidaten til å arrangere Olympiske leker i Norge i 2022. Vi har dukket ned i arbeidet med stor kraft og kommet opp med det vi mener er et vinnerkonsept, «Games in the City», tett på byen til glede for deltakere og publikum. Det legges vekt på å utforme en potensiell vinnersøknad som tar hensyn til idrettens ønsker, byens og landets rammebetingelser, samt krav og forventninger fra IOC.

LES PER-WILLY AMUNDSENS MOTINNLEGG: – Oslo trenger ikke OL

Samlende prosjekt

Selv om OL 2022 skal foregå i hovedstaden, tilhører opplevelsen og ringvirkningene hele Norge. OL og Paralympics gir oss en unik mulighet til å vise fram Norge som et vintersportsland, som et moderne kunnskapssamfunn og en attraktiv samarbeidspartner. Det skapes nye muligheter for innovasjon og næringsvirksomhet, for dem som evner å se de.

Vi ønsker å være en tilrettelegger for teknologi og talenter, og dermed stimulere til mer forskning, mer innovasjon og nye forretningsmodeller som kan gjøre hele landet mer produktivt og bærekraftig.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel

OL og Paralympics er stort. Det er mer enn et idrettsarrangement, og det handler om mer enn lokalisering av nye idrettsanlegg og ny infrastruktur. Potensialet og mangfoldet i selve prosessen før, under og etter lekene gjør en forskjell. Vi ønsker å være en tilrettelegger for teknologi og talenter, og dermed stimulere til mer forskning, mer innovasjon og nye forretningsmodeller som kan gjøre hele landet mer produktivt og bærekraftig. Smarte byer og IKT, norsk matvareproduksjon fra hav og land, samt turisme, reiseliv og kultur er eksempler på bransjer som kan få et løft. Oslo ønsker hele landet velkommen til å være med i denne prosessen der hovedstaden er både vertskapsby og døråpner.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

En aktiv befolkning

Fysisk aktivitet og helse er nært knyttet sammen. Her gjør norsk idrett en kjempejobb med sitt store fokus på breddeidrett. Vi tror at et OL og Paralympics vil kunne stimulere hele Norge til økt aktivitet og interesse for idrett.

World Health Organisation (WHO) rangerer fysisk inaktivitet som den fjerde viktigste årsaken til tidlig død. Derfor ser vi for oss et flerkulturelt

Norge blir invitert ut i verden, og må kunne invitere tilbake.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel

folkehelseprosjekt med fokus på etablering av sunne og varige vaner der alle er med. Programmer knyttet til folkehelse skal stimulere folket til å komme i bedre fysisk form og velge en sunnere livsstil. Disse programmene må forankres i det nasjonale HMS-arbeidet.

LES: Hele Norge får OL-regninga

Invitere verden

Vi som bor i Norge er stolte over det våre idrettsutøvere presterer. Det er derfor rimelig at vi også tar på oss noen forpliktelser som deltaker i det internasjonale samfunn, ved å være vertskap for et OL/PL. Norge blir invitert ut i verden, og må kunne invitere tilbake. Norges befolkning har en sterk identitet knyttet til vintersport. Mange har fremdeles gode minner fra OL i Oslo i 1952 og ikke minst fra Lillehammer i 1994 og VM i 2011. Gode fellesopplevelser og glede over disse har stor verdi for et samfunn.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Oslo er den byen i Europa som vokser raskest og det er et stort behov for idrettsanlegg og infrastruktur. Det er dobbelt så mange som kjemper om tid i fleridrettshallene i Oslo enn landsgjennomsnittet. Med OL/PL får hovedstaden den ekstra «dytten» som er nødvendig for å møte framtidens utfordringer. Byen og regionen får tilbake satsing på byutvikling, anlegg og infrastruktur, som ellers ville tatt mye lengre tid å få på plass.

Folkebevegelsen

Nye anlegg vil for ettertiden brukes av både elite- og breddeidretten innen sommer- og vinteridrettene. Tre alternative områder i Oslo er gjennom omfattende utredninger pekt på som de beste for blant annet plassering av deltagerlandsby og mediesenter. IOC stiller store krav til areal og utforming av disse bygningene. Her er det planlagt varig etterbruk i form av leiligheter, studentboliger, sykehjem og næringsbygg med åpne bekker og elver, grønne forbindelseslinjer og parker.

Det er synd hvis debatten kun skal dreie seg om kostnader, mens det vi får igjen for investeringene ties i hjel.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel

Miljøhensynet skal gjennomsyre konseptet for et OL og Paralympics. Transport skal i all hovedsak foregå kollektivt og alle bygg skal ha passivhus standard.
Vi kommer ikke unna debatten om kostnader, og ja, et OL og Paralympics koster. Men det er synd hvis debatten kun skal dreie seg om kostnader, mens det vi får igjen for investeringene ties i hjel.

Idretten er vår største folkebevegelse. Vi har ildsjelene, vi har bredden og vi har toppen. Norge er en ledende vinteridrettsnasjon, og vi har ressurser og kompetanse til å arrangere et OL og Paralympics som vil huskes i årtier. Derfor bør Norge føre tradisjonene videre, gripe muligheten og by på oss selv, og befeste Oslo som verdens vinterhovedstad.