Kommentar

Et nytt nederlag for Øygard

Den unge jenta var tydelig skuffet over lagmannsrettens dom. Rune Øygard reagerte tilsynelatende uten en mine. Han ble likevel påført et nytt nederlag.

Rune Øygard og kona Reidun

I dag kom dommen og straffeutmålingen i Øygard-saken. Den tidligere Vågå-ordføreren fikk ett år og tre måneder i fengsel.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Jentas reaksjon er forståelig. Hennes forklaring blir lagt til grunn hele vegen. Retten mener det er bevist at Øygard har forgrepet seg på henne en rekke ganger, over et tidsrom på nesten to år.

Men rettens medlemmer tallfester ikke hvor mange overgrep de mener har skjedd. Likevel fremgår det at dommerne mener overgrep har skjedd langt flere ganger enn det Øygards forsvarer la til grunn.

Likevel fremgår det at dommerne mener overgrep har skjedd langt flere ganger enn det Øygards forsvarer la til grunn.

Aktor ba om to år og seks måneders fengsel for Rune Øygard. Straffen fra lagmannsretten ble det halve. Og det var ikke overraskende. Aktors påstand var nok for høy. Men det er en svakhet at retten ikke begrunner hvorfor straffen ble satt til akkurat et år og tre måneder. Det kan også bli brukt av påtalemyndigheten i en anke til Høyesterett.

Én rekke skjerpende omstendigheter

Dagens dom er utvilsomt et nytt nederlag for den tidligere ordføreren. Retten slår fast at han systematisk utnyttet den unge jenta, i en periode hvor hun var særlig sårbar og dermed et lett offer. Dommerne finner det også bevist at Øygard testet ut jentas grenser og posisjonerte seg deretter. Og retten finner en rekke skjerpende omstendigheter. Spesielt at Øygard forsøkte å overtale jenta til å skaffe seg en jevnaldrende kjæreste for å dekke over forholdet til den voksne mannen.

Også den store aldersforskjellen blir vektlagt. Dessuten det faktum at jenta sliter med både søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og skamfølelse.

Og retten finner en rekke skjerpende omstendigheter. Spesielt at Øygard forsøkte å overtale jenta til å skaffe seg en jevnaldrende kjæreste for å dekke over forholdet til den voksne mannen.

Ingen av partene var fornøyd med dommen. Derfor tyder mye på at saken blir forsøkt anket inn for Høyesterett, hva angår straffeutmålingen. Kanskje anker begge parter. Øygard har mest å tape på det, han kan få straffen sin skjerpet dersom landets øverste domstol bestemmer seg for å behandle saken.

Overraskende med mulig anke

Men det er overraskende at Rune Øygard og hans forsvarere fortsatt vurderer å anke over saksbehandlingsfeil. Dersom Høyesterett finner at lagmannsretten har gjort en feil under behandlingen av overgrepssaken, blir hele denne dommen nemlig opphevet. Da blir det ny behandling med en ny jury, og da risikerer eks-ordføreren å bli dømt også for det han nå er frifunnet for.

Uansett; sluttstrek er neppe satt i Øygard-saken. Om to uker får vi vite om partene anker. Det vil gå betydelig lengre tid før saken eventuelt kommer til behandling i Høyesterett. I mellomtiden må Rune Øygard leve med at to rettsinstanser mener han er en overgriper. Jenta kan på sin side være lettet over at hun ble trodd. Og kanskje kan hennes mot føre til at flere overgrepsofre tør å fortelle sine historier i fremtiden.